Opfølgning – Københavns Universitet

Penkowa-sagen > Opfølgning

Opfølgning på Penkowa-undersøgelserne

KU har på en række områder fulgt op på sagen om Milena Penkowa og de undersøgelser, der er fulgt i kølvandet. Det gælder blandt andet universitetets oprindelige anmeldelser til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) omkring Penkowas videnskabelige uredelighed, som var startskud til sagen.

På disse sider kan du læse om:

Sagen har løbende været behandlet i universitetets bestyrelse. Læs dokumentationen i rektoratets løbende afrapporteringsnotater til bestyrelsen (se nederst på siden).