Intern kommunikation på Københavns Universitet – Københavns Universitet

Penkowa-sagen > Intern kommunikation

Intern kommunikation på Københavns Universitet

Københavns Universitets ledelse har løbende kommunikeret om Penkowa-sagen til universitetets medarbejdere og studerende via universitetes fælles intranet, KUnet. Her kan du se en oversigt over interne nyheder om sagen. Du skal have log-in til KUnet for at kunne læse artiklerne.

KU trækker medicinsk doktorgrad tilbage (12. september 2017)
KU har meddelt Milena Penkowa, at universitetet har besluttet at trække hendes medicinske doktorgrad tilbage. Beslutningen er truffet i Akademisk Råd på SUND. Læs mere

Forskerfusk falder for forældelsesfrist (8. september 2016)
Den tidligere KU-ansatte hjerneforsker Milena Penkowa er blevet frikendt for groft dokumentfalsk i landsretten. Landsretsdommerne er dog enige om, at Penkowa har begået dokumentfalsk. Læs mere

Prorektor: Vi er tilfredse med byretsdom i Penkowa-sagen (30. september 2015)
Københavns Byret træffer afgørelse i retssagen mod Penkowa, som KU meldte til politiet i 2011. Penkowa bliver kendt skyldig i groft dokumentfalsk og idømmes en betinget fængselsstraf på ni måneder med to års prøvetid. Læs mere

Ny afgørelse i Penkowa-sagen (30. juni 2015)
Der er nu skrevet et nyt kapitel i Penkowa-sagen. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har i en ny afgørelse ikke kunnet finde bevis for, at hjerneforskeren har handlet videnskabeligt uredeligt i en række artikler. Læs mere

Statsadvokaten beder politiet fortsætte Penkowa-efterforskning (10. juli 2013)
På baggrund af KU's klage har Statsadvokaten bedt politiet fortsætte efterforskningen af dokumentfalsk i forbindelse med Milena Penkowas forskning. Læs mere

Penkowa-bedrageri er sendt til Statsadvokaten (7. juni 2013)
KU har valgt at påklage sagen om Penkowa til Statsadvokaten. Det sker efter, at politiet i sidste måned meddelte, at anklagemyndigheden ikke vil anlægge en sag om dokumentfalsk på grund af en forældelsesfrist på fem år. Læs mere

En af Penkowa-sagerne falder for forældelsesfrist (15. maj 2013)
KU har modtaget anklagemyndighedens afgørelse i den sag, som universitetet anmeldte for over to år siden. Politiet vurderer, at de under en straffesag ville kunne bevise, at Milena Penkowa har begået dokumentfalsk, men sagen er forældet. Læs mere

KU ansætter ambassadør for studerende (22. november 2012)
Tina Kaare tiltræder stillingen som studenterambassadør 1. januar 2013. Studenterambassadøren er den første af sin slags i Danmark og blev oprettet som en del af rektors handleplan efter Penkowa-sagen. Læs mere

UVVU afgør to sager mod Penkowa (29. august 2012)
UVVU finder bevis på videnskabelig uredelighed i to af en række verserende sager mod den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa. Læs mere

Penkowa mister måske doktorgrad og ph.d. (7. august 2012)
Det internationale panel, som har undersøgt Milena Penkowas forskning, finder tegn på snyd i 15 af hendes artikler. Rektoratet vil nu anmelde artiklerne til UVVU og bede Akademisk Råd genoverveje hendes doktorgrad. Læs mere

KU tager stilling til Penkowa-rapport (26. juli 2012)
KU har nu modtaget rapporten fra det internationale panel, der har undersøgt Milena Penkowas forskning. Læs mere

Slut med skærpet tilsyn af KU (18. april 2012)
Uddannelsesministeriet har nu afsluttet sit skærpede tilsyn med Københavns Universitet. Tilsynet blev iværksat i marts 2011 på baggrund af Penkowa-sagen. Læs mere

Penkowa har trykprøvet universitetet (4. november 2011)
På gårsdagens åbne Penkowa-høring blev der redegjort for, hvordan universitetet vil forebygge lignende 'udsivninger' i fremtiden. Læs materialet fra høringen. Læs mere

Offentlig høring om Penkowa-sagen (25. oktober 2011)
KU inviterer offentligheden, medarbejdere og studerende til høring om Penkowa-sagen torsdag 3. november. Læs mere

Endeligt kommissorium for Penkowa-undersøgelse nu fastsat (5. juli 2011)
Den uafhængige undersøgelse af Milena Penkowas forskning kan nu gå i gang. Læs mere

Bestyrelsen svarer Penkowa-kritikere (17. maj 2011)
Fem forskere fra SUND har nu lavet deres egen redegørelse af sagen om Milena Penkowas første doktordisputats. I rapporten opfordrer de bestyrelsen til at iværksætte en ny ekstern undersøgelse. Bestyrelsen afviser. Læs mere

KU klar til at iværksætte undersøgelse af Penkowa-forskning (12. maj 2011)
KU har nu grundlaget i orden for at komme videre med undersøgelsen af Penkowas samlede forskning. En grundig gennemgang af materialet vil blandt andet forudsætte, at tidligere medforfattere også bidrager til kortlægningen af Penkowas forskning. Læs mere

KU nu under skærpet tilsyn af VTU (23. marts 2011)
Kammeradvokatens redegørelse, og bestyrelsens konklusion, faldt ikke i god jord hos videnskabsministeren. Hun vil nu sætte KU under 'skærpet tilsyn'. Rektorformand er forbavset. Læs mere

Se video fra Penkowa-stormøde (23. marts 2011)
Bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen og rektoratet gennemgik konklusionerne på Kammeradvokatens redegørelse vedrørende Penkowa-sagen, og hvad der skal ske fremadrettet. Læs mere

Rapport om Penkowa-sagen offentliggjort (22. marts 2011)
Hverken rektor eller andre på KU har foretaget en usaglig forvaltning i sagen om Milena Penkowa. Det fremgår af Kammeradvokatens redegørelse. Rapporten afslørede dog en række svagheder i KU's sagsbehandling, som rektor nu vil følge op på. Læs mere

Stormøde om Penkowa-sagen (22. marts 2011)
Bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen har i dag sendt en mail til alle medarbejdere og studerende, hvor han inviterer til stormøde om den seneste udvikling i Penkowa-sagen. Det sker i dag kl. 15 på Panum. Læs mere

Rektor: Penkowas studentermedhjælp burde have fået mere hjælp (8. marts 2011)
Forløbet omkring Penkowas straffesag viser klart, at vi er nødt til at se på procedurerne for, hvordan vi håndterer henvendelser fra de studerende om overgreb fra en ansat, siger rektor. Læs mere

Penkowa-sag: Nu også om lektorbedømmelsen (4. marts 2011)
Rektor Ralf Hemmingsen afviser dagsbladet Informations påstande om forskelsbehandling i forbindelse med Milena Penkowas ansættelse som lektor i 2004. Læs mere

DFF anbefaler grundig Penkowa-revision (2. marts 2011)
KU har modtaget Det Frie Forskningsråds anbefaling til, hvordan universitetet kan undersøge Penkowas samlede forskning. Læs mere

351 kræver ny Penkowa-undersøgelse (28. februar 2011)
Bestyrelsen har i dag modtaget et åbent brev fra 351 forskere, som opfordrer til, at der bliver lavet en uvildig undersøgelse af KU's håndtering af sagen. Bestyrelsen er enig i, at der skal ske en fuld belysning af Penkowa-sagen. Læs mere

10 myter om Penkowa-sagen (23. februar 2011)
Hvad er op og ned i Penkowa-sagen? Læs med her og få overblik over sagen. Du er også velkommen til at stille flere spørgsmål til rektoratet, hvis noget stadig undrer dig i mediernes dækning af Penkowa-sagen. Læs mere

Penkowas fondsmidler (23. februar 2011)
Medier kritiserer, at KU betalte 2 mio. tilbage til IMK Almene Fond, og kun fik 276.000 kr. retur fra Penkowa. Baggrunden er, at selv om resten af pengene er gået til forskningsrelaterede udgifter, falder de ikke ind under fondens bevillingsvilkår. Læs mere

Næste skridt i Penkowa-sagen (22. februar 2011)
Det er endnu for tidligt at svare på, hvad der skal ske efter Kammeradvokatens redegørelse. Det må undersøgelsens konklusioner vise, udtaler bestyrelsesformanden. Læs mere

Redegørelse i Penkowa-sag (10. februar 2011)
Københavns Universitet har i går sendt en redegørelse til Videnskabsministeriet vedrørende den videre håndtering af sagen om Milena Penkowa. Læs mere

Politianmeldelse mod Penkowa (3. februar 2011)
Københavns Universitet anmelder nu den tidligere KU-forsker Milena Penkowa til politiet. Se videointerview med Rektor. Læs mere

Politiken-omtale misvisende (27. januar 2011)
Intern meddelelse fra Rektoratet: Påstande i avisartikel om KU-personalesag er ikke rigtige. Læs mere

Bestyrelsen bakker rektor op i personalesag (19. januar 2011)
KU's bestyrelse har på et møde i dag behandlet sagen vedrørende tidligere professor Milena Penkowa. På mødet gav bestyrelsen sin fulde opbakning til rektor Ralf Hemmingsen og hans rolle i sagen, da han var dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Læs mere

Politikens Penkowa-påstande afvises pure (16. januar 2011)
Rektor redegjorde fredag for processen omkring bedømmelsen af Milena Penkowas disputats i bladet Forskerforum. Læs mere

Kammertone(r) i personalesag (4. januar 2011)
Mod slutningen af 2010 skabte læk af fortrolige oplysninger i en personalesag om hjerneforsker Milena Penkowa stor medieomtale. Rektor Ralf Hemmingsen svarer på spørgsmål om sagen. Læs mere

Bestyrelsesformand afviser endnu en Penkowa-undersøgelse (23. december 2010)
KU's bestyrelse modtog onsdag et åbent brev om Milena Penkowa-sagen underskrevet af 58 ansatte ved KU og andre universiteter. I brevet kræves en uvildig komité til at vende alle sagsforhold, aktuelle såvel som historiske. Læs mere

Milena Penkowa fratræder sin stilling (10. december 2010)
Som følge af den seneste tids uro, er Københavns Universitet og Milena Penkowa blevet enige om at afslutte samarbejdet dags dato. Læs mere

Medieomtale af personalesag (30. november 2010)
Den seneste tid har man i flere medier kunnet læse kritisk omtale af en forsker på KU. Det er ikke muligt for KU at kommentere omtalen, da universitetet har tavshedspligt i personalesager. Læs mere

Videointerview med Ralf Hemmingsen

Se videointerview med rektor Ralf Hemmingsen optaget i forbindelse med den interne nyhed ”Politianmeldelse mod Penkowa” publiceret på KUnet den 3. februar 2011.