Global udvikling

Sundhed

 Forsker 

 Emne

Professor Ib Christian Bygbjerg

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Global Sundhed

Telefon: 35 32 78 35

Mobil: 41 58 94 97

Mail: Iby@sund.ku.dk

 • Børnesundhed
 • Tropemedicin
 • International sundhed
 • Infektionsmedicin
 • Diabetes
 • HIV
 • AIDS
 • Afrikanske sundhedssystem
 • Malaria
 • Tuberkulose
 • Infektions- og virussygdomme


Lande: Tanzania, Ghana, Senegal, Indien, Sri Lanka

Professor Jørgen Kurtzhals


Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Telefon: 35 45 77 87

Mobil: 26 29 00 39

Mail: jkcmp@rh.dk

 • Malaria – diagnostik og behandling

 • Parasitsygdomme – do

 • Nye diagnostiske metoder og automatisering

 • Hospitalsbehandling i lav- og mellemindkomstlande

 • Eksperimenterende behandling

 • Sygdomsmekanismer

 • Klinisk mikrobiologi

 • Universitetssamarbejde

 

Lande: Ghana

Seniorforsker Pascal Magnussen


Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Center for Medicinsk Parasitologi
 

Telefon: 35 33 14 36

Mobil: 40 46 94 74

Mail: pma@sund.ku.dk

 • Graviditets-associeret malaria
 • Schistosomiasis (også kendt som sneglefeber) og kontrol af ormesygdomme

 • Forsømte tropiske sygdomme

 
Lande: Ghana, Uganda, Tanzania, Burkina Faso

 

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Ekstern lektor Siri Tellier

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Global Sundhed

Mobil: 27 28 06 56

Mail: stellier@sund.ku.dk

 • Folkesundhed, demografi/migration 
 • Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

 • Sundhed i nødsituationer


Lande: Afghanistan, Kina, DPRK (Nordkorea)

Professor Flemming Konradsen

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Global Sundhed
Telefon: 35 32 76 26

Mobil: 60 10 16 61

Mail: flko@sund.ku.dk 

 

 • Miljø og sundhed i udviklingslande

 • Landbrug og sundhed

 • Malaria og malariakontrol

 • Kontrol af dengue feber

 • Akut pesticidforgiftning

 • Vand, sanitet og hygiejne i lav og mellem indkomstlande

 

Lande: Sri Lanka, Tanzania, Ghana, Vietnam og Indien

Lektor Dirk Lund Christensen

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Global Sundhed
Telefon: 35 32 68 46

Mobil: 21 42 68 46

Mail: dirklc@sund.ku.dk

 • Diabetes

 • Hjertekarsygdomme

 • Fedme

 • Ernæring/fysisk aktivitet

 

Lande: Kenya, Tanzania, Etiopien, Sydafrika, Mexico, Indien 

Lektor Peter Johannes Holst

Institut for Immunologi og Mikrobiologi
Telefon: 35 32 64 76
Mobil: 29 41 79 95

pholst@sund.ku.dk

https://isim.ku.dk/

 • Vacciner

 • Virusvektorer

 • Virusinfektioner

 • Antivirale vacciner

 • Dyremodeller for vacciner

Professor Lars Hviid

Institut for Immunologu og Mikrobiologi, Center for Medicinsk Parasitologi
Telefon: 35 32 64 83
Mobil: 22 74 74 26
lhviid@sund.ku.dk

 • Malaria (immunologi, patogenese, vacciner)


Lande: Ghana

 

Lektor Helle Samuelsen

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 78 77

Mail: H.Samuelsen@anthro.ku.dk

 • Global sundhed

 • Unge og HIV/AIDS

 • Sundhedssystemforskning

 • Global udvikling

 • Medicinsk antropologi

 

Lande: Burkina Faso, Ghana, Tanzania

Professor Tine Gammeltoft

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 74

Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk

 • Reproduktiv og seksuel sundhed

 • Medicinsk antropologi

 

Lande: Vietnam

Lektor Ayo Wahlberg

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 44 51

Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk

 • Reproduktiv teknologi

 • Traditionel / alternativ medicin

 

Lande: Kina, Vietnam

Lektor Michael Alifrangis

 

Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Center for Medicinsk Parasitologi
Telefon: 35 32 76 15
Mobil: 23 45 18 04
Mail: micali@sund.ku.dk

 • Malaria
 • Malariamedicin
 • Lægemiddelresistens
 • Malaria epidemiologi


Lande: Tanzania, Ghana, Grækenland, Mali, Senegal

Fødevarer og jordbrug

Forsker

Emne

Professor Lene Jespersen

Institut for Fødevarevidenskab, Fødevaremikrobiologi

Telefon: 35 33 32 30

Mobil: 29 35 47 33

Mail: lj@food.ku.dk

 • Fødevaresikkerhed

 

Lande: Burkina Faso, Benin, Mali, Ghana

Professor Søren K. Rasmussen

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 36

Mobil: 29 63 40 80

Mail: skr@plen.ku.dk

 • Planter til fødevarer
 • Hidden hunger / skjult hunger
 • Antinutritionelle fraktorer
 • Ris, hvede, byg, majs, sorghum

 

 

Professor Jørgen Eilenberg

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 26 92

Mobil: 23 30 20 24

Mail: jei@plen.ku.dk

 

 • Biologisk bekæmpelse af skadedyr
 • Insekter som føde og foder

 

 

Lektor Fulai Liu

 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Afgrødevidenskab

Telefon: 35 33 33 92

Mobil: 50 10 36 90

Mail: fl@plen.ku.dk

 

 • Vandforvaltning i landbrug
 • Afgrødeproduktion
 • Kunstige vandingsstrategier

 

Lande: Kina, Ghana

 

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Professor Lars Stoumann Jensen

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Plante- og Jordvidenskab

Telefon: 35 33 34 70

Mobil: 21 22 20 39

Mail: lsj@plen.ku.dk 

 

 • Plantenæring og kunstgødning
 • Jordkvalitet og frugtbarhed
 • Genbrug af affald og husdyrgødning
 • Bæredygtig afgrødeproduktion
 • Miljømæssige påvirkninger
 • Klimaforandringer

Lande: Vietnam og øvrige Sydøstasien

Lektor Hans Jørgen Lyngs Jørgensen

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 37 75

Mail: hjo@plen.ku.dk

 • Plantesygdomme
 • Plantebeskyttelse
 • Ikke-kemisk bekæmpelse af plantesygdomme
 • Forsvarsreaktioner i planter
 • Resistens

 

Lande: Vietnam, Uganda, Indien

Professor David B. Collinge

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Planteglycobiologi

Telefon: 35 33 33 56

Mobil: 21 74 17 70

Mail: dbc@plen.ku.dk

 • Svampesygdomme i afgrøder
 • Sygdomsresistens hos planter
 • Mycotoxiner
 • Endofytter
 • Bioteknologi
 • Ph.d.-uddannelse

 

Lande: Vietnam, Indien, Tanzania, Uganda, Sydafrika, Costa Rica

 

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Lektor Lene Sigsgaard

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 26 74

Mobil: 21 15 18 27

Mail: les@plen.ku.dk

 • IPM
 • Biologisk bekæmpelse
 • Skadedyr og nyttedyr i land- og havebrug

Lande: Philippinerne, Indien, Kenya, Tanzania, Uganda, Bolivia, Nicaragua, Brasilien

Naturressourcer og klima

Forsker

Emne

Institutleder Niels Elers Koch

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 15 15

Mobil: 21 23 07 42

Mail: nek@ign.ku.dk

 • Leder af dét universitetsinstitut i Danmark med flest forskere inden for Global Udvikling og medlem af Udviklingspolitisk Råd
 • Skove
 • Naturforvaltning

 

Lande: Vietnam, Ghana, Bolivia, Sydafrika, Kina, Brasilien, Chile

Professor Erik Dahl Kjær

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 24

Mobil: 21 41 92 12

Mail: edk@ign.ku.dk

 • Baobab, Shea, Parkia og Acacia i det vestafrikanske Sahelområde: tilpasning til klimaændringer, brug, forædling og bevaring
 • Teaktræer og teakskove

Lande: Burkina Faso, Mali, Ghana, Thailand

Professor emeritus Anette Reenberg

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 62

Mail: ar@ign.ku.dk

 • Land use
 • klimatilpasning
 • Menneske-miljø relationer
 • Globale perspektiver af landressourcer

 

Lande: Det vestafrikanske Sahelområde, især Burkina Faso og Niger

Lektor Kjeld Rasmussen

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 63

Mobil: 29 38 26 01

Mail: kr@ign.ku.dk

 • Klimaforandringer
 • Naturressourceforvaltning
 • Landbrugssystemer og arealanvendelse
 • Ørkendannelse

 

Lande: Senegal, Burkina Faso, Mali, Vietnam, Salomonøerne

Professor Niels Fold

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 61

Mobil: 40 27 75 16

Mail: nf@ign.ku.dk

 • Globale værdikæder
 • Agro-industri og landbrugsudvikling
 • Kontraktdyrkning
 • Regional udvikling
 • Små-skala minedrift

 

Lande: Ghana, Tanzania, Vietnam, Malaysia

Professor Ole Mertz

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 29

Mail: om@ign.ku.dk

 • Forskergruppeleder for Miljø og Samfund i Udviklingslande
 • Miljø og landbrug
 • Naturressourceforvaltning
 • Livelihoods

 

Lande: Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesien, Kina, Salomonøerne, Burkina Faso, Senegal

Lektor Anders Ræbild

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 19

Mobil: 21 68 88 59

Mail: are@ign.ku.dk

 • Agroforestry (agerskovbrug)
 • Tropiske træer i Afrika
 • Klimaændringer og træer
 • Genskabelse af tropiske skove

 

Lande: Burkina Faso, Niger, Mali, Indonesien, Bolivia

Seniorkonsulent Lars Schmidt

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 39

Mail: lsc@ign.ku.dk

 • Agroforesty
 • Genskabelse af tropiske skove
 • Biologi og tropiske træer

 

Lande: Indonesien, Tanzania, Vietnam, Cambodia, Laos, Filippinerne

Seniorforsker Jens-Peter Barnekow Lillesø

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 57

Mobil: 21 77 37 57

Mail: jpbl@ign.ku.dk

 • Agroforestry
 • Vegetationsændringer
 • Tropiske regnskove
 • Lokale Værdikæder

 

Lande: Indonesien, Vietnam, Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, Etiopien, Nepal

Forskningschef Lars Graudal

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 16

Mobil: 30 66 35 20

Mail: lgr@ign.ku.dk 

 

 • Forskergruppeleder for Tropiske træer og Landskaber
 • Tropisk skovbrug, etablering og rehabilitering af skov
 • Forædling, anvendelse og bevaring af træer og deres genetiske ressourcer
 • Institutionel udvikling indenfor fremavl og forsyning med tropiske træfrø og -planter

 

Lande: Brazil, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Central America, Eritrea, Denmark, India, Indonesia, Kenya, Laos, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar, Nepal, Niger, Pakistan, Senegal, South Africa, Sudan, Tanzania, Thailand, Uganda, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Lektor Rasmus Fensholt

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 26

Mail: rf@ign.ku.dk

 • Miljø-overvågning via satelitbilleder
 • Tørke og fødevareressourcer

 

Lande: Burkina Faso, Senegal, Mali, Mauretanien, Niger

Lektor Torben Birch-Thomsen

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 70

Mobil: 23 72 90 45

Mail: tbt@geo.ku.dk

Forskergruppe: Miljø og Samfund i udviklingslande

 • Levebrødsstrategier i landdistrikter
 • Naturressourceforvaltning
 • Land-by relationer
 • Landbrugssystemer
 • Ændringer i arealanvendelse

 

Lande: Tanzania, Zambia, Botswana, Swaziland, Sydafrika, Mali, Ghana, Malaysia/Borneo, Cambodia, Salomonøerne

Lektor Christian Pilegaard Hansen

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Global Udvikling

Telefon: 35 33 17 35

Mobil: 61 66 27 46

Mail: cph@ifro.ku.dk

 • Håndhævelse af skovlove, forvaltning og handel (FLEGT)
 • Skovrydning
 • Tildeling af rettigheder til naturressourcer og beskatning


Lande: Ghana

 

Seniorforsker Ida Theilade

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 17 42

Mobil: 60 22 34 10

Mail: idat@ifro.ku.dk 

 • Bevaring og forvaltning af tropiske skove.
 • Indfødte folk
 • Skove, CO2 og klima

 

Lande: Sydøstasien og Østafrika

Lektor Jens Friis Lund

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Miljø og Naturressourcer

Telefon: 35 33 17 67

Mobil: 20 62 77 06

Mail: jens@ifro.ku.dk

 • Skovforvaltning
 • Deltagelse i forvaltning af skov
 • Community forestry

 

Lande: Tanzania, Nepal, Ghana

 

 

Lektor Mariève Pouliot

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Global Udvikling

Mobil: 50 11 63 66

Mail: mapo@ifro.ku.dk

 • Livelihoods
 • Miljøafhængighed i husholdninger
 • Sammenhæng mellem skov og menneskelig sundhed

 

Lande: Burkina Faso, Ghana

 

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Lektor Thorsten Treue

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Miljø og Naturressourcer

Telefon: 35 33 17 59

Mobil: 51 94 62 36

Mail: ttr@ifro.ku.dk

 • Skovpolitik og økonomi i udviklingslande
 • Decentraliseret skovforvaltning i udviklingslande 
 • Skovbevarelse
 • Tropiske skoves rolle i mindskningen af klimaforandringer: REDD (reduced emissions from deforestation and forest degradation)
   

 

Lande: Ghana, Tanzania, Nepal

Lektor Cecilie Rubow

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64/
35 32 35 68

Mail: cecilie.rubow@anthro.ku.dk

 • Lokal respons på klimaforandringer

 

Lande: Cook Islands, Stillehavsøer, Polynesien

Økonomi og jura

Forsker

Emne

Lektor Thomas Markussen

Økonomisk Institut, Development Economics Research Group (DERG)

Telefon: 35 32 30 86

Mail: thomas.markussen@econ.ku.dk

 

 • God regeringsførelse
 • Politik og økonomisk udvikling
 • Jord-rettigheder og jord-reformer
 • Voldelig konflikt

 

Lande: Vietnam, Cambodia, Kenya, Indien

Professor Finn Tarp

Økonomisk Institut, Development Economics Research Group (DERG)

Telefon: 35 32 30 41

Mobil: (+358) 45 11 08 008

Mail: finn.tarp@econ.ku.dk

 • Udviklingsøkonomi
 • Makroøkonomi i udviklingslande
 • Udviklingsbistand
 • Firma- og husholdningsanalyser
 • Fattigdom og ulighed

 

Lande: Swaziland, Mozambique, Zimbabwe, Vietnam og 35 andre udviklingslande.

Professor Henrik Hansen

Økonomisk Institut

Telefon: 35 32 44 05

Mobil: 26 53 93 50

Mail: henrik.hansen@econ.ku.dk

 • Statistisk effektmåling
 • Økonomisk vækst
 • Fattigdom
 • Udviklingsbistand

 

Lande: Vietnam

Professor MSO John Rand

Økonomisk Institur

Telefon: 35 33 68 65

Mobil: 24 48 12 59

Mail: john.rand@econ.ku.dk 

 

 • Statistisk effektmåling
 • Firmadynamikker og konkurrenceevne
 • Erhvervspolitik

 

Lande: Vietnam, Mozambique, Ghana

Seniorforsker Henning Tarp Jensen

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Global Udvikling

Telefon:  35 33 68 16

Mobil: 21 25 97 21

Mail: htj@ifro.ku.dk

 • Makroøkonomiske simulationsmodeller og politiske analyser
 • Transportmæssig infrastruktur
 • Sundhed (HIV/AIDS, malaria)
 • Klimaforandringer

 

Lande: Ghana, Tanzania, Storbritannien

Professor Christian Lund

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Global Udvikling

Mobil: 28 49 69 82

Mail: clund@ifro.ku.dk

 • Jord
 • Ejendomsret
 • Land grabbing
 • Konflikter over ressourcer

 

Lande: Niger, Ghana, Burkina Faso, Indonesien

Lektor Jytte Agergaard

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 67

Mobil: 24 46 98 56

Mail: ja@ign.ku.dk

 • Migration
 • Land-by relationer
 • Urbanisering
 • Levevilkår

 

Lande: Nepal, Vietnam, Tanzania

Professor Morten Broberg

Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 96

Mail: morten.broberg@jur.ku.dk

 • Regulering af udviklingsbistand
 • Regulering af handel med udviklingslandende
 • Retsreformer i udviklingslandene

 

 

Seniorforsker Henrik Breitenbauch

Center for Militære studier, Institut for Statskundskab
Mail: hob@ifs.ku.dk
Telefon: +45 35 32 40 86

 • Dansk og vestlig sikkerheds- og forsvarspolitik
 • Amerikansk sikkerheds- og forsvarspolitik
 • Militære interventioner
 • Stabilisering
 • Krigen mod terror
 • Sikkerhedsstrategi
 • Geopolitik
 • NATO

Samfund og kultur

Forsker

Emne

Professor Esther Fihl

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Mobil: 51 30 30 27
Mail: efihl@hum.ku.dk

 • Socioøkonomisk transformation
 • Katastrofer og økonomisk nødhjælp
 • Lokal moralfølelse i forbindelse med økonomisk udveksling
 • Kulturarv og udvikling af turisme
 • Kulturelle sammenstød

 

Lande: Tamil Nadu, Sydindien

Associate Professor Ravinder Kaur

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Mobil: 31 23 34 21

Mail: rkaur@hum.ku.dk (foretrukket)

Skype: ravinderkaursandhu (foretrukket)

 

 • Økonomiske reformer i Indien
 • Emerging markets, BRICS, IBSA
 • Cooperate nationhood
 • Korruption
 • Udvikling af global identitet
 • Delingen af Indien og Pakistan
 • Flygtninge, tvungen migration
 • Lokalt selvstyre, minoritetsvold
 • Moderne medborgerskab

 

Lande: Indien, Pakistan, Sydasien

 

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Lektor, ph.d., Jesper Nielsen

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)

Telefon: 38 10 93 20 (privat)

Mobil: 51 30 24 21

Mail: jnielsen@hum.ku.dk

 

 

 • Indianske præcolumbianske kulturer
 • Mesoamerika (aztekerne, mayaerne, Teotihuacan osv.)
 • Skriftsystemer, kunst og religion i indianske kulturer
 • Kolonitiden i Mexico og Guatemala

Lande: Mexico, Guatemala, Belize og Honduras

Post doc Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)

Telefon: 51 30 07 07

Mail: miriamz@hum.ku.dk

 • Kultur og samfund
 • Kvinder og kvinders rettigheder
 • Forvaltning og globalisering


Lande: Sydøstasien (især Malaysia, Indonesien)

 

Professor Oscar Salemink

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 44 72

Mail: o.salemink@anthro.ku.dk

 • Etnisk identitet
 • Menneskerettigheder
 • Udviklingspolitik

 

Lande: Vietnam

 

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Professor Henrik Vigh

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 91

Mail: hv@anthro.ku.dk

 • Freds- & konfliktforskning
 • Krise & kronicitet
 • Udokumenteret migration
 • Mobilisering

Lande: Vestafrika

Professor Susan Whyte

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 77

Mail: Susan.Reynolds.Whyte@anthro.ku.dk

 • Ældre og sundhed
 • Børn og sundhed
 • Samfundsforandringer – konflikt
 • Medicinsk antropologi

 

Lande: Uganda, Kenya, Tanzania

Professor emeritus Karen Fog Olwig

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 79

Mail: karen.fog.olwig@anthro.ku.dk

 • Migration
 • Kulturel kompleksitet
 • Familie, børn
 • Turisme, kulturel identitet

Lande: Caribien

Professor emeritus Kirsten Hastrup

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 60

Mail: kirsten.hastrup@anthro.ku.dk

 • Forholdet mellem samfund og natur
 • Menneskerettigheder

Lektor Inger Sjørslev

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 78

Mail: inger.sjoerslev@anthro.ku.dk

 • Religion, ritualer
 • Indfødte folk
 • Museologi
 • Politisk kultur

Lande: Sydamerika, Brasilien

Lektor Hanne Mogensen

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 54

Mail: hanne.mogensen@anthro.ku.dk

 • Medicinsk antropologi
 • Human security
 • Fred og forsoning

 

 • Lande: Uganda, Zambia (og mindre projekter i Tanzania og Burkina Faso)

 

Lektor Quentin Gausset

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 73

Mail: quentin.gausset@anthro.ku.dk

 • Miljø
 • Naturressourceforvaltning
 • AIDS
 • Identitet
 • Etnicitet
 • Religion

 

Lande: Cameroun, Burkina Faso, Sydafrika, Botswana, Swaziland, Zambia, Tanzania, Uganda, Malaysia, Thailand

Lektor Heiko Henkel

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 44 56

Mail: heiko.henkel@anthro.ku.dk

 • Religion og Sekularisme
 • Ritual og Ritualisering

 

Lande: Tyrkiet

 

Professor Morten Axel Pedersen

Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 75

Mail: morten.pedersen@anthro.ku.dk

 • Kina i Afrika og Mongoliet
 • Infrastruktur

 

Lande: Mongoliet