Forstå dit nyfødte barns sprog

Allerede som nyfødt begynder babyer at kommunikere og udtrykke følelser. Se her hvordan du kan hjælpe og forstå babyens første sprog

Som forældre er du den vigtigste for dit barns trivsel og udvikling. Det er dig, der er tættest knyttet til din baby – både følelsesmæssigt og fysisk. Men selvom du bruger mange timer med din baby hver dag, kan det føles overvældende at blive forældre første gang. Hvad forsøger at baby at ”sige” og hvilke følelser kan din baby vise og hvornår.

I forskningsprojektet ”Forstå din baby” vil forskere fra KU styrke førstegangsforældres evne til at forstå børn de første leveår. Her kan du se, hvordan din baby udvikler evner til at udtrykke følelser og behov det første år.

babys øjenbryn

Øjne


Babyen viser interesse ved at hæve eller rynke øjenbrynene Når babyen viser interesse, kan man som forælder imødekomme og dele denne interesse ved f.eks. at tale om det, babyen kigger på. Det giver barnet en følelse af tryghed at mærke, at I som forældre ser og reagerer på de små signaler, han/hun viser. Det giver babyen en følelse af at blive set og hørt, hvilket fremmer barnets motivation for at være social.

Få øjenkontakt

Babyer, som er motorisk urolige og bevæger sig meget, kan have svært ved at fastholde øjenkontakt. Du kan hjælpe din baby med at få ro til øjenkontakt ved at svøbe din baby og/eller synge en sang for ham eller hende.

babys øjenbryn

Gråd

Gråd er babyens vigtigste redskab til at fortælle om sine behov og vække sine forældres omsorg. Gråden betyder, at babyen bliver trøstet, opnår nærhed fra sine omsorgspersoner og får opfyldt sine behov. Når ens baby græder og er svær eller umulig at trøste kan det være godt at huske på, at gråd ikke er farligt eller er skadeligt for barnet, så længe man er nærværende og tilbyder trøst.

babys øjenbryn

Smil

Det sociale smil udvikler sig i de relationer, som babyen indgår i og, når han/hun oplever selv at blive smilet til. Når barnet begynder at smile mere bevidst til sine forældre eller andre personer, taler man om, at det sociale smil er opstået. Der er store individuelle forskelle, men typisk ses de første sociale smil, når babyen er mellem 4 og 8 uger gammel.

babys øjenbryn

Grin

I løbet af 2-4-måneders alderen begynder babyen at blive mere udtryksfuld og udvise mere intense former for glæde, f.eks. ved at smile med åben mund og grine. Mange babyer griner for første gang omkring 3-måneders alderen. Babyer synes typisk, det er sjovt, når deres forældre opbygger spænding i legen. Det kan f.eks. være, at man opbygger spænding med sin stemme – taler stille til at begynde med, derefter lidt højere og lidt højere. Eller at man varierer i tempoet i legen eller eksperimenterer med timingen.

6 gode råd til at støtte ​​​​din babys sproglige (og sociale) udvikling:

Tal med din baby: gerne i et lyst tonefald, med korte sætninger og mange gentagelser.

Svar, når din baby siger noget, f.eks. ved at imitere din babys lyde eller sætte ord på, hvad din baby gør eller siger.

Tilbyd øjenkontakt og smil til din baby, mens I taler sammen.

Husk også at holde pauser og give din baby plads til at svare.

Syng sange og læs højt for dit barn (kig f.eks. i pegebøger og tal om det I ser).

Sæt ord på, hvad du tror, din baby tænker, føler og oplever. Læs mere om hvordan her.

babys øjenbryn

Frustration

Vrede og frustration hos babyer ses typisk, når de oplever begrænsninger eller barrierer. Hos babyer er vrede og frustrerede ansigtsudtryk kendetegnet ved, at brynene er trukket sammen og sænket. Dette står i modsætning til, når de er kede af det, hvor brynene typisk er hævet. Når babyer udtrykker vrede/frustration, har de nogle gange lukket mund og anspændte læber og andre gange en åben, nærmest "firkantet", mund.' I løbet af babyens første leveår sker der en tydelig udvikling i måden, babyen udtrykker frustration på:
• Når 1 måned gamle babyer bliver utilpasse eller kede af det, retter de typisk ikke deres følelser mod noget eller nogen bestemt, men mere diffust ud i rummet.
• Når babyer er 4 måneder gamle, retter de typisk deres frustration mod den ting, der frustrerer dem, f.eks. det stykke legetøj de gerne vil have, men ikke kan nå.
• Når babyer er 7 måneder gamle, vil de typisk i højere grad rette frustrationen mod de personer, der er til stede i rummet, for at få hjælp.

babys øjenbryn

Overraskelse

Omkring 6-måneders alderen begynder baby at kunne blive overrasket, når noget afviger fra det forventede. Et overrasket ansigtsudtryk er kendetegnet ved, at babyen hæver sine øjenbryn, spærrer øjnene op og åbner munden.

babys øjenbryn

Frygt og ængstelse

De fleste babyer begynder at udtrykke frygt og ængstelse i relation til fremmede og ved adskillelse fra deres forældre, når de er omkring 8-9 måneder gamle. Frygtsomme ansigtsudtryk ligner nærmest en form for negativ overraskelse: Barnet hæver øjenbrynene og spærrer øjnene op (ligesom overraskelse), mens den nedre del af ansigtet er mere anspændt eller udtrykker, at babyen er ked af det, f.eks. en bævrende, sitrende underlæbe

Mette Skovgaard Væver

Mette Skovgaard Væver er uddannet psykolog og arbejder som professor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitets Institut for Psykologi. Hun beskæftiger sig især med spæd- og småbørns psykiske udvikling, og med de tidlige interaktioner mellem børn og forældre og udviklingen af tilknytning i løbet af barnets første leveår.

I det daglige er hun leder af Københavns Universitets Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF), hvis forskning har fokus på at fremme forældreressourcer og børns psykiske sundhed

Læs mere her: https://forstaadinbaby.dk/


Tekst: Mette Skovgaard Væver og Christian Hedegaard 

Grafik og udvikling: Frans Wej Petersen