Islamisk stat – Københavns Universitet

Nyheder > Ekspertlister > Islamisk stat

Islamisk Stat

Islam og Islamisme

Forsker Emne
Jørgen Bæk Simonsen
Lektor, ToRS
Tlf: 51 30 28 42
Mail: jbs@hum.ku.dk
 • Islam, islamisme, islamistiske grupperinger, muslimer i Danmark/Europa
 • Politiske og økonomiske strukturer i den moderne arabiske verden, arabisk nationalisme, kalifatets økonomiske og politiske historie.
 • Lande: Saudi-Arabien, Abu Dhabi, Bahrain, Oman, Qatar, Syrien, Mellemøsten bredt.
Jakob Skovgaard-Petersen
Lektor, ToRS
Tlf: +12 02 25 89 121
Mail: jsp@hum.ku.dk
 • Islam, islamisme, islamisk lov, forholdet mellem sunni- og shia-islam
 • Arabiske medier
 • Lande: Egypten, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien

Thomas Jøhnk Hoffmann
Professor (mso), Det Teologiske Fakultet
Tlf: 35 32 36 57
Mobil: 21 48 19 15

Mail: tho@teol.ku.dk

 • Islam og politisk islam
 • Koranen
 • Muhammad
Andreas Bandak
Adjunkt, ToRS
Tlf: 51 30 25 14
Mail: bandak@hum.ku.dk
 • Kristne minoriteter i den arabisk-muslimske verden
 • Lande: Syrien
Brian Arly Jacobsen
Lektor, ToRs
Tlf: 51 30 24 81
Mail: brianj@hum.ku.dk
 • Migration og religion i Danmark
 • Islam i Danmark
 • Politik og religion

Niels Valdemar Vinding

Adjunkt, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Telefon: 51 21 76 82

Mail: lbm993@hum.ku.dk

 • Islam i Europa

 • Organiseret og institutionaliseret islam

 • Multikulturalisme og religionspluralitet

 • Imamer i Europa

Regioner

Forsker Emne
June Dahy
Studielektor, ToRS
Tlf: 51 30 01 18
Mail: june@hum.ku.dk
 • Arabisk sprog og kultur
 • Lande: Syrien, Jordan, Mellemøsten generelt

Sikkerhedspolitik, ret og militære forhold

Forsker Emne
Gary Schaub
Seniorforsker,
Institut for Statskundskab
Mail: gs@ifs.ku.dk
Tlf: +45 35 32 40 91
 • Defense and national security
 • Interstate Coercion (Compellence, Deterrence)
 • Civil–Military Relations
 • Strategy
 • Military Sociology
 • U.S. Foreign and Defense Policy
 • International Relations Theory
Birthe Hansen
Lektor, Institut for Statskundskab
Tlf: 35 32 33 90
Mail: BHA@ifs.ku.dk
 • International politik og den aktuelle verdensorden (unipolaritet)
 • Demokratisering og sikkerhed i Mellemøsten
 • Magt- og sikkerhedsstrategier
 • USA og Mellemøsten
 • Terrorisme
 • Statsdannelse

Kristian Søby Kristensen
Vicecenterleder, Seniorforsker,
Institut for Statskundskab
Tlf: +45 35 32 40 84
Mobil: +45 28 72 90 17

Mail: ksk@ifs.ku.dk

 • NATO og det transatlantiske forhold
 • Dansk og vestlig sikkerhedspolitik
 • Krig, strategi og globalisering
 • Den internationale politiks begrebshistorie

Simone Molin Friis
Ph.d.-studerende,
Institut for Statskundskab
Tlf: 35 33 76 57
Mobil: 28 29 39 57

Mail: smf@ifs.ku.dk

 • Billeders betydning i militære konflikter
 • Visuel repræsentation af vold og død i forbindelse med militære konflikter
 • Visuelle mediers betydning for international sikkerhed og international politik
 • Praksis i visuelle medier i forbindelse med krig og konflikt (herunder Islamisk Stats brug af halshugningsvideoer)

Johan Spanner
Studerende og Forskningsassistent
Institut for statskundskab
Tlf: 26 13 75 00

Mail: pnl818@alumni.ku.dk

 • Krigsfotografi
 • International krigsdækning

OBS. Johan er assistent på forskningsprojektet ’Images and International security’ og har tidligere dækket Irakkrigen som international fotojournalist for bl.a. The New York Times.

Jens Elo Rytter
Professor, ph.d. JUR Centre for international law, Conflict and Crisis
Tlf: +45 35 32 31 01

Mail: Jens.Elo.Rytter@jur.ku.dk

 • Folkeret
 • Folkeret og magtanvendelse
 • Forfatningsret
 • Menneskerettigheder - særligt samspillet mellem national og overnational europæisk menneskerettighedsbeskyttelse

Anders Henriksen
Lektor, Centerleder for CILCC, JUR Centre for international law, Conflict and Crisis
Tlf: 35 32 32 17
Mobil: 28 91 96 45

Mail: Anders.Henriksen@jur.ku.dk

 • Folkeret - med særlig fokus på reguleringen af staters internationale magtanvendelse og reguleringen af væbnede konflikter
 • Regulering af terrorbekæmpelse
 • Menneskerettigheder og deres anvendelse under væbnede konflikter

Henrik Breitenbauch

Seniorforsker og centerleder, 

Center for Militære studier, Institut for Statskundskab
Tlf: 35 32 40 86

Mobil: 60 87 06 08

Mail: hob@ifs.ku.dk

 • Dansk og vestlig sikkerheds- og forsvarspolitik
 • Amerikansk sikkerheds- og forsvarspolitik
 • Militære interventioner
 • Stabilisering
 • Krigen mod terror
 • Sikkerhedsstrategi
 • Geopolitik
 • NATO