16. december 2013

Ny medicin til behandling af hjerteflimmer

HJERTERYTME

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle en helt ny type medicin, der effektivt stabiliserer den hyppigste form for hjerteflimmer, som mindst 50.000 danskerne lider af. Projektgruppen bag er et samarbejde mellem virksomheden Acesion Pharma og Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi på Københavns Universitet, som er førende på verdensplan inden for dette område.

Hjertet slår mindst 100.000 gange hver dag. Et enkelt fejlslag kan man fint leve med, men en længerevarende uregelmæssig rytme kan lede til åndenød, besvimelser, blodpropper eller i værste tilfælde pludselig død. Rytmeforstyrrelser findes i forskellige former, hvoraf den hyppigste er forkammerflimmer.

Sygdommen er et voksende samfundsproblem, da hyppigheden stiger stærkt med alderen. Den eksisterende medicinske behandling er langtfra effektiv nok til at holde patienterne symptomfri, og  giver risiko for alvorlige bivirkninger. De mest anvendte lægemidler i dag påvirker ikke bare forkamrene, men også de større hjertekamre, og det forøger risikoen for akutte livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

Det kun to år gamle biotekfirma Acesion Pharma har i samarbejde med Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi ved Københavns Universitet udviklet et helt nyt koncept for behandling af forkammerflimmer, hvor kun hjerterytmen i forkammeret bliver påvirket. Behandlingens effektivitet er vist i en række sygdomsmodeller, og kan vende forkammerflimmer til normal hjerterytme. Målet er nu med finansieringen fra Højteknologifonden at udvikle teknologien hen imod en kronisk behandling, så at patientens arytmi forhindres i at genopstå.

Målrettet lægemiddel

Et hjerteslag opstår ved en elektrisk impuls, der får hjertet til at trække sig sammen. Ved at blokere såkaldte ion-kanaler med små lægemiddelmolekyler, kan man påvirke den elektroniske impuls i hjertet og på den måde stabilisere hjerterytmen. Forskningschef Morten Grunnet fra Acesion Pharma siger:

- Vi har arbejdet meget målrettet på dette lægemiddelprojekt, og jeg glæder mig over den betydelige synergi, der er mellem de to forskningsgrupper. Jeg føler mig overbevist om, at vi kan leve op til de høje forventninger, vi har til teknologien.

Professor Søren-Peter Olesen, Københavns Universitet og centerleder i Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi ser frem til de næste fire års samarbejder:

- Det er en meget stor fornøjelse at opleve, når grundforskningen leder til helt nye veje i patientbehandlingen. Samarbejdet med Acesion Pharma har været usædvanlig frugtbart, og vi glæder os til at kunne foretage endnu et gearskift i projektet..

Kontakt

Professor Søren-Peter Olesen, tlf. 2028 9706
Forskningschef Morten Grunnet, tlf. 2933 6946,