Flygtninge og integration

Generel forskning

Forsker

Emner

Silvia Adamo
Lektor, JUR Center for virksomhedsansvar
Telefon: 35 33 14 05Mail: silvia.adamo@jur.ku.dk

 • Udlændingeret og integrationsret

 • Statsborgerskab og unionsborgerskab
 • Retsfilosofi
 • Multikulturalisme
 • Udviklingen af integrationskontrakter mellem indvandrere og kommuner i dansk ret.
 • Migration og integration i en privat/offentligretlig kontekst 
Kristina Grünenberg
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 33 73 37
Mobil: 25 31 91 61
Mail: kg@anthro.ku.dk
 • Fysisk (biometrisk) identifikation af flygtninge og migranter

Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk

 • Socioøkonomisk og -kulturel integration af etniske minoriteter

Birgitte Romme Larsen
Post doc, Saxo-Instituttet
Telefon: 35 32 06 64
Mail: birgitte.romme@hum.ku.dk

 • Migrations-, flygtninge- og inklusionstematikker i dansk/skandinavisk sammenhæng

 • Etnicitet og tilhørsforhold

 • Asylcentre og asylansøgere

 • Integration

 • Velfærdsstaten 

 • Lokalsamfund og det hverdagslige møde mellem migranter og lokale indbyggere i danske landdistrikter

Andrea Verdasco Martinez
Ph.d. stipendiat, Institut for Antropologi
Telefon: 35 33 76 33
Mobil: 42 75 69 79
Mail: andrea.verdasco@anthro.ku.dk

 • The identity and sense of belonging of unaccompanied young refugees in Denmark

 • Migration

 • Refugees
 • Asylum seekers

 • Childhood and youth

 • Being and becoming

 • Identity

 • Uledsagede flygtningebørn

Séamus Anthony Power
Tenure track adjunkt, Institut for Psykologi
Mobil: 31 22 88 05
Mail: seamus.power@psy.ku.dk
Twitter: @SeamusAPower

 • Holdninger  til kulturel og religiøs praksis i andre etniske grupper
 • Interkulturel toleance og pluralisme
 • Kultursammenstød 
 • Økonomisk ulighed
 • Sociale bevægelser
 • Politi-protester

Achilles Skordas
Professor, JUR Center for International Courts
Telefon: 35 33 48 26
Mobil: 21 29 54 30
Mail: Achilles.Skordas@jur.ku.dk

 • Migration Law and Policy

 • International Law and International Relations

 • International Dispute Settlement

 • International Security

Jakob Skovgaard-Petersen
Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Mobil: +12 02 25 89 121
Mail: jsp@hum.ku.dk

 • Islamforskning

 • Arabiske medier

 • Islamisme

 • Islamisk lov

 • Lande: Egypten, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien

 • Ulama

 • Arabiske parlamenter

Nils Holtug

Professor mso, centerleder, Centre for Advanced Migration Studies, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Telefon: +45 35 32 88 81
Mobil: 20 64 24 05
Mail: nhol@hum.ku.dk

 • Lighed

 • Multikulturalisme

 • Migration

 • Sekularisme

 • Social sammenhængskraft

 • Populationsetik

 • Global retfærdighed

 • Normativ etik

 • Personlig identitet

Til toppen

EU

Forsker

Emner

Rebecca Adler-Nissen 

Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 97
Mobil: 30 22 40 75 
Mail: ran@ifs.ku.dk

 • Danmarks retsforbehold
 • EU’s migration- og flygtningepolitik
Peter Nedergaard
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon:  35 32 34 08
Mobil: 51 42 30 93
Mail: pne@ifs.ku.dk
 • EU - fokus på EU's magtstrukturer
 • EU-retsforbehold

Marlene Wind
Professor, Institut for Statskundskab og iCourts, Det Juridiske Fakultet
Telefon: 35 32 34 29
Mobil: 51 32 76 62
Mail: mwi@ifs.ku.dk

 • EU - med fokus på Dublin-konventionen
 • Schengen og et fælles asylsystem
 • EU’s immigrationspolitik og de danske forbehold

Til toppen

Arbejdsmarked og uddannelse

Forsker

Emner

Søren Kaj Andersen
Centerleder, FAOS
Telefon: 35 32 32 69
Mobil: 28 92 96 56
Mail: ska@faos.dk 
 • Arbejdere fra Polen etc.

Mette Foged
Postdoc, Økonomisk Institut 
Telefon: 35 32 35 82 
Mobil: 61 77 78 04
Mail: mette.foged@econ.ku.dk

 • Flygtninge som arbejdskraft og deres
  betydning for lønniveauet i lokalområder
 • Integration af flygtninge på det danske
  arbejdsmarked
NB! Viden om, hvorvidt flygtninge overhovedet kommer ind på arbejdsmarkedet ligger hos
Torben Tranæs på SFI.

Bolette Moldenhawer
Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Telefon: 35 32 88 75
Mobil: 21 85 97 27
Mail: bolettem@hum.ku.dk

 • Etniske minoriteter og uddannelse i et europæisk og komparativt perspektiv
 • Indvandrer-, integrations- og migrationsforhold i et transnationalt og komparativt perspektiv
 • Etnicitets- og kulturstudier
 • Den politiske historie om konstruktionen af og intervention over for 'indvandreren', 1945-2012
 • Undervisning af asylsøgende børn i kommunale skoletilbudsordninger
 • Pædagogisk arbejde i asylcentre - i et historisk perspektiv 

Til toppen

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Forsker

Emner

Isabel Bramsen 
Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 39 51
Mobil: 28 25 67 37  
Mail: ib@cric.ku.dk

Henrik Breitenbauch
Centerleder, Center for Militære Studier
Telefon: 35 32 40 86
Mobil: 60 87 06 08
Mail: hob@ifs.ku.dk

 • Sikkerheds- og udenrigspolitik
 • Stabilisering
 • Skrøbelige stater
 • NATO

Katja Lindskov Jacobsen
Seniorforsker, Institut for Statskundskab
Mobil: 61 30 44 74
Mail: kj@ifs.ku.dk

 • Afrika – herunder Sahel regionen, Somalia, Guineabugten
 • Intervention
 • Stabilisering
 • Pirateri
 • Militær kapacitetsopbygning
 • Biometrisk teknologi

Kristian Søby Kristensen
Seniorforsker, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 40 84
Mobil: 28 72 90 17
Mail: ksk@ifs.ku.dk

 • Dansk og vestlig forsvars- og sikkerhedspolitik samt strategu
 • Den globale magtbalance

Ole Wæver
Professor, Centre for Resolution of
International Conflicts (CRIC)
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 31
Mail: ow@ifs.ku.dk

 • Migration som sikkerhedsspørgsmål
 • Kampen om europæiske vs nationale svar (ej kvoteforhandlinger)

Til toppen

Sundhed

Forsker

Emner

Signe Smith Jervelund

Lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Telefon: 35 33 73 39

Mobil: 61 69 35 00

Mail: ssj@sund.ku.dk

 • Adgang til og brug af sundhedsvæsenets ydelser blandt indvandrere og      efterkommere

 • Sundhedssøgende adfærd blandt indvandrere

 • Interventioner til fremme af hensigtsmæssig sundhedssøgende adfærd

 • Asylsøgende børns sundhed og forhold

 • Sundhedsfremme blandt indvandrere

 • Helbred, sygelighed og dødelighed blandt indvandrere

 • Migrationsprocesser

 • Mentalt helbred

 • Integration og sundhed

 • Kulturel kompetence blandt sundhedspersonalet

Marie Louise Nørredam

Lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Telefon: 35 32 76 32

Mobil: 25 21 99 25

Mail:

mano@sund.ku.dk

 • Infektionssygdomme blandt flygtninge og indvandrere

 • Asylansøgeres sundhed og forhold i Danmark og EU

 • Flygtningebørns mentale og somatiske sundhedsforhold og brug af sundhedsvæsenet

 • Psykisk sygdom og brugen af det psykiatriske sundhedsvæsen blandt migranter

 • Kronisk sygdom herunder diagnose og overlevelse for migranter med cancer

 • Udokumenterede migranters sundhedsforhold i Danmark og EU

 • Lighed i adgang til og brug af sundhedsvæsenet

 • Mortalitet blandt migranter sammenlignet med danskfødte

Til toppen