Landbrug: Politik, økonomi og regulering – Københavns Universitet

Nyheder > Ekspertlister > Landbrug: Politik, øko...

Landbrug: Politik, økonomi og regulering


 

Forsker

Emne

Jesper Sølver Schou

Lektor, Sektionsleder

Sektion for Produktion, Markeder og Politik

Telefon: 35 33 69 01

Mobil: 25 14 66 76

Mail: jss@ifro.ku.dk

 • Landbrugs- og miljøpolitik
 • Landbrugets økonomi
 • Samfundsøkonomi
 • Invasive arter

Jørgen Dejgård Jensen

Professor, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering

Telefon: 35 33 68 59

Mail: jorgen@ifro.ku.dk

 • Fødevareøkonomi
 • Regnskabsstatistik
 • Sektorøkonomi
 • Fremskrivninger

Jens Hansen
Emeritus, Sektion for Produktion, Markeder og Politik
Telefon: 35 33 22 73
Mail: jens_h@ifro.ku.dk

 • Landbrugs- og handelspolitik
 • Dansk Landbrug
 • Udviklingen af landbrugets produktivitet 

 

  Tove Christensen
  Lektor, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering
  Telefon: 35 33 10 69
  Mail: tove@ifro.ku.dk

  • Rådgivning
  • Beslutningsadfærd
  • Økologi

  Henning Otte Hansen

  Seniorrådgiver, Sektion for Produktion, Markeder og Politik

  Telefon:35 33 34 32

  Mobil: 30 61 22 87

  Mail: hoh@ifro.ku.dk

  • Agro- og fødevareindustri
  • Fødevarepriser
  • Gartneri og pelsdyr

  Michael Friis Pedersen

  Forsker, Sektion for Produktion, Markeder og Politik

  Telefon: 35 33 66 75

  Mail: mfp@ifro.ku.dk

  • Mælkeproduktion
   og kvæg
  • Planteproduktion
  • Forpagtning og ejerskifte

  Jakob Vesterlund Olsen

  Forsker, Sektion for Produktion, Markeder og Politik

  Telefon: 35 33 35 88

  Mail: jvo@ifro.ku.dk

  • Svineproduktion
  • Planteproduktion
  • Produktivitet
  • Arrondering
  • Investering og gæld

  Mette Asmild

  Professor, Sektion for Produktion, Markeder og Politik

  Telefon: 35 33 68 86

  Mail: meas@ifro.ku.dk

  • Produktivitet og benchmarking

  Brian H. Jacobsen

  Lektor, Sektion for Miljø og Naturressourcer

  Telefon: 35 33 68 73

  Mail: brian@ifro.ku.dk

  • Vandmiljø
  • Ammoniak
  • Biogas

  Jens Erik Ørum

  Seniorrådgiver,

  Sektion for Miljø og Naturressourcer

  Telefon: 35 33 68 79

  Mobil: 40 87 85 06

  Mail: je@ifro.ku.dk

  • Planteproduktion
  • Pesticider
  • Kvælstof
  • Vanding
  • Økologi
  • Præcisions dyrkning
  • Nye afgrøder,
   biologisk og mekanisk planteværn

  Wusheng Yu

  Lektor, Sektion for Produktion, Markeder og Politik

  Telefon: 35 33 68 12

  Mail: wusheng@ifro.ku.dk

  • Frihandelsaftaler
   og landbrug i Kina

  Christian Elleby

  Adjunkt, Sektion for Produktion, Markeder og Politik

  Telefon: 35 33 14 47

  Mail: christian@ifro.ku.dk

  • International landbrugspolitik og markeder

  Aske Skovmand Bosselmann

  Adjunkt, Sektion for Produktion, Markeder og Politik

  Telefon: 35 33 68 89

  Mail: ab@ifro.ku.dk

  • Egnsmærker
  • Værdikæder
  • Standarder og certificering

  Morten Gylling

  Seniorrådgiver, Sektion for Produktion, Markeder og Politik

  Telefon: 35 33 68 83

  Mail: gylling@ifro.ku.dk

  • Non-food afgrøder/ biomasseressourcer
  • Bioøkonomi
  • Bioraffinaderier og værdikæder

  Alex Dubgaard

  Lektor, pensionist

  Sektion for Miljø og Naturressourcer

  Telefon: 35 33 22 80

  Mobil: 27 52 68 09

  Mail: adu@ifro.ku.dk

  • Eksport og beskæftigelse
  • Klima

  Søren Marcus Pedersen

  Lektor, Sektion for Produktion, Markeder og Politik

  Telefon: 35 33 68 82

  Mail: marcus@ifro.ku.dk

  • Præcisions dyrkning
  • Ny produktionsteknologi

  Peter Mortensen

  Professor, JUR Center for Offentlig Regulering og Administration

  Telefon: 35 32 35 98

  Mail: Peter.Mortensen@jur.ku.dk

  • Dansk og international formueret, herunder navnlig ejendomsret/tingsret, ekspropriation, lejeret og landbrugets retsforhold.

  • Har udgivet bøger og artikler om tinglysning, pant, alm. obligationsret, tingsret, forpagtning af landbrugsjord (disputats) og om landbrugsloven.