Green Solution Centre

Green Solutions Centre er Københavns Universitets nye maskinrum for løsningsorienteret, tværdisciplinær grøn forskning. Green Solutions Centre vil være det sted, hvor universitetets forskere kan mødes på tværs af den videnskabelige grænser og inspirere hinanden til finde nye løsninger.

Verden og samfundet kalder på grønne løsninger på tidens store udfordringer. Med sine brede og dybe faglighed er Københavns Universitet i en unik position til at byde ind og være med til at skabe de løsninger, som skal forme fremtiden – og gerne i samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner, interesse- og erhvervsorganisationer samt andre relevante samarbejdspartnere.

Den grønne dagsorden har for alvor slået rod i forsknings- og uddannelsessektoren. Og med god grund for det er store udfordringer, der skal findes løsninger på, og det vil kræve nytænkning og flerfagligt samarbejde. Det søger vi nu at skabe et fælles rum for med Green Solutions Centre.

Rektor Henrik C. Wegener

Ambitionerne bag Green Solutions Centre blev konkretiseret i februar 2021, hvor 28 tematiske løsningsforslag blev fremlagt af forskere fra alle KU’s fakulteter.

Green Solutions Centres formelle organisering fastlægges i første halvdel af 2021. Det arbejde ledes af en styregruppe bestående af:

  • Prorektor David Dreyer Lassen
  • Dekan Katrine Krogh Andersen (Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet)
  • Dekan Kirsten Busch Nielsen (Det Humanistiske Fakultet)