Grønland

Grønlandske samfundsforhold og politik

 Forsker

Emne

Professor emeritus Kirsten Hastrup

Institut for Antropologi

Telefon: +45 35 32 34 60

Mail: Kirsten.hastrup@anthro.ku.dk

 • Forholdet mellem mennesker og natur
 • Island, Grønland
 • Menneskerettigheder

Lektor Dirk Lund Christensen
Afdeling for Global Sundhed
Telefon: +45 35 32 78 50

Mobil: +45 21 42 68 46
Mail: dirklc@sund.ku.dk

 • Kostindtag og diabetes hos den grønlandske inuit

Lektor emeritus Merete Watt Boolsen
Institut for Statskundskab 
Telefon: +45 35 32 34 30
Mail: mwb@ifs.ku.dk

 • Uddannelse i Grønland
 • Forbindelsen mellem uddannelse og arbejdsmarked
 • Evaluering af uddannelsessektoren

Lektor, centerleder, ph.d. Søren Kaj Andersen
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS
Sociologisk Institut
Telefon: +45 35 32 32 69
Mobil: +45 28 92 96 56
Mail: ska@faos.dk

 • Udenlandsk arbejdskraft

Emeritus Peter Elsass

Institut for Psykologi

Telefon (Sekretariat): +45 35 32 48 00

Mobil: +45 29 65 99 17

Mail: peter.elsass@psy.ku.dk

 • Selvmord og kommunikation på grønlandske hospitaler i 1990’erne.

Flora & faunaTil toppen

 Forsker

Emne

Professor MSO Kirsten S. Christoffersen

Biologisk Institut,
Freshwater Biology
Telefon: +45 35 33 01 23
Mobil:  +45 23 42 04 22
Mail: kchristoffersen@bio.ku.dk

 • Akvatisk biologi
 • Fødekæder
 • Omsætning
 • Klima

Lektor Aart Kroon
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi
Telefon: +45 35 32 25 09
Mail: ak@ign.ku.dk

 • Morfodynamiske kendetegn ved kysten
 • Kystmiljøer

Lektor Katrine Worsaae
Marinbiologisk Sektion
Biologisk Institut
Telefon: +45 35 32 19 87
Mail: kworsaae@bio.ku.dk

 • Flercellede dyrs evolution
 • Neoteni

Professor MSO Anders Priemé
Biologisk Institut, Mikrobiologi
Telefon: +45 35 33 01 47

Mobil: +45 51 82 70 33
Mail: aprieme@bio.ku.dk

 • Mikrobiologi
 • Klimaets indvirkning på biologiske processer og økosystemer

Professor emeritus Eric Steen Hansen
Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 21 89
Mail: erich@snm.ku.dk

 • Planter
 • Grønlands lavflora

Professor Reinhardt Møbjerg Kristensen
Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 11 18
Mail: rmkristensen@snm.ku.dk

 • Havmiljø
 • Marine organismer

Professor Morten Meldgaard
Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 29 78

Mobil: +45 28 75 10 36
Mail: MMeldgaard@snm.ku.dk

 • Palaeoeskimoer
 • Pattedyr

Lektor Peter Rask Møller
Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 10 70
Mail: PDRMoller@snm.ku.dk

 • Marine pattedyr og fisk

Lektor og kurator Eline Lorenzen
Statens Naturhistoriske Museum
Phone: +45 35 32 12 25
Mail: elinelorenzen@snm.ku.dk

 • Isbjørne
 • Pattedyr
 • Udvikling

Lektor og kurator Nina Lundholm
Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 22 82
Mail: nlundholm@snm.ku.dk

 • Systematik
 • Evolution
 • Genetisk diversitet
 • Biogeografi og økofysiologi hos planktoniske mikroalger, især kiselalger

Juridiske forholdTil toppen

 Forsker

Emne

Professor i strafferet Jørn Vestergaard
JUR Forskningscenterområdet - fordelingssted

Telefon: +45 21 60 26 80

Mobil: +45 21 60 26 80
Mail: jorn.vestergaard@jur.ku.dk

 • Grønlands retssystem - særligt kriminalloven

Professor, dr.jur. Hanne Petersen
Centre for European and Comparative Legal Studies, Det Juridiske Fakultet
Telefon: +45 35 32 31 32
Mail: Hanne.Petersen@jur.ku.dk

 • Grønlandske retsforhold

Professor, Centerleder for CEVIA Vibe Garf Ulfbeck
Center for Virksomhedsansvar, CEVIA, Det Juridiske Fakultet
Telefon: +45 35 32 31 48
Mail: Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk

 • Søret
 • Erstatsningsret
 • Kontraktret


Professor Ole Hansen 
Center for Virksomhedsansvar, CEVIA, Det Juridiske Fakultet
Telefon: +45 35 32 35 96
Mail: ole.Hansen@jur.ku.dk

 • Entrepriseret
 • Kontraktret

Lektor Anders Møllmann
Center for Virksomhedsansvar, CEVIA, Det Juridiske Fakultet
Telefon: +45 35 32 31 39
Mail: anders.mollmann@jur.ku.dk

 • Søret

Professor i havret Yoshifumi Tanaka
Center for Virksomhedsansvar, CEVIA, Det Juridiske Fakultet
Telefon: +45 35 32 31 63
Mail: Yoshifumi.Tanaka@jur.ku.dk

 • Havret

Adjunkt Lone Wandahl Mouyal
Center for Virksomhedsansvar, CEVIA, Det Juridiske Fakultet
Telefon: +45 35 32 40 54
Mail: Lone.Wandahl.Mouyal@jur.ku.dk

 • International investeringsret

Lektor Anita Rønne
Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), Det Juridiske Fakultet
Telefon: +45 35 32 31 02
Mobil: +45 28 69 81 38
Mail: anita.ronne@jur.ku.dk

 • Energiret
 • Olie- og gasret
 • Klimaret

Seniorforsker, Vicecenterleder
Kristian Søby Kristensen

Center for Militære Studier
Institut for Statskundskab

Telefon: +45 35 32 40 84
Mobil: +45 28 72 90 17
Mail: ksk@ifs.ku.dk

 • Sikkerheds- og forsvarspolitik i Arktis
 • Geopolitik i Arktis
 • Civilsamfundsberedskab i Grønland og Arktis
 • Missilforsvar og Thulebasen

Professor, Institutleder Mikkel Vedby Rasmussen
Institut for Statskundskab
Telefon: +45 35 33 20 22
Mobil: +45 21 18 10 48
Mail: MVR@ifs.ku.dk

 • Sikkerheds- og forsvarspolitik i Arktis
 • Geopolitik i Arktis

Lektor Aki Tonami
Nordic Institute of Asian Studies
Department of Political Science

Telefon: +45 35 32 95 31 • Nordisk og asiatisk udviklingsbistandspolitik og tilgange til styring af miljøet.

 • Den voksende asiatiske interesse for Arktis og dets implikationer for de nordiske lande og Arktisk Råd.

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Historisk klima og iskerneboringerTil toppen

 Forsker

Emne

Professor Dorthe Dahl-Jensen                      

Is og Klima, Niels Bohr Institutet

Telefon: +45 35 32 05 56

Mobil: +45 22 89 45 37

Mail: ddj@nbi.ku.dk

 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Lektor, iskernekurator Jørgen Peder Steffensen
Is og Klima, Niels Bohr
Institutet
Telefon: +45 35 32 05 57

Mobil: +45 20 35 15 58
Mail: jps@nbi.ku.dk

 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Lektor Anders Svensson
Is og Klima, Niels Bohr Institutet
Telefon: +45 35 32 06 16
Mail: as@nbi.ku.dk

 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Emeritus Svend Visby Funder
Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 23 63
Mobil: +45 26 83 23 53
Mail: svf@snm.ku.dk

 • Havis
 • Historisk klima
 • Istider

Professor Eske Willerslev
Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 13 09
Mail: ewillerslev@snm.ku.dk

 • Genetik
 • Palaeoeskimo udvikling
 • Iskerne DNA

KlimaforandringerTil toppen

 Forsker

Emne

Professor Bo Elberling 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi
Telefon: +45 35 32 25 20
Mail: be@ign.ku.dk

 • Klimaforandringernes indvirken på permafrosten.

Lektor Frank Sejersen
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Telefon: +45 40 18 61 67

Mobil: +45 23 70 82 34

Mail: sejersen@hum.ku.dk

 • Menneskelige konsekvenser af klimaforandringer i Arktis
 • Tilpasningsstrategier
 • Samfundsmæssige og kulturelle forhold

Professor Anders Michelsen

Terrestrial Ecology, Biologisk Institut

Telefon: +45 35 32 22 70

Mobil: +45 23 39 82 86

Mail: andersm@bio.ku.dk

 • Effekter af klimaforandringer i danske og arktiske økosystemer
 • Planters kulstof- og næringsstofoptagelse

Professor, Forskningschef
Kurt H. Kjær

Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 23 74
Mobil: +45 30 58 97 30
Mail: kurtk@snm.ku.dk

 • Klima
 • Isafsmeltning
 • Landskaber

Lektor Uffe Jakobsen
Institut for Statskundskab
Telefon: +45 35 32 34 04
Mail: uj@ifs.ku.dk

 • Samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringer i Arktis
 • Klimaforandringer og sikkerhed i Grønland
 • Demokrati, nation og stat i Grønland
 • Arktisk Råd

Undergrund og geologiske forholdTil toppen

 Forsker

Emne

Docent emeritus Asger Ken Pedersen
Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 23 60
Mail: akp@snm.ku.dk
 • Sten
 • Olie (gashydrater)
 • Vulkanisme

Professor Minik Thorleif Rosing
Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 23 68
Mail: minik@snm.ku.dk

 • Mineraler
 • Sten
 • Tidligt liv

Professor i geologi Lars Stemmerik
Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: +45 35 32 23 71

Mobil: +45 23 65 08 52
Mail: lars.stemmerik@snm.ku.dk

 • Grønlands geologiske historie


Til toppen