Folketingsvalg

Fra udskrivelse til ny regering

Valget er demokratiets festdag. Men har du styr på valgreglerne? Valgforsker Kasper Møller Hansen viser vejen fra det øjeblik, statsministeren trykker på valgknappen og udskriver valg til en (måske) ny regering kan tiltræde.

babys øjenbryn

Statsministeren udskriver folketingsvalg


Ifølge Grundloven skal der være valg til Folketinget mindst hvert fjerde år. Statsministeren kan dog udskrive valg når som helst, inden de fire år er gået. Af praktiske hensyn skal der jf. valgloven minimum gå 20 dage fra udskrivelse til afholdelse af et valg.

babys øjenbryn

Opstilling af nye partier

Senest 15 dage før valget er sidste frist for anmeldelse af nye partier til Indenrigs- og Boligministeriet.

babys øjenbryn

Opstilling af kandidater

Ved folketingsvalg kan man opstille enten som kandidat for et opstillingsberettiget parti eller som løsgænger. Kandidatanmeldelsen skal indleveres senest 11 dage for valgdagen.

babys øjenbryn

Brevstemmer

Man kan brevstemme i enhver kommune før valget i stedet for at møde op og stemme på valgdagen. Man kan tidligst brevstemme 3 uger før valget og senest tredjesidste dag før valget (fraregnet søndage).

babys øjenbryn

Valgdag

På valgkortet står, hvor man skal gå hen for at stemme på valgdagen. Hvis valgdagen falder på en fredag, foregår afstemningen mellem kl. 8-20.

babys øjenbryn

Optælling

Stemmeoptælling foretages på afstemningsstederne umiddelbart efter afstemningens afslutning. Resultatet indberettes til Danmarks Statistik.

babys øjenbryn

Fintælling

Senest dagen efter valgdagen foretages fintælling af stemmerne for hvert afstemningsområde for sig og herefter for hele opstillingskredsen under ét. Resultatet indberettes til Danmarks Statistik.

babys øjenbryn

Klagemulighed

Ugedagen efter valget er sidste frist for at klage. Klager skal stiles til Folketinget og sendes til Indenrigs- og Boligministeriet.

babys øjenbryn

Dronningerunde

Når stemmerne er talt op, skal det afklares, om regeringen kan fortsætte eller må gå af. Hvis regeringen ikke kan fortsætte, skal der findes en ny regering. Dette finder sted ved dronningerunden, hvor partierne repræsentanter besøger Dronningen på Amalienborg. Her peger de hver især på en forhandlingsleder, der nu skal forhandle dannelsen af en ny regering.


Tekst: Kasper Møller Hansen og Christian Hedegaard 

Grafik: Lasse Wormsborg  /  Udvikling: Frans Wej Petersen

Tema om valget