Har du styr på reglerne?

Test din viden om færdselsloven for cyklister her

 

Tour de France er over os, når verdens største cykelløb denne sommer rammer de danske gader. I den anledning tager vi temperaturen på hvad man må, og hvad man ikke må, når man begiver sig ud på cyklen selv. Test selv din viden nedenfor.  babys øjenbryn

Hvor mange hænder er det lovpligtigt at have på styret?


1, 2, eller 3?
Svar:Mindst én – og begge fødder skal være på pedalerne.

§49 Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret.

babys øjenbryn

Hvor lang må en cykel være?

1,5 meter, 2,5 meter eller 3,5 meter?
Svar: 3,5 meter

UB, § 3 Stk. 3. En cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have større længde end 3,5 m.

babys øjenbryn

Hvor mange må man maksimalt køre på en almindelig cykel?

1, eller flere?
Svar: Begge kan være rigtige, for man må cykle så mange, som cyklen er beregnet til.

Man må for eksempel godt køre to personer på én cykel, hvis den ene er voksen og den anden er et barn i et barnesæde.

§50 Stk. 2. På en cykel må ikke befordres flere personer, end den er beregnet til. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om transport af børn på cykel og personer i påhængsvogn (cykelanhænger) eller sidevogn, herunder regler om indretning af passagerers siddeplads og om cyklistens alder.

babys øjenbryn

Hvor mange hjul må en cykel maksimalt have?

3, 4 eller 6?
Svar: En cykel må højst have fire hjul – og der skal dæk eller anden elastisk hjulbeklædning på.

UB: § 3. Stk. 2. En cykel må højst have fire hjul. Stk. 3. Hjulene skal være forsynet med dæk eller med anden elastisk hjulbeklædning med tilsvarende egenskaber.

babys øjenbryn

Må man køre beruset på cykel?

Ja eller nej?
Svar: Hvis du har drukket og ifølge politiets vurdering ikke er i stand til at køre forsvarligt på cykel, koster det dig 1500 kr. i bøde.

Det er en myte, at du kan miste dit kørekort, hvis du kører fuld på cykel. Men vi anbefaler at du lader cyklen stå, hvis du har drukket.

babys øjenbryn

Gælder færdselslovens bestemmelser for rytterne i Tour de France?

Ja eller nej?
Svar: Ja.Cykelrytternes cykler behøver dog ikke være forsynet med lygter, reflekser eller ringklokke under løbet.

§ 28. Under løb i henhold til færdselslovens § 37, stk. 1, behøver en cykel ikke at være forsynet med lygter, jf. §§ 8-15, reflekser, jf. §§ 17-22, samt klokke, jf. § 23.


Tekst: Emil Tarp Vang

Grafik og udvikling: Frans Wej Petersen