18. september 2013

Professor får pris for samfundsansvar

ANERKENDELSE

Professor i psykologi, dr.phil. Claus Bundesen fra Københavns Universitet får i år Carlsbergfondets Forskningspris for udvikling af en teori, der bruges ved diagnosticering af sygdomme i hjernen og af psykiatriske lidelser hos børn og voksne.

Claus Bundesen, professor på Institut for Psykologi, modtager forskningsprisen for sine bidrag til en dybtgående forståelse af vores opmærksomhedsprocesser. Han har udviklet en matematisk-psykologisk teori om visuel opmærksomhed (Theory of Visual Attention), der bruges ved diagnosticering af sygdomme i hjernen og af psykiatriske lidelser hos børn og voksne.

Videnskab og samfundsansvar

Den anden modtager af Carlsbergfondets Forskningspris i år er professor i astronomi, ph.d. Jørgen Christensen-Dalsgaard fra Aarhus Universitet. De to prismodtagere får hver tildelt 1 mio. kr. for deres banebrydende og internationalt anerkendte forskning.

- Vi har hårdt brug for ny viden inden for både astronomi og hjerneforskning, når vi skal løse det globale samfunds store udfordringer, siger bestyrelsesformand Flemming Besenbacher fra Carlsbergfondet:

- de to forskere er fremragende eksempler på videnskab med fokus på samfundsansvar.

Forskningspriserne uddeles efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og blev overrakt den 17. september af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen i Ny Carlsberg Glyptoteks Festsal.

Om prisen

Carlsbergfondets Forskningspris yder støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse.

Carlsbergfondet blev grundlagt i 1876 af brygger J.C. Jacobsen. Fondet er en aktiv hovedinvestor i Carlsberg Bryggerierne og uddeler hvert år 200 mio. kr. til samfundsgavnlig virksomhed med særligt fokus fremragende grundforskning.

Læs mere på Carlsbergfondets hjemmeside www.carlsbergfondet.dk

Claus Bundesen kan kontaktes på claus.bundesen@psy.ku.dk.