Studerende finder løsninger med virksomheder og organisationer

virksomhedssamarbejde

På faget interventionsdesign samarbejder studerende med måske kommende arbejdsgivere om at løse konkrete udfordringer, og bliver dermed trænet i at omsætte indsigter til løsninger.

Hvordan ændrer vi dårlige vaner på cykelstierne? Gør operationsstuer rene på den mest effektive måde? Og modvirker overgreb i nattelivet?

Det er nogle af de udfordringer, som de studerende på faget interventionsdesign har udviklet løsninger på. På kurset kommer organisationer og virksomheder som Rådet for Sikker Trafik med konkrete udfordringer, som de har svært ved at løse – og både studerende og case-stillere får noget ud af processen.

KORT OM INTERVENTIONSDESIGN

  • Studerende skaber indsigter og oversætter dem til konkrete løsninger for case-stiller. Ofte bliver det interventionsdesign, de studerende har udviklet, implementeret

  • Virksomheder og organisationer står i kø for at deltage. Fx har Københavns Kommune, Det Kgl. Teater og Danmarks Statistik tidligere deltaget

  • Læs mere om kurset her

Uddannelser i udvikling

Studerende på Københavns Universitet bringer den nyeste forskning i spil i samfundet. Godt 20 pct. af de studerende skriver deres speciale i samarbejde med en ekstern partner f.eks. en virksomhed eller organisation. Næsten en tredjedel af de studerende vælger at tage et frivilligt praktikforløb ved siden af deres studie, og godt 100 nye virksomheder bliver etableret hvert år - af studerende.

De studerendes samspil med det omgivne samfund er med til at kvalitetssikre uddannelsernes indhold og undervisningsmetoder, så deres kvalifikationer matcher det samfund de skal være med til at bidrage til og udvikle - også når de springer ud som færdig kandidater.