Ansvarlig AI – for samfundet, borgerne og din forretning

Ansvarlig og etisk AI

Som bruger af AI til beslutningstagning står man over for komplekse etiske udfordringer: Hvordan sikrer man, at algoritmer ikke forskelsbehandler ansøgere på en uetisk måde? Hvilke krav skal man stille til muligheden for at kunne forklare en beslutning? Hvilke etiske udfordringer rejser anvendelse af persondata?

- Sune Holm, ph.d. i filosofi og lektor ved Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi, Københavns Universitet

Find en forsker