12. september 2015

Flygtninge skal have adgang til uddannelse

Flygtningekrise

Der er brug for nytænkning på uddannelsesområdet, hvis Danmark skal yde en ægte humanitær indsats og samtidig få gavn af de mange veluddannede flygtninge, der kommer til landet. Københavns Universitet beder om lov til at give studiepladser, videre- og efteruddannelse til en del af flygtningene.

Københavns Universitet er parat til omgående at skabe studiepladser til nogle af de flygtninge, der i disse dage kommer til Danmark. For der er behov for helt ekstraordinære tiltag på uddannelsesområdet, hvis vi skal kunne håndtere flygtningestrømmen til både de flygtendes og samfundets bedste, fastslår rektor ved Københavns Universitet Ralf Hemmingsen i et åbent brev til uddannelsesminister Esben Lunde Larsen.

 - En del af de flygtninge, der kommer til landet lige nu er højt uddannede og vil med en hurtig, målrettet indsats kunne blive bedre integreret og få nemmere adgang til det danske arbejdsmarked, siger Ralf Hemmingsen.

Flygtninge går på motorvejen i Danmark

Universitetet foreslår derfor, at Danmark giver en række konkrete tilbud om uddannelse til flygtninge, der får midlertidig
opholdstilladelse eller har opholdsansøgning under behandling. Det kan være mennesker, der pga. krig ikke har kunnet færdiggøre deres uddannelse på f.eks. universiteter i Mellemøsten eller færdiguddannede, der skal have opkvalificeret deres uddannelse for hurtigst muligt at kunne få et job i Danmark.

 - Flygtninge, der får midlertidig opholdstilladelse, skal have lov til at uddanne sig fra dag ét. Mange af disse mennesker besidder kompetencer, uddannelser og erfaring, der er god brug for, hvis de enten skal blive i Danmark eller senere vender tilbage til deres hjemland. Københavns Universitet er parat til at løfte denne udfordring, men det kan vi ikke med de nuværende regler. Vi håber derfor, at regeringen vil justere reglerne. Både for flygtningenes skyld og for Danmarks, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Opret statsstipendier til flygtninge

De flygtninge, der i øjeblikket ankommer til Danmark, kommer typisk fra lande uden for EU og det såkaldte EØS-område. Borgere fra disse lande, herunder flygtninge med midlertidig opholdstilladelse eller med opholdsansøgning under behandling, skal ifølge gældende regler betale fuld studieafgift på danske uddannelser – et beløb, der kan løbe op i mange hundrede tusinder kroner. Det gør det vanskeligt at hjælpe disse flygtninge med videre uddannelse.

- På Københavns Universitet vi gerne være med til at gøre en indsats for, at de mange forfulgte flygtninge hurtigst muligt får de kvalifikationer, der skal til for at de kan få et job. Derfor bør der afsættes midler til, at universiteterne kan foretage en vurdering af deres uddannelse og herefter tilbyde særlige vilkår, så de egnede kan få en studieplads, foreslår Ralf Hemmingsen.

Københavns Universitet vil gerne påtage sig at etablere en række tilbud, der skal sikre god integration på uddannelserne og i studiemiljøet, f.eks. særlige mentorforløb, tandemordninger og også yde særlig vejledning i forhold til kontakten til virksomheder med henblik på hurtig overgang til arbejdsmarkedet.

Universitetet foreslår derfor ministeren, at regeringen etablerer en ny målrettet statslig stipendieordning, der skal sikre gratis uddannelsesmuligheder for de relevante flygtninge, ikke ulig de uddannelsesstipendier Danmark med succes brugte i Baltikum i 90’erne. Også i Tyskland oprettes i disse dage forskellige muligheder for at flygtninge kan studere uden betaling.

Læs hele rektors brev til ministeren.

Kontakt

Jasper Steen Winkel

Vicedirektør for kommunikation

Mobil: +45 28 75 42 62