Flygtninge og integration – Københavns Universitet

Nyheder > Ekspertlister > Flygtninge og integration

Flygtninge og integration

Generel forskning

Forsker

Emner

Chenchen Zhang

Postdoc, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 37 88

Mobil: 30 47 20 60 

Mail: cz@ifs.ku.dk

 • Political theory 
 • Citizenship

 • Borders
 • Human Rights

 • International relations theory
 • Critical theory
 • Migration to and within the EU
 • Free movement

Birgitte Romme Larsen

Post doc, Saxo-Instituttet

Telefon: 35 32 06 64

Mail: birgitte.romme@hum.ku.dk

 • Migrations-, flygtninge- og inklusionstematikker i dansk/skandinavisk sammenhæng

 • Etnicitet og tilhørsforhold

 • Asylcentre og asylansøgere

 • Integration

 • Velfærdsstaten 

 • Lokalsamfund og det hverdagslige møde mellem migranter og lokale indbyggere i danske landdistrikter

Silvia Adamo

Lektor, JUR Center for virksomhedsansvar

Telefon: 35 33 14 05

Mail: silvia.adamo@jur.ku.dk

 • Udlændingeret og integrationsret

 • Statsborgerskab og unionsborgerskab
 • Retsfilosofi
 • Multikulturalisme
 • Udviklingen af integrationskontrakter mellem indvandrere og kommuner i dansk ret.
 • Migration og integration i en privat/offentligretlig kontekst 

Andrea Verdasco Martinez
Ph.d. stipendiat, Institut for Antropologi

Telefon: 35 33 76 33

Mobil: 42 75 69 79

Mail: andrea.verdasco@anthro.ku.dk

 • The identity and sense of belonging of unaccompanied young refugees in Denmark

 • Migration

 • Refugees
 • Asylum seekers

 • Childhood and youth

 • Being and becoming

 • Identity

Achilles Skordas

Professor, JUR Center for International Courts

Telefon: 35 33 48 26

Mobil: 21 29 54 30

Mail: Achilles.Skordas@jur.ku.dk

 • Migration Law and Policy

 • International Law and International Relations

 • International Dispute Settlement

 • International Security

Jakob Skovgaard-Petersen
Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Mobil: +12 02 25 89 121

Mail: jsp@hum.ku.dk

 • Islamforskning

 • Arabiske medier

 • Islamisme

 • Islamisk lov

 • Lande: Egypten, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien

 • Ulama

 • Arabiske parlamenter

Nils Holtug

Professor mso, centerleder, Centre for Advanced Migration Studies, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Telefon: +45 35 32 88 81

Mobil: 20 64 24 05

Mail: nhol@hum.ku.dk

 • Lighed

 • Multikulturalisme

 • Migration

 • Sekularisme

 • Social sammenhængskraft

 • Populationsetik

 • Global retfærdighed

 • Normativ etik

 • Personlig identitet

Til toppen

EU

Forsker

Emner

Rebecca Adler-Nissen 

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 97

Mobil: 30 22 40 75 

Mail: ran@ifs.ku.dk

 • Danmarks retsforbehold
 • EU’s migration- og flygtningepolitik

Marlene Wind
Professor, Institut for Statskundskab og iCourts, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 34 29

Mobil: 51 32 76 62

Mail: mwi@ifs.ku.dk

 • EU - med fokus på Dublin-konventionen og et fælles asylsystem
 • EU’s immigrationspolitik og de danske forbehold

Til toppen

Arbejdsmarked og uddannelse

Forsker

Emner

Mette Foged

Postdoc, Økonomisk Institut 

Telefon: 35 32 35 82 

Mobil: 61 77 78 04

Mail: mette.foged@econ.ku.dk

 • Flygtninge som arbejdskraft og deres
  betydning for lønniveauet i lokalområder
 • NB! Viden om, hvorvidt flygtninge
  overhovedet kommer ind på
  arbejdsmarkedet ligger hos
  Torben Tranæs på SFI.

Bolette Moldenhawer
Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Telefon: 35 32 88 75

Mobil: 21 85 97 27

Mail: bolettem@hum.ku.dk

 • Etniske minoriteter og uddannelse i et europæisk og komparativt perspektiv
 • Indvandrer-, integrations- og migrationsforhold i et transnationalt og komparativt perspektiv
 • Etnicitets- og kulturstudier
 • Den politiske historie om konstruktionen af og intervention over for 'indvandreren', 1945-2012
 • Undervisning af asylsøgende børn i kommunale skoletilbudsordninger
 • Pædagogisk arbejde i asylcentre - i et historisk perspektiv 

Til toppen

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Forsker

Emner

Isabel Bramsen 

Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 39 51

Mobil: 28 25 67 37  

Mail: ib@cric.ku.dk

Henrik Breitenbauch

Centerleder, Center for Militære Studier
Telefon: 35 32 40 86
Mobil: 60 87 06 08
Mail: hob@ifs.ku.dk

Kristian Søby Kristensen
Seniorforsker, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 40 84

Mobil: 28 72 90 17

Mail: ksk@ifs.ku.dk

 • Dansk og vestlig forsvars- og sikkerhedspolitik
 • Krig, strategi og globalisering

Til toppen

Til toppen

Sundhed

Forsker

Emner

Signe Smith Jervelund

Lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Telefon: 35 33 73 39

Mobil: 61 69 35 00

Mail: ssj@sund.ku.dk

 • Adgang til og brug af sundhedsvæsenets ydelser blandt indvandrere og      efterkommere

 • Sundhedssøgende adfærd blandt indvandrere

 • Interventioner til fremme af hensigtsmæssig sundhedssøgende adfærd

 • Asylsøgende børns sundhed og forhold

 • Sundhedsfremme blandt indvandrere

 • Helbred, sygelighed og dødelighed blandt indvandrere

 • Migrationsprocesser

 • Mentalt helbred

 • Integration og sundhed

 • Kulturel kompetence blandt sundhedspersonalet

Marie Louise Nørredam

Lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Telefon: 35 32 76 32

Mobil: 25 21 99 25

Mail:

mano@sund.ku.dk

 • Infektionssygdomme blandt flygtninge og indvandrere

 • Asylansøgeres sundhed og forhold i Danmark og EU

 • Flygtningebørns mentale og somatiske sundhedsforhold og brug af sundhedsvæsenet

 • Psykisk sygdom og brugen af det psykiatriske sundhedsvæsen blandt migranter

 • Kronisk sygdom herunder diagnose og overlevelse for migranter med cancer

 • Udokumenterede migranters sundhedsforhold i Danmark og EU

 • Lighed i adgang til og brug af sundhedsvæsenet

 • Mortalitet blandt migranter sammenlignet med danskfødte

Til toppen

Til toppen