Klima & Bæredygtighed

Drivhusgasser og vejrfænomenerTil toppen

 Forsker

Emne

Lektor emeritus Aksel Walløe Hansen

Klima- og Geofysik, Niels Bohr Institutet
Telefon: 35 32 05 67
Mobil: 40 94 96 25

Mail: awh@nbi.ku.dk

 • Meteorologiske forhold
 • Udviklingen af de globale temperaturforhold
 • Strålingsforholdene i atmosfæren

Professor Eigil Kaas

Klima- og Geofysik,
Niels Bohr Instituttet

Telefon: 35 32 05 14

Mobil: 26 14 93 02

Mail: kaas@nbi.ku.dk

 • Klimamodeller
 • Menneskeskabt påvirkning af klimaet
 • Ændringer i havniveau
 • Klimaekstremer
 • Ændringer i regionalt og lokalt klima

Professor Bo Elberling

Geografi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 20

Mail: be@ign.ku.dk

 • Drivhusgasser, methan
 • Arktis og Antarktis
 • Permafrost
 • Kulstofkredsløbet
 • minedrift

Professor Ole John Nielsen

Kemisk Institut

Telefon: 35 32 03 31

Mail: ojn@chem.ku.dk

 • Atmosfærekemi
 • Atmosfæriske partikler
 • Luftforurening
 • Klimaændringer
Professor Thomas Blunier
Is og Klima, Niels Bohr Instituttet
Telefon: 35 32 05 84
Mail: blunier@nbi.ku.dk
 • Drivhusgasser i atmosfæren før og nu
 • Kilder til drivhusgasser

 

Natur, biodiversitet, forvaltningTil toppen

 Forsker

 Emne

Professor Jørgen Bo Larsen

Skov, natur og biomasse, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 88

mobil: 40 10 60 24

mail: jbl@ign.ku.dk

 • Tilpasning af træer og skove til klimaforandringer

Professor, Viceinstitutleder 

Jette Bredahl Jacobsen

Sektion for Miljø og Naturressourcer, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: +45 35 33 17 46

Mobil: +45 21 14 79 12

Mail: jbj@ifro.ku.dk 

 • Tilpasning af skovbrug til klimaforandringer
 • Økonomisk værdi af tilpasning

Professor Carsten Rahbek

Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: 35 32 10 30

Mail: crahbek@snm.ku.dk

 • Biodiversitet
 • Arternes udbredelse
 • Dansk natur og klimaforandringer
 • Ødelæggelse af arters levesteder
 • Ind- og udvandring af invasive arter

Lektor Hans Peter Ravn

Skov, natur og biomasse, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 63

Mobil: 40 43 18 63
Mail: hpr@ign.ku.dk

 • Invasive arter
 • Insekter i skov, park og landskab
 • Skadedyr og klimaforandringer

Professor Inger Kappel Schmidt

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov, natur og biomasse

Telefon: +45 35 33 16 68

Mobil: 61 70 32 93

Mail: iks@ign.ku.dk

 • Samspillet mellem klima og økosystemer
 • Planters tilpasning
 • Jordbundsprocesser
 • Nye plantearter i Danmark

Seniorforsker Ida Theilade

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Global Udvikling

Telefon: 35 33 17 42

Mobil: 60 22 34 10

Mail: idat@ifro.ku.dk

 • Forvaltning og bevaring af tropiske skove i Afrika og Sydøstasien
 • CO2-udslip fra skovafbrænding
 • CO2-kreditter

Professor Katherine Richardson

Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: 35 32 12 03

Mobil: 28 75 42 85

Mail: kari@science.ku.dk

 • Klimaforandringer og marine økosystemer
 • Oceanernes optag af CO2
 • Alger
 • Algeopblomstring

 

Prodekan Morten Pejrup

SCIENCE Direktion

Telefon: +45 35 33 27 05

Mobil: +45 40 41 91 46

Mail: profor@science.ku.dk

 • Naturressourceforvaltning
 • Nordsøen
 • Kyster
 • Sediment transport

Lektor Aslak Grinsted
Is og Klima, Niels Bohr Instituttet
Telefon: 35 32 06 20
Mail: aslak@nbi.ku.dk

 • Havniveauændringer før, nu og i fremtiden

Lektor Christine Schøtt Hvidberg

Is og Klima, Niels Bohr Instituttet
Telefon: 35 32 05 63
Mail: ch@nbi.ku.dk

 • Iskappernes reaktion på klimaænringer

Lektor Peter Ditlevsen

Is og Klima, Niels Bohr Instituttet
Telefon: 35 32 06 03
Mobil: 28 75 06 03
Mail: pditlev@nbi.ku.dk

 • Bratte klimaændringer

Lektor Bo Møllesøe Vinther
Is og Klima, Niels Bohr Instituttet
Telefon: 35 32 05 18
Mail: bvinther@nbi.ku.dk
 • Klimaet i de seneste 10.000 år
 • FNs klimapanel IPCC

Arktiske områderTil toppen

 Forsker

Emne

Professor Dorthe Dahl-Jensen

Is og Klima, Niels Bohr Instituttet

Telefon: 35 32 05 56

Mobil: 22 89 45 37

Mail: ddj@nbi.ku.dk

 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Lektor Frank Sejersen
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Telefon:  +45 40 18 61 67

Mobil: 23 70 82 34

Mail: sejersen@hum.ku.dk

 • Menneskelige konsekvenser af klimaforandringer i Arktis
 • Tilpasningsstrategier
 • Samfundsmæssige og kulturelle forhold

Professor Kirsten Hastrup

Institut for Antropologi, Waterworlds

Telefon: 35 32 34 60

Mail: Kirsten.hastrup@anthro.ku.dk

 • Forholdet ml mennesker og natur
 • Island, Grønland
 • Menneskerettigheder

Professor Anders Michelsen

Terrestrial Ecology, Biologisk Institut

Mobil: +45 23 39 82 86

Mail: andersm@bio.ku.dk

 • Effekter af klimaforandringer i danske og arktiske økosystemer
 • Planters kulstof- og næringsstofoptagelse

 

Klima og sundhedTil toppen

 Forsker

Emne

Professor Allan R. Thomsen

Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Telefon: 35 32 78 71

Mail: athomsen@sund.ku.dk

 • Virus og immunforsvar
 • Nye sygdomme i forbindelse med klimaforandringer

Professor Hans Chr. Bruun Hansen

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Miljøkemi

Telefon: 35 33 24 18

Mobil: 24 94 26 07

Mail: haha@plen.ku.dk

 • Vandressourcer
 • Vandbesparende teknologier
 • Vandkatastrofer og hygiejne

Lektor, Studieleder MDMa 

Peter Furu

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Global Sundhed
Telefon: 35 32 67 86

Mobil: 61 77 37 73

Mail: furu@sund.ku.dk

 • Klimaforandringer og sundhedskonsekvenser i udviklingslande
 • Malaria, diarré, indvoldsorme

Emeritus Thomas K. Kristensen

Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Parasitologi, Sundhed og Udvikling

Telefon: 35 33 14 25

Mobil: 40 50 36 74

Mail: tkk@sund.ku.dk

 • Biodiversitet og sundhed
 • Klimaforandringer og sygdomme

Professor, Institutleder Steffen Loft

Institut for Folkesundhedsvidenskab

Telefon: 35 32 76 49

mobil: 26 81 48 89

Mail: stl@sund.ku.dk 

 • Miljømedicin
 • Helbredelseseffekter af miljøfaktorer mhp. forebyggelse, kostfaktorer, luftforurening

 

Naturressourcer, kultur, historie, etik, samfundssynTil toppen

 Forsker

Emne

Lektor Jakob Wolf

Afdeling for systematisk teologi

Telefon: 35 32 37 15

Mail: jwo@teol.ku.dk

 • Etik og natursyn
 • Religion og økologi

Professor emeritus Peter Gundelach

Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 32 85

Mail: pg@soc.ku.dk

 • Unges forhold til klima og global opvarmning
 • Klimaopfattelser

Lektor Jens Hoff

Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 86

Mail: jh@ifs.ku.dk 

 • Borgernes inddragelse i klimaaktiviteter
 • Information om miljøet i danske lokalsamfund
 • Kommunelle, IT-baserede løsninger til energibesparelse og kørselsreduktion

Lektor Bo Fritzbøger

Saxo-Instituttet

Telefon: 51 29 97 59

Mail: bofritz@hum.ku.dk

 • Miljøhistorie
 • Landskabshistorie
 • naturressourceudnyttelse

Lektor Anders Blok
Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 35 77
Mail: abl@soc.ku.dk

 • Storbyers klimainitiativer
 • Miljøsociologi

Lektor Stig Jensen

Center for Afrikastudier

Telefon: 35 32 45 99

Mail: sti@teol.ku.dk

 • Samfundsmæssige interesser for naturen
 • Klimaforandringer og naturforvaltning i Afrika

Waterworlds
Institut for Antropologi
Research team

 • Center for antropologisk klimaforskning

 

Naturressourcer, økonomi og sikkerhedspolitik Til toppen

 Forsker

Emne

Professor, Centerleder Ole Wæver
Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 31

Mail: ow@ifs.ku.dk

 • Sikkerhedspolitik
 • Religion og magtstrukturer
 • National identitet

Professor emeritus
Anette Reenberg

Geografi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 62

Mail: ar@ign.ku.dk

 • Klimaforandringers indflydelse på udviklingslandene
 • Ressourceforvaltning og økonomi under skiftende klimaforhold

Lektor Anita Rønne

Center for Offentlig Regulering og Administration, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 02

Mail: anita.ronne@jur.ku.dk

 • Energiret
 • Miljøret
 • Konkurrenceret

Professor, dr. jur. Peter Pagh

Center for Offentlig Regulering og Administration, Det

Telefon: 35 32 31 27

Mobil: 21 82 00 38

Mail: Peter.Pagh@jur.ku.dk 

 • Miljøret i EU og Danmark
 • Borgernes rettigheder på miljøområder

Professor, institutleder Bo Jellesmark Thorsen

Institutservice, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Telefon: 35 33 17 00

Mobil: 20 13 83 45

Mail: bjt@ifro.ku.dk

 • Ressourcer og naturværdier under pres
 • Forvaltning af skove og naturområder
 • Klimaforandringer

 

Professor emeritus Eirik S Amundsen

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Miljø og Naturressourcer
Telefon: 35 33 68 28

Mail: esam@ifro.ku.dk

 • Samfundsøkonomisk optimal styring af naturens ressourcer
 • Begrænsning af drivhusgasser via regulering og incitamenter

Professor Peder Andersen

Sektion for Miljø- og Naturressourceøkonomi

Telefon: +45 35 33 22 75

Mobil: +45 21 26 74 98

Mail: pean@ifro.ku.dk

 • Naturressourcer
 • Europæisk fiskeripolitik
 • Miljøplanlægning og regulering

 

Biomasse, bioenergi og landbrugTil toppen

 Forsker

Emne

Professor Claus Felby

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov, natur og biomasse
Telefon: 35 33 16 95

Mobil: 40 89 89 32

Mail: cf@ign.ku.dk

 • Biomasse
 • Reduktion af drivhusgasser
 • Balancen mellem fødevarer, energo og miljø

Lektor Morten Ingerslev

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov, natur og biomasse
Telefon: 35 33 16 76

Mobil: 24 22 74 79

Mail: moi@ign.ku.dk

 • Bæredygtig biomasse fra danske skove

Professor Birger Lindberg Møller

Plantebiokemi, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 33 52

Mail: blm@plen.ku.dk

 • Bioenergi
 • Genteknologi
 • Afgrøder
 • Dyrefoder

 

Professor Lars Stoumann Jensen

Plante- og Jordvidenskab, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 70

mobil: 21 22 20 39

Mail: lsj@plen.ku.dk

 • Husdyrgødning, gylle og affaldsstoffer
 • Miljøpåvirkninger
 • Jordens frugtbarhed

 

Lektor Bjarke Veierskov

Transport, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 26 16

Mail: bv@plen.ku.dk

 • Klimaforandringer og landbrugsjord
 • GMO

 

Professor John Roy Porter

Afgrødevidenskab, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 33 77

Mobil: 29 17 71 81

Mail: jrp@plen.ku.dk

 

 • Klimaforandringer og landbrugsjord
 • Energiafgrøder

 

Professor Jan Kofod Schjørring

Afgrødevidenskab, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 95

Mobil: 23 71 00 02

Mail: jks@plen.ku.dk

 • Plantevækst
 • Næringsstofoptagelser i afgrøde
 • Bæredygtighed planteproduktion
 • Klimatilpasninger i landbruget

Professor Lars Stoumann Jensen, Plante- og Jordvidenskab,

Telefon: 35 33 34 70

Mobil: 21 22 20 39

Mail: lsj@plen.ku.dk

 • Affaldshåndtering i landbruget
 • Genanvendelse af organisk affald
 • Kulstoflagring og udledninger i miljøet

Professor Poul Erik Jensen,

Molekylær Plantebiologi

Telefon: 35 33 33 40

Mobil: 61 34 46 37

Mail: peje@plen.ku.dk

 • Planter på molekyleniveau
 • Overgang fra fossile brændstoffer til plantebaseret energi
 • Muligheder ved fotosyntese

 

Københavns Universitets ambitioner på klimaområdet Til toppen

Tomas Refslund Poulsen

Grøn campus

Telefon: 35 32 41 09

Mobil: 30 70 41 09

Mail: trp@adm.ku.dk

 • KU’s energi- og klimaindsats
 • Green Lighthouse
 • Adfærd hos ansatte og studerende