16. december 2013

Ny bioteknologi skal bane vejen for effektiv omdannelse af affaldsprodukter

I naturen varetages biologiske processer af komplekse netværk af forskellige mikroorganismer, hvilket er resultatet af milliarder af års evolution. I modsætning hertil domineres nuværende bioteknologi af anvendelse af en enkelt mikroorganisme og/eller enkelte specifikke enzymer. Dette har været kolossalt succesfuldt og har specielt i Danmark været fundamentet for en række danske biotek-virksomheder, heriblandt Novo, Chr. Hansen gruppen, Danisco m.fl.; men mange biologiske processer varetages betydelig mere effektivt af grupper af mikroorganismer i fællesskab. Der er med andre ord et stort hidtil uudnyttet potentiale i synergetiske mikrobielle interaktioner.

Molecular Microbial Ecology (MME) gruppen på Biologisk Institut under ledelse af professor Søren J. Sørensen står nu klar med et nyt projekt, der skal belyse, hvordan mikrobielle fællesskaber – eller konsortier – kan anvendes som bioteknologisk værktøj. Forskerne vil med andre ord gå et skridt videre fra den bioteknologi, man kender i dag, og ved brug af avancerede teknikker studere, hvordan mikroorganismer i naturen samarbejder i konsortier og belyse, hvordan man kan gøre dem kunsten efter. Forskergruppen har netop fået bevilliget 13,2 mDKK til projektet fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF).

”Mikroorganismer etablerer sig ofte i grupper med mange forskellige arter, der tilsyneladende samarbejder og hjælper hinanden. Ny forskning tyder på, at sådanne mikrobielle konsortier fungerer mere effektivt, end enkelte mikroorganismer kan på egen hånd. Årsagen til denne synergetiske effekt i mikrobielle konsortier er endnu ikke klarlagt. Det er disse årsager, vi ønsker at belyse med dette projekt for derved bedre at forstå mekanismerne bag synergetiske mikrobielle interaktioner”, udtaler Søren J. Sørensen.

Der er store perspektiver i at få en dybere forståelse for synergetiske mikrobielle interaktioner. Forskningsgruppen vil bruge mikrobielle konsortier til at finde nye måder, hvorpå affald kan genanvendes på bæredygtig vis. Organiske affaldsprodukter fra fødevarer, foder og bioteknologisk produktion kan anvendes på ny og i andre sammenhænge og dermed skabe nye værdifulde produkter og samtidig fjerne miljøbelastende og omkostningstunge affaldsproblemer. Dette kaldes ofte waste2value.

Svært nedbrydeligt slagteriaffald - som hår og klove - kan omdannes til foder til bl.a. fisk med højt proteinindhold eller til andre højværdiprodukter. På global plan vurderes dette marked alene at have en værdi på mere end 2 milliarder DKK.

Studier af omdannelsen af disse affaldsprodukter vil tjene som pilotprojekt, hvorfra opnåede resultater kan bruges til udvikling af mikrobielle konsortier med stort anvendelsespotentiale indenfor en lang række processer, der involverer fødevarer, affaldshåndtering og grøn energi. Således kan et bekosteligt affaldsproblem vendes til en profitabel produktion og dermed gøre fødevareproduktion mere konkurrencedygtig, bæredygtig og miljøvenlig.

Kontaktdata: Professor Søren J. Sørensen, mail: sjs@bio.ku.dk, tlf. 5182 7007

Bakterier i naturen kommunikerer med hinanden og kan på den måde kordinere deres aktivitet. Billedet viser reporter-bakterier, som skifter farve, når de modtager et signal for andre bakterier. Klik på billedet for at hente stor udgave.