4. december 2013

Præsident for European Geosciences Union

ved Københavns Universitet

er blevet valgt til Præsident for European Geosciences Union (EGU), som er Europas største geovidenskabelige organisation med omkring 13.000 medlemmer.

Hans Thybo skal i de kommende fire år lede udviklingen af EGU. Organisationens 22 divisioner dækker fagområderne jordens fysik og geologi, planetfysik og rumforskning. EGU afholder en årlig generalforsamling med omkring 13.000 deltagere og en række mindre konferencer, samt udgiver 17 tidsskrifter indenfor en bred række af geovidenskabelige emner. EGU er på verdensplan en ledende organisation omkring udviklingen af ”Open Access Publication”. Organisationen har endvidere en række aktiviteter for udbredelse af viden om geovidenskab til offentligheden og afholder en række kurser for gymnasie- og folkeskolelærere hvert år. Hans Thybo er allerede ”associate editor for Solid Earth" som er et af EGU's tidsskrifter, og har været generalsekretær for organisationen i dens opbygningsfase.

Hans Thybo forsker i geofysik med hovedvægt på strukturer og processer i jordens indre. Han blev internationalt kendt da han og en polsk kollega foreslog, at der findes delvist opsmeltede bjergarter i 100 km dybde under kontinenterne. Hans seneste forskningsprojekter har omhandlet riftzoner, som er områder hvor jordskorpen revner, bl.a. i Østafrika og Sibirien ved Baikalsøen. De seneste år har han koncentreret sig om at finde forklaringer på, hvorledes bjergkæderne i Norge og Grønland er opstået. Hans Thybo er chefredaktør for tidsskriftet Tectonophysics. Han er dansk delegat til International Council for Science (ICSU) og medlem af bestyrelsen for International Lithosphere Programme (ILP). Han har været medlem af FNU (Det Frie Forskningsråd| Natur og Univers) og er medlem af en række internationale komiteer, bl.a. bedømmelsespaneler ved National Science Foundation, USA (NSF) og International Continental Scientific Drilling Program (ICDP). Hans Thybo er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, hvor han er vicepræsident, Danmarks Naturvidenskabelige Akademi, det Norske Videnskabernes Selskab, Royal Astronomical Society, London, det europæiske videnskabsakademi "Academia Europaea".