Valg

 Forsker

 Emner

Lars Bille
Lektor emeritus, Statskundskab

Telefon: 35 32 33 84

E-mail: lb@ifs.ku.dk

 • Politiske partier
 • Partisystemer
 • Komparativ politik
 • Valg og regeringsdannelser
 • Dansk politisk historie

Kasper Møller Hansen
Professor MSO, Statskundskab

Telefon: 35 32 33 92

E-mail: kmh@ifs.ku.dk

 • Anvendt demokratiforskning
 • Deliberativt demokrati
 • Valg (EU-parlamentsvalg, folketingsvalg og kommunevalg)
 • Folkeafstemninger
 • Meningsdannelse
 • Forskellige former for borgerinddragelsesprocesser

Peter Kurrild-Klitgaard
Professor, Statskundskab

Telefon: 35 32 37 98

Mobil: 20 13 56 06

E-mail: pkk@ifs.ku.dk

 • Valgsystemer
 • Forfatninger
 • Dansk og amerikansk politik

Jens William Hoff
Professor MSO, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 86

E-mail: jh@ifs.ku.dk

 • Politisk kommunikation
 • Nye elektroniske medier
 • Borgerinddragelse

Karina Kosiara-Pedersen
Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 16

E-mail: kp@ifs.ku.dk

 • Dansk politik
 • Politiske partier
 • Folkeafstemninger
 • Folketinget
 • Komparativ metode
 • Empirisk analyse
 • Folketingsvalg
 • Kommunalvalg
 • Parlamenter
 • Partisystem
 • Politisk aktivisme
 • Politisk kommunikation
 • Valg
 • Valgsystemer
 • Demokrati
 • Valgkampagner

Peter Nedergaard
Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 08
Telefon (sek.): 35 32 33 66
Mobil: 51 42 30 93
E-mail: pne@ifs.ku.dk

 • EU
 • International politisk økonomi
 • Dansk politik
 • Komparativ politik

Klaus Kjøller
Lektor, kommunikationsforsker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Telefon: 35 32 83 53

Mobil: 20 74 34 12

E-mail: kkj@hum.ku.dk

 • Politisk kommunikation
 • Spin
 • Manipulation
 • Virkelighedsfremstilling
 • Image
 • Indoktrinering
 • Argumentation
 • Personlig fremtræden på tv

Ib Bondebjerg
Professor, film- og medieforsker, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Telefon: 35 32 81 02

Mobil: 60 24 11 64

E-mail: bonde@hum.ku.dk

 • Medier og demokrati
 • Politisk journalistik og dokumentarfilm
 • Politikere, medier og spin
 • Politikere, underholdning og image-pleje
 • Tv-dokumentarisme

Stig Hjarvard
Professor, medieforsker, Institut for Medier; Erkendelse og Formidling

Telefon: 35 32 81 13

E-mail: stig@hum.ku.dk

 • Politisk journalistik
 • Politiske kommentatorers rolle
 • Nyhedsmedier og dagsordenssætning
 • Pressehistorie
 • Avismarkedets forandring/gratisaviser
 • Forholdet mellem kilder og journalister og opinionsstof

Peter Harder
Professor i engelsk sprog, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Telefon: 35 32 86 09

E-mail: harder@hum.ku.dk

 • Spin som en bestemt slags sprogbrug og dens placering i forholdet mellem fup og fakta
 • Politisk debatkultur

Mie Femø Nielsen
Lektor, kommunikationsforsker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Telefon: 35 32 83 56

Mobil: 26 12 34 68

E-mail: femoe@hum.ku.dk

 • Strategisk kommunikation
 • Branding
 • Medarbejderkommunikation
 • Ledelseskommunikation
 • Procesledelse
 • Facilitering
 • Professionel interaktion
 • Public relations
 • Stakeholder relations
 • Politisk kommunikation
 • Dagsordensætning
 • Kampagner

Christian Kock
Professor i retorik, Institut for Medier; Erkendelse og Formidling

Telefon: 35 32 88 80

Mobil: 23 64 50 50

E-mail: kock@hum.ku.dk

 • Politisk debat
 • Politisk kommunikation
 • Retorik
 • Politiske taler
 • Argumentation
 • Spin
 • Troværdighed

Sigge Winther Nielsen
Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 66

E-mail: swn@ifs.ku.dk

 • Embedsspin
 • Politisk marketing
 • Strategisk politisk kommunikation
 • Strategisk politisk management
 • Politisk psykologi
 • Politisk branding
 • Nye sociale medier i politik
 • Designerpolitik
 • Vælgerdata
 • Vælgeradfærd
 • Valg
 • Folketingsvalg
 • Kampagne-kommunikation
 • Markedsføring af offentlige organisationer
 • Ny-institutionel teori
 • Demokratiteori

Rasmus Tue Pedersen
Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 38

E-mail: rtp@ifs.ku.dk

 • Politisk kommunikation
 • Framing
 • Valg
 • Massemedier
 • Meningsdannelse
 • Valgkampe
 • Meningsmålinger

Yosef Bhatti
Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 71

E-mail: yb@ifs.ku.dk

 • Meningsdannelse
 • Repræsentation
 • Administrativ professionalisme
 • Valg til Europa-Parlamentet

Julie Askholm 
Ph.d.-stipendiat, cand.mag., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Telefon: 26 27 28 39
E-mail: julieask@hum.ku.dk

 • Politisk kommunikation
 • Politiske debatter
 • Professionel interaktion
 • Folketingsvalg i et udviklingsperspektiv
 • Troværdighed og image-analyser