EU

EU's historie og medlemslande Til toppen

Lektor Morten Rasmussen
Historie, SAXO-Instituttet

Mobil: 29 62 05 50 
Mail: mortenra@hum.ku.dk

 • Danmark og Europa efter 1945
 • Europæisk historie efter 1945
 • EU's historie efter 1945
 • EU-domstolens historie

Lektor Mogens Pelt
Historie, SAXO-Instituttet

Mobil: 20 60 30 37
Mail: mpelt@hum.ku.dk

 • Grækenlands historie og samfundsforhold
 • Sydøsteuropa
 • Tyrkiet

Lektor Gert Sørensen
Italiensk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Mobil: 51 26 90 78
Mail: gers@hum.ku.dk

 • Italiens historie og samfundsforhold
 • Italiens forhold til EU

Lektor Karl Christian Lammers
Historie, SAXO-Instituttet

Mobil: 26 81 21 15
Mail: lammers@hum.ku.dk

 • Tysk politik
 • Nyere tysk historie
 • Samfund og stat i Tyskland

Professor Ben Rosamond
EURECO
, vicecenterleder

Center for Europæisk Politik, Statskundskab
Telefon: 35 32 33 95
Mail:  br@ifs.ku.dk

 • EU's historie

 • EU økonomisk governance

 • Demokrati og legitimitet i EU

 • Storbritannien og EU


Foretrækker at udtale sig på engelsk

Professor Rebecca Adler-Nissen
Center for Europæisk Politik, Statskundskab

Telefon: 35 32 37 05
Mobil: 30 22 40 75
Mail: ran@ifs.ku.dk

 • EU's historie og generelle udvikling

 • Ministerrådet og Det Europæiske Råd

 • Traktatforhandlinger

 • Det danske EU-formandskab

 • Dansk europapolitik

 • EU-forbehold og EU i flere hastigheder

 • Euroen og det økonomiske samarbejde

 • Retlige og indre anliggender (asyl, migration, civilret samt politi- og strafferetligt samarbejde)

 • EU's udenrigspolitik og den fælles udenrigstjeneste

 • EU's oversøiske territorier

Til toppen

EU-politik, institutioner og beslutningsproces 

Forsker  Emner

Lektor 

Dorte Sindbjerg Martinsen
Center for Europæisk Politik,
 Statskundskab
Telefon: 35 32 34 26 
Mail: dm@ifs.ku.dk

 • EU og velfærd
 • Socialpolitik i EU
 • Europæisering af velfærd
 • EU's regulering af sundhed
 • Grænseoverskridende sundhedsrettigheder
 • Patientmobilitet i EU
 • EU's indvirkning på nationale politikker og nationalt råderum
 • EU's politiske system og forholdet mellem EU's institutioner
 • EU-domstolens rolle, integration mellem ret og politik

Lektor Jens Ladefoged Mortensen
Center for Europæisk Politik, Statskundskab

Telefon: 35 32 34 48 
Mail: jlm@ifs.ku.dk

 • Europæisk økonomisk integration
 • EU’s handelspolitik
 • EU’s udenrigsanliggender
 • EU’s klima og miljøpolitik
 • EU’s landbrugs og fødevare politik
 • EU’s energimarked

Ph.d.-studerende 
Lau Blaxekjær Øfjord
Center for Europæisk Politik, Statskundskab

Telefon: 35 32 34 00
Mail: lbl@ifs.ku.dk

 • Energipolitik i EU
 • Klimapolitik i EU
 • ASEM (Asia-Europe meeting)

Professor Helle Krunke
CECS - Centre for European Constitutionalization and Security – Det Juridiske Fakultet

Tlf: 35 32 43 82
Mail: Helle.Krunke@jur.ku.dk

 • EU’s institutioner
 • Beslutningsprocesser i EU
 • Danske EU-beslutningsprocedurer
 • Europaudvalget

Europæisk integration Til toppen

Forsker  Emner

Professor Henning Koch
CECS - Centre for European Constitutionalization and Security – Det Juridiske Fakultet

Tlf: 35 32 31 15
Mail: Henning.Koch@jur.ku.dk

 • Europæiske værdier
 • Folkeafstemninger om EU
 • Suverænitetsafgivelse

Økonomi og arbejdsmarked Til toppen

Forsker  Emner

Professor, EURECO centerleder Marlene Wind
Center for Europæisk Politik, Statskundskab

Telefon: 35 32 34 29
Mail: mwi@ifs.ku.dk

Samspillet mellem ret og politik I EU, herunder:

 • Fri bevægelighed
 • Indre marked
 • Unionsborgerskab
 • Traktatændringer
 • Immigration
 • Økonomisk politik

Professor Peter Nedergaard
Center for Europæisk Politik, Statskundskab
Telefon: 35 32 34 08
Mobil: 51 42 30 93

Mail: pne@ifs.ku.dk  

 • EU og erhvervslivet
 • Lobbyisme
 • ØMU
 • Europagten
 • EU’s institutioner
 • Lissabontraktaten
 • Handelspolitik
 • EU’s udviklingspolitik
 • Den danske EU beslutningsproces
 • EU’s beslutningsproces
 • EU’s historie
 • EU’s landbrugspolitik

Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen
leder af FOCOFIMA

Mobil: 28 14 45 76
Mail: Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk

 • Selskabers og aktionærers retsforhold
 • Reguleringen af kapitalmarkedet og børserne

Professor, dr.jur. 
Rasmus Kristian Feldthusen
Det Juridiske Fakultet

Mobil: 30 59 00 61
Mail: rasmus@jur.ku.dk

 • Corporate Governance og Corporate Social Responsibility  
  (etik og ansvarlighed ved erhvervsdrift og investering)

Til toppenJuridiske forhold 

Forsker  Emner

Professor Michael Gøtze
Det Juridiske Fakultet
Tlf: 35 32 31 78
Mail: Michael.Gotze@jur.ku.dk

 •  EU-ombudsmand

Professor Jørn Vestergaard, prodekan, Forskningsområdet, JUR Forskningscenterområdet
Tlf: 21602680
Mobil: 21602680
Mail: jv@jur.ku.dk

 • EU-strafferet
 • Den europæiske arrestordre
 • EU-terrorlister

Professor Jens Elo Rytter
CECS - Centre for European Constitutionalization and Security – Det Juridiske Fakultet

Tlf: 35 32 31 01
Mail: Jens.Elo.Rytter@jur.ku.dk

 •  Menneskerettigheder

Lektor Ebrahim Afsah
CECS - Centre for European Constitutionalization and Security – Det Juridiske Fakultet
Tlf: 35 32 26 26
Mail: Ebrahim.Afsah@jur.ku.dk

 • Det arabiske forår
 • Komparativ ret

Adjunkt Bart Van Vooren
CECS - Centre for European Constitutionalization and Security – Det Juridiske Fakultet

Tlf: 35 32 33 28
Mail: Bavo@jur.ku.dk

 • EU-forfatningsret og institutionelle lovgivning
 • Forholdet mellem national lovgivning og EU-lovgivning
 • Forholdet mellem EU-institutionerne.
 • Fremtidige traktatændringer: Økonomi
 • Styreform og finanspagt
 • EU’s internationale forbindelser
 • Den europæiske udenrigstjeneste
 • EU og internationale organisationer (FN, WTO)
 • EU og international økonomisk & finansiel styring (EURO/G20/IMF)
 • EU og handel med energi
 • EU og migrationspolitik
 • EU og dets naboskabspolitik: Øst og Syd

Adjunkt

Urska Sadl
CECS - Centre for European Constitutionalization and Security – Det Juridiske Fakultet
Tlf: 35 32 32 21
Mail: Urska.Sadl@jur.ku.dk

 • EU-Domstolen
 • EU-forfatningsret

Professor, ph.d. Ulla Neergaard
Det Juridiske Fakultet
Tlf: 35 32 33 13
Mail: Ulla.Neergaard@jur.ku.dk

EU-ret, herunder bl.a.:

 • Fri bevægelighed
 • EU-konkurrenceret
 • Europæisering af velfærdsydelser
 • Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse
 • EU-retlig metode
 • Indre marked

Professor, dr. jur. 
Caroline Heide-Jørgensen
Det Juridiske Fakultet
Tlf: 35 32 31 28
Mail: Caroline.Heide-Jorgensen@jur.ku.dk

 • Konkurrenceret
 • Markedsførings.- og Forbrugerret
 • Medier

Professor, dr.jur. Linda Nielsen 
Det Juridiske Fakultet
Tlf: 35 32 31 23
Mobil: er 28 76 31 23
Mail: Linda.Nielsen@jur.ku.dk

 • Bioret og bioetik samt etik generelt
 • Familieret og Arveret
 • Bankret og Investering
 • Pensioner, CSR og Corporate governance
 • Globalisering
 • Universitetsforhold, forskning og undervisning generelt

Professor Steen Treumer
Det Juridiske Fakultet
Tlf:35 32 32 24
Mobil: 21 48 23 26
Mail: Steen.Treumer@jur.ku.dk

 •  EU-udbud/statsstøtte

Lektor Catherine Jacqueson
Det Juridiske Fakultet
Tlf: 35 32 35 97
Mail: ccj@jur.ku.dk

 • Det indre marked (f.eks. sundhedsydelser)
 • Fri bevægelighed af personer
 • Rettigheder pga. unionsborgerskabet

Professor dr. jur. Peter Pagh
Det Juridiske Fakultet

Tlf: 35 32 31 27
Mobil: 25 53 00 18
Mail: peter.pagh@jur.ku.dk

 • EU-miljøret
 • Indre marked
 • EU-ret og grundlov

Ph.d.-studerende Ana Nordberg
Det Juridiske Fakultet

Tlf: 35 32 38 86
Mobil: 0046 73 26 32 52 5 (svensk nr.)

 • EU's patentlov
 • Patentbarhedens begrænsninger og udøvelse af patentrettigheder 
 • Nanoteknologiske patenter


Foretrækker at udtale sig på engelsk

Professor Jacob Graff Nielsen
Det Juridiske Fakultet

Tlf: 35 32 31 58
Mobil: 24 48 26 87
Mail: Jacob@jur.ku.dk

 •  EU-skatteret