Dokumentation – Københavns Universitet

Penkowa-sagen > Dokumentation

Dokumentation

På denne side kan du finde offentliggjorte dokumenter og links til anden relevant information i relation til Penkowa-sagen. Du kan også læse Kammeradvokatens redegørelse om KU's administrative og ledelsesmæssige forvaltning af sagen.

Doktordisputatser ved KU

EliteForsk-prisen i 2009

Professorudnævnelse i 2009

IMK Almene Fond

Gennemgang af Penkowas forskning (Lassmann-panelet)

KU's opfølgning på Penkowa-sagen