Nyheder - Forskning - Videnskab – Københavns Universitet

PLANTER 12/10 2017

Nyt videncenter skal bringe dansk planteforskning i front

Københavns Universitets forskningssatsning Copenhagen Plant Science Centre åbner i dag. Centeret skal sikre dansk planteforskning en plads i den internationale liga inden for plantevidenskab.

ETIK 12/10 2017

Det er tillid, der afgør, om vi vil deltage i medicinsk forskning

Det er et grundlæggende princip i medicinsk forskning, at kun oplyste individer kan træffe beslutning om at deltage i medicinske forsøg. Informeret samtykke er derfor fundamentet under forskning, der bruger mennesker som deltagere. Men en ny ph.d.-afhandling viser, at forskningsdeltagere ofte lægger mere vægt på, om de har tillid til lægerne end på den information, de får om forsøgene. Det bør få konsekvenser for myndighedernes retningslinjer for forsøg, lyder det fra forskeren bag afhandlingen.

DNA 07/10 2017

Partnernetværk brugt til at forhindre indavl

Et nyt studie ledet af professor Eske Willerslev viser, at forhistoriske mennesker har været bevidst om farerne ved indavl allerede for mindst 34.000 år siden. De tidlige mennesker udviklede overraskende avancerede sociale og partner-netværker for at undgå indavl.

Stemceller 26/09 2017

Insulin har afgørende rolle i stamcellers udvikling

Studie peger på, at morens insulinniveau og kost kan være afgørende for de første stadier i hendes graviditet.

skoleforskning 19/09 2017

Klassens dygtige elev kommer ofte i klemme

At få prædikatet ”dygtig” af lærere og klassekammerater er ikke nødvendigvis en fordel for den elev, der oplever det. Det kan tværtimod få negative konsekvenser i form af reduceret læring, uhensigtsmæssigt præstationspres og social eksklusion. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet.

Nyt beredskab 05/09 2017

Københavns Universitet og Statens Serum Institut overtager det veterinære beredskab

Fra 2020 overtager Statens Serum Institut og Københavns Universitet sammen det veterinære beredskab. Det åbner nye muligheder for at forebygge og bekæmpe sygdomme ud fra et One health-perspektiv, fordi mange bakterier og sygdomme bevæger sig til mennesker fra miljø og dyr.

Ferskvandsudslip 20/08 2017

Satelitbilleder afslører gigantisk ferskvandsudslip i Grønland

Lake Catalina, en gletsjeromsluttet sø i Østgrønland, har leveret fire kæmpe ferskvandsudslip gennem de sidste 50 år – uden at hverken befolkningen i området eller videnskaben har bemærket det.

Antibiotikaresistens 08/09 2017

Forskere nedbryder resistente bakteriers forsvar over for antibiotika

Forskere fra Københavns Universitet har fundet en metode, hvormed antibiotika kan bringes til at ramme sygdomsfremkaldende bakterier, der ellers er naturligt resistente over for behandling. Metoden går i grove træk ud på at ramme bakteriens energicenter, så antibiotika nemmere kan trænge ind i bakteriecellen og slå den ihjel.

Supercomputere 06/09 2017

Microsoft åbner kvantecenter på Københavns Universitet

Københavns Universitet er omdrejningspunkt i en ambitiøs Microsoft-investering på et trecifret millionbeløb. It-giganten og universitetet har underskrevet en flerårig samarbejdsaftale om udviklingen af en ny supercomputer - en såkaldt kvantecomputer. Projektet åbner enorme nye muligheder for videnskab og teknologi.

Forskertalent 12/09 2017

Unge forskertalenter får prestigefuldt karriereskub

Studier af myrers måde at drive landbrug på, akrylamids mulige sundhedsskadelige virkninger, udvikling af nye metoder til beregning af partikelfysik-eksperimenter og egenskaberne hos junk-DNA. Det Europæiske Forskningsråd (ERC) uddeler de prestigefulde Starting Grants bevillinger til fem unge forskere på Københavns Universitet.

Forskning på KU

Forskning og nyt fra fakulteterne

Se alle

Universitetspolitik

 • Københavns Universitet trækker medicinsk doktorgrad tilbage

  12.09.2017

  Københavns Universitet har meddelt Milena Penkowa, at universitetet har besluttet at trække hendes medicinske doktorgrad tilbage. Beslutningen er truffet i Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.»

 • Fra Frue Plads til Frederiksberg

  31.08.2017

  Immatrikulationsfesten på Købehavns Universitet er en tradition, der går mere end 500 år tilbage. For første gang holdes immatrikulationsfesten på Frederiksberg og ikke på universitetets område omkring Frue Plads i indre»

Se alle

#kbhuni & #ucph

Mød os på:

KU på Futurity

  KU på The Conversation