16. december 2013

Nye enzymer gør det muligt at fremstille sundhedsfremmende oligosakkarider

Modermælk

Peter Stougaard, lektor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Genetik og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, har netop modtaget 11,8 mio. kr. af Det Strategiske Forskningsråd til at forske i enzymer til fremstilling af sundhedsfremmende kulhydrater, såkaldte oligosakkarider (oliGram).

Peter Stougaard

Peter Stougaard

Oligosakkarider i modermælk (HMO) har særlige kendetegn, som adskiller dem fra oligosakkarider i mælk fra pattedyr. Laboratorie og kliniske forsøg viser, at HMOs kan spille en væsentlig rolle i en række biologiske processer og vekselvirkninger af væsentlig betydning for menneskers sundhed og udvikling.

De fleste tests er udført med modermælk, som indeholder blandinger af oligosakkarider- ofte mellem 23 og 1130 forskellige HMO pr. individ. Derfor har det kun i få tilfælde været muligt at dokumentere effekterne af individuelle oligosakkarider.

Der er derfor behov for at udvikle nye processer til fremstilling af HMO i gram-skala. På længere sigt vil en sådan proces bl.a. muliggøre industriel fremstilling af HMO til modermælkserstatninger, specielle ernæringsprodukter og medicinske behandlinger.