19. december 2013

Kommunernes organisatoriske hierarki styrer samarbejde

KOMMUNALT SAMARBEJDE

Det er ikke alene som hidtil antaget parterne og deres relation, som strukturerer det samarbejde, der finder sted i kommunerne – det er i lige så høj grad kommunernes organisatoriske hierarki, der er styrende for, hvordan praksis i samarbejdet er. Det konkluderer Nana Wesley Hansen fra FAOS i en ph.d.-afhandling, der belyser det kollektive samarbejde mellem medarbejdere og ledere i to danske kommuner i en tid med effektivisering og stramme økonomiske rammevilkår.

I dag kaldes det formelle samarbejdssystem på det kommunale område for MED-systemet, og afhandlingens hovedfokus er praksis i og omkring dette samarbejdssystem. Analyserne i kommunerne viser, at der er to forskellige samarbejdssystemer: Et repræsentativt politisk samarbejdssystem på de centrale niveauer i organisationen og et arbejdspladsbaseret samarbejdssystem i de enkelte produktionsenheder.

- MED-systemet er tænkt som et enhedssystem, der skal integrere samarbejdet i kommunerne, og derfor er det i sig selv interessant, at der i praksis er tale om to samarbejdsformer, der eksisterer på forskellige niveauer i organisationen, siger Nana Wesley Hansen.

Snarrådigt samarbejde

I de to systemer handler parterne forskelligt. Mens ledere og medarbejderrepræsentanter handler strategisk i det politiske samarbejdssystem på det centrale niveau, handler man i højere grad taktisk eller ’snarrådigt’ lokalt. Her er det ikke som på det centrale niveau på forhånd givne interesser eller entydige normer, som former samarbejdet, men derimod en kontinuerlig tilpasning til en uforudsigelig og omskiftelig hverdag med de mange forandringer, som rulles ud i den offentlige organisation.

Afhandlingen viser, at det ’snarrådige’ samarbejde ude på arbejdspladsen i vidt omfang bidrager til opgaveløsningen under stramme økonomiske vilkår.

- Lokalt laves fx fælles rammer for besparelser, uden at velfærden forringes, sygefravær bearbejdes, eller der gennemføres personalepolitikker, der kan lette omstruktureringsprocesser for medarbejderne, siger Nana Wesley Hansen.

Hvis samarbejdet på de centrale niveauer skal kunne kvalificere opgaveløsningen i kommunerne, er det dog helt essentielt, at samarbejdet på de to niveauer kædes sammen, konkluderer afhandlingen. Med andre ord, vil man udvikle samarbejdet i kommunerne, er det denne kobling, som med fordel kan styrkes.

I afhandlingen anvender Nana Wesley Hansen et ’multikomparativt forskningsdesign’, som sammenligner samarbejdet i de to kommuner på tre forskellige ledelsesniveauer og på to forvaltningsområder, henholdsvis skoleområdet og socialpsykiatrien.  

Kontakt
Ph.d.-stipendiat Nana Wesley Hansen
Mobil: 23 41 43 91

Informationskoordinator
Anna Christine Schmidt
Tlf. 35 32 39 70