12 personer har søgt stillingen som rektor – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2013 > 2013.1 > 12 personer har søgt s...

21. januar 2013

12 personer har søgt stillingen som rektor

Ansættelse

Da ansøgningsfristen udløb fredag den 18. januar, havde 12 kandidater valgt at søge stillingen som rektor for Københavns Universitet. 

 

Det er Københavns Universitets bestyrelse, der træffer beslutning om, hvem der skal ansættes i stillingen som rektor. Bestyrelsen har nedsat et indstillingsudvalg til at vurdere ansøgerne.

Indstillingsudvalgets medlemmer

Det indstillingsudvalg, bestyrelsen har nedsat, består af bestyrelsesformand, direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen, næstformand gårdejer Peter Gæmelke, direktør i KL Sine Sunesen, lektor på KU Leif Søndergaard, laborant på Københavns Universitet Joan Lykkeaae og universitetsstuderende Mattias Friis Jørgensen.

Udvalget vil nu gennemgå kandidaterne til stilling og udvælge, hvilke kandidater der skal vurderes nærmere i en rekrutteringsproces. Ansøgerne skal gennem 1–2 ansættelsessamtaler og et testforløb. På den baggrund vil udvalget afgive indstilling til bestyrelsen om, hvem der skal besætte stillingen.

Bestyrelsen forventes at træffe beslutning om stillingens besættelse i det tidlige forår. Den nuværende rektorstilling udløber 1. november 2013.

Kontakt

Vicedirektør for HR & Organisation Lisbeth Møller
Mobil: 28 75 26 52