Nyheder - Forskning - Videnskab – Københavns Universitet

Forskertalent 12/09 2017

Unge forskertalenter får prestigefuldt karriereskub

Studier af myrers måde at drive landbrug på, akrylamids mulige sundhedsskadelige virkninger, udvikling af nye metoder til beregning af partikelfysik-eksperimenter og egenskaberne hos junk-DNA. Det Europæiske Forskningsråd (ERC) uddeler de prestigefulde Starting Grants bevillinger til fem unge forskere på Københavns Universitet.

Supercomputere 06/09 2017

Microsoft åbner kvantecenter på Københavns Universitet

Københavns Universitet er omdrejningspunkt i en ambitiøs Microsoft-investering på et trecifret millionbeløb. It-giganten og universitetet har underskrevet en flerårig samarbejdsaftale om udviklingen af en ny supercomputer - en såkaldt kvantecomputer. Projektet åbner enorme nye muligheder for videnskab og teknologi.

skoleforskning 19/09 2017

Klassens dygtige elev kommer ofte i klemme

At få prædikatet ”dygtig” af lærere og klassekammerater er ikke nødvendigvis en fordel for den elev, der oplever det. Det kan tværtimod få negative konsekvenser i form af reduceret læring, uhensigtsmæssigt præstationspres og social eksklusion. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet.

Tilbagetrækning 12/09 2017

Penkowa får frataget sin doktorgrad

Københavns Universitet har meddelt Milena Penkowa, at universitetet har besluttet at trække hendes medicinske doktorgrad tilbage. Beslutningen er truffet i Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Antibiotikaresistens 08/09 2017

Forskere nedbryder resistente bakteriers forsvar over for antibiotika

Forskere fra Københavns Universitet har fundet en metode, hvormed antibiotika kan bringes til at ramme sygdomsfremkaldende bakterier, der ellers er naturligt resistente over for behandling. Metoden går i grove træk ud på at ramme bakteriens energicenter, så antibiotika nemmere kan trænge ind i bakteriecellen og slå den ihjel.

Ferskvandsudslip 20/08 2017

Satelitbilleder afslører gigantisk ferskvandsudslip i Grønland

Lake Catalina, en gletsjeromsluttet sø i Østgrønland, har leveret fire kæmpe ferskvandsudslip gennem de sidste 50 år – uden at hverken befolkningen i området eller videnskaben har bemærket det.

Nyt beredskab 05/09 2017

Københavns Universitet og Statens Serum Institut overtager det veterinære beredskab

Fra 2020 overtager Statens Serum Institut og Københavns Universitet sammen det veterinære beredskab. Det åbner nye muligheder for at forebygge og bekæmpe sygdomme ud fra et One health-perspektiv, fordi mange bakterier og sygdomme bevæger sig til mennesker fra miljø og dyr.

Rødder 04/08 2017

Rodforskning giver landbruget nye muligheder

Livet under jorden afslører vigtig brik til effektivisering af planters ressourceoptag.

Forskning på KU

Forskning og nyt fra fakulteterne

Se alle

Universitetspolitik

 • Københavns Universitet trækker medicinsk doktorgrad tilbage

  12.09.2017

  Københavns Universitet har meddelt Milena Penkowa, at universitetet har besluttet at trække hendes medicinske doktorgrad tilbage. Beslutningen er truffet i Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.»

 • Fra Frue Plads til Frederiksberg

  31.08.2017

  Immatrikulationsfesten på Købehavns Universitet er en tradition, der går mere end 500 år tilbage. For første gang holdes immatrikulationsfesten på Frederiksberg og ikke på universitetets område omkring Frue Plads i indre»

Se alle

#kbhuni & #ucph

Mød os på:

KU på Futurity

  KU på The Conversation