11. april 2014

Ny institutleder på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet

ANSÆTTELSE

Janus Hansen, viceinstitutleder og lektor ved Department of Business and Politics, Copenhagen Business School (CBS), bliver ny institutleder på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. 15. august overtager han lederansvaret fra Carsten Strøby Jensen, der har været institutleder siden 2006.

- Sociologisk Institut står over for et generationsskifte. Der skal sættes en tydelig retning for at styrke og udvikle den faglige kvalitet og profil i kerneydelserne, og den internationale profil skal skærpes. Janus Hansen har netop den stærke profil og baggrund, der gør, at vi kan arbejde videre med at fremtidssikre Sociologisk Institut, siger dekan Troels Østergaard Sørensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Troels Østergaard Sørensen følger anbefalingerne fra et enigt indstillingsudvalg, når han den 15. august overdrager ledelsesansvaret for Sociologisk Institut til Janus Hansen. Han er i dag viceinstitutleder og lektor ved Department of Business and Politics på CBS.

Uddannet i København og Firenze

Janus Hansen er 41 år og uddannet sociolog fra Københavns Universitet i 2000 før turen gik til Italien, hvor han fik sin ph.d.-grad fra Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze i 2005. Han har desuden været på forskningsophold på University of York, Storbritannien, og på New York University, USA.

Efter at have høstet internationale erfaringer, vendte han tilbage til København. Først som ekstern lektor på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet og derefter som forsker på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, der i dag er en del af Københavns Universitet. Janus Hansen kom til Department of Business and Politics på CBS i 2006.

God balance mellem uddannelse og forskning

Janus Hansen har ledelseserfaring både i relation til forskning og til undervisning. Som studieleder har han ledet udviklingen og gennemførelsen af uddannelsesinitiativer på CBS og på Sino-Danish Center (SDC) i Beijing, Kina. Sidstnævnte i samarbejde med flere danske universiteter og et kinesisk partneruniversitet.

- Janus Hansen har en god balance mellem kompetencer og erfaringer inden for både uddannelse og forskning. Han har prioriteret begge områder højt i sin karriere og har solide erfaringer fra et internationaliseret forsknings- og uddannelsesmiljø, som vi glæder os til at drage nytte af, siger Troels Østergaard Sørensen. 

Carsten Strøby Jensen blev institutleder på Sociologisk Institut den 1. november 2006. Han ønsker at vende tilbage til sin forskning i arbejdsmarkedsstudier og genoptager fra den 15. august sin stilling som lektor på instituttet.