Pressemeddelelser om Penkowa-sagen – Københavns Universitet

Penkowa-sagen > Pressemeddelelser

Pressemeddelelser om Penkowa-sagen

Københavns Universitet trækker medicinsk doktorgrad tilbage (12. september 2017)
Københavns Universitet har meddelt Milena Penkowa, at universitetet har besluttet at trække hendes medicinske doktorgrad tilbage. Beslutningen er truffet i Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Universitetet undrer sig over Penkowa-dom (08. september 2016)
Østre Landsret har afsagt dom i en retssag mod Milena Penkowa. Penkowa havde anket en byretsdom i groft dokumentfalsk til landsretten. Landsretten frikender Penkowa for groft dokumentfalsk, men dommen fastslår, at Penkowa har begået dokumentfalsk og snydt universitetet. Frikendelsen skyldes, at sagen falder for en forældelsesfrist.

Universitet tilfreds med byretsdom i Penkowa-sagen (30. september 2015)
Københavns Byret træffer afgørelse i retssagen mod Milena Penkowa, som Københavns Universitet meldte til politiet i 2011. Penkowa bliver kendt skyldig i groft dokumentfalsk og idømmes en betinget fængselsstraf på 9 måneder med to års prøvetid. Læs mere

KU tager UVVU's Penkowa-afgørelse til efterretning (30. juni 2015)
Ny afgørelse fra UVVU har ikke fundet bevis for flere tegn på videnskabelige uredelighed i Milena Penkowas forskning. Flere artikler har ifølge UVVU 'påfaldende' elementer, men det kan ikke med sikkerhed fastslås, at der er tale om snyd. UVVU har tidligere kendt Penkowa skyldig i flere andre sager om videnskabelig uredelighed. Læs mere

Statsadvokaten skal nu vurdere Penkowa-bedrageri (7. juni 2013)
Københavns Universitet har valgt at påklage sagen om hjerneforskeren Milena Penkowa til Statsadvokaten. Det sker efter, at politiet i sidste måned meddelte, at anklagemyndigheden ikke agter at anlægge en sag om dokumentfalsk på grund af en forældelsesfrist på fem år. Læs mere

Penkowa-sag falder for forældelsesfrist (14. maj 2013)
Politiet vurderer, at de under en straffesag ville kunne bevise, at Milena Penkowa har begået dokumentfalsk. Desværre mener anklagemyndigheden, at forfalskningen falder for straffelovens forældelsesfrist på fem år. Penkowa er tidligere både blevet kendt skyldig i bedrageri og kendt videnskabelig uredelig i flere sager. Læs mere

Studerende får ny ambassadør (22. november 2012)
Tina Kaare kommer til at våge over de studerendes rettigheder, når hun tiltræder stillingen som studenterambassadør 1. januar 2013. Studenterambassadøren er den første af sin slags i Danmark - stillingen blev oprettet som en del af rektors handleplan efter Penkowa-sagen. Læs mere

Klare tegn på snyd i Penkowas tidlige forskning (7. august 2012)
Københavns Universitet har bedt et uafhængigt internationalt forskerpanel gennemgå Milena Penkowas forskning. Panelets rapport, som bliver fremlagt i dag, konkluderer, at der er grund til at tro, at den tidligere hjerneforsker har snydt med sin forskning i flere tilfælde end dem, der allerede er anmeldt til politiet og UVVU (Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed). Panelet har rejst mistanke om opdigtede dyreforsøg, manipulation med data, forfalskning af resultater og ikke udførte kontroleksperimenter i yderligere 15 af Penkowas videnskabelige artikler. Læs mere

Rapport kan koste Penkowa doktorgrad og ph.d. (7. august 2012)
Den internationale rapports klare konklusion om muligt snyd i Milena Penkowas forskning i yderligere 15 videnskabelige artikler fører nu til, at Københavns Universitet rejser alle sagerne ved Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Det sker blandt andet for at kunne vurdere, om Penkowa skal fratages sin doktor- og ph.d.-grad. Læs mere

Skærpet tilsyn af universitetet er ophørt (18. april 2012)
Uddannelsesministeriet har nu afsluttet sit skærpede tilsyn med Københavns Universitet. Tilsynet blev iværksat i marts 2011 på baggrund af Penkowa-sagen.  Læs mere

Offentlig høring om Penkowasagen (30. oktober 2011)
Københavns Universitet inviterer offentligheden, medarbejdere og studerende til høring om Penkowa-sagen torsdag den 3. november.  Læs mere

Bestyrelsen vedtager handleplan for opfølgning på Penkowa-sag (28. april 2011)
Københavns Universitets bestyrelse har på et møde i dag godkendt universitetets årsrapport og rektors handleplan, der skal følge op på Penkowa-sagen.  Læs mere

Penkowa indberettet i ny sag (2. april 2011)
Professor Bente Klarlund Pedersen fra Københavns Universitet har i dag indberettet en mistanke om uredelighed i forsker Milena Penkowas arbejder til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Det sker, fordi der er opstået mistanke om genbrug af videnskabelig billeder i en artikel. De omtalte illustrationer er fotos af en muskel, der er leveret af Penkowa. Artiklernes medforfatter er Bente Klarlund Pedersen, der også er overlæge på Rigshospitalet.  Læs mere

KU ser frem til tæt samarbejde med ministeriet (22. marts 2011)
Bestyrelsen for Københavns Universitet konstaterer, at Videnskabsministeriet i dag har sat Københavns Universitet under skærpet administrativt tilsyn. Indgrebet kommer efter, at ministeren udtaler alvorlig kritik af bestyrelsens håndtering af Penkowa-sagen. Læs mere

Rektor strammer op oven på Penkowa-sag (22. marts 2011)
Kammeradvokatens 700 siders redegørelse i Penkowa-sagen får nu Københavns Universitet til at ændre regler og procedurer for at forhindre, at tilsvarende sager opstår igen. Læs mere

Bestyrelsen: Ingen usaglig forvaltning i Penkowa-sagen (22. marts 2011)
Hverken rektor eller andre på Københavns Universitet har foretaget en usaglig forvaltning i sagen om Milena Penkowa. Og hun fik ingen særbehandling under sin ansættelse. Det fremgår af den omfattende undersøgelse, som Kammeradvokaten har udarbejdet om Penkowa-sagen.  Læs mere

KU beklager behandling af studerende (7. marts 2011)
I dag fik offentligheden en forklaring på, hvorfor Penkowa blev suspenderet fra KU: En falsk anklage mod en studerende. KU modtog imidlertid anklageskriftet fra Rigsadvokaten 14 måneder efter, det var lavet. Indstillingen af Penkowa til eliteforsker-prisen skete længe inden, KU modtog anklageskriftet.  Læs mere

Penkowa havde ingen fordel af langsommelig sagsbehandling (4. marts 2011)
Rektor Ralf Hemmingsen afviser alle påstande om forskelsbehandling i forbindelse med Milena Penkowas ansættelse som lektor ved Købehavns Universitet i 2004. Dagbladet Information skriver i dag, at Hemmingsen som tidligere dekan trak en sag om besættelse af en lektorstilling i langdrag til fordel for Penkowa. Men det er ikke korrekt.  Læs mere 

Internationale eksperter kulegraver Penkowas forskning (2. marts 2011)
Seks internationale forskere skal nu undersøge hele Milena Penkowas forskningsproduktion. Deres hovedopgave bliver at gennemgå dokumentationen for Penkowas forsøg og eksperimenter med henblik på uredelighed.  Læs mere

KU vil have Penkowa-sag undersøgt til bunds (28. februar 2011)
I dag har bestyrelsen for Københavns Universitet modtaget et åbent brev fra 351 forskere ved og uden for universitetet. Forskerne opfordrer til, at der bliver lavet en uvildig undersøgelse af KU's håndtering af Penkowa-sagen. Bestyrelsen behandler henvendelsen på sit næste bestyrelsesmøde.  Læs mere

Kritik giver ingen trusler om fyring (23. februar 2011)
Københavns Universitet stiller sig uforstående over for dagbladet Politikens artikel i dag, som er en del af avisens dækning af Penkowa-sagen. Af avisen fremgår det, at rektor skulle have truet professor, dr. med. Elisabeth Bock med fyring. Det er fuldkommen forkert.  Læs mere

KU politianmelder tidligere medarbejder (3. februar 2011)
Københavns Universitet har i dag anmeldt Milena Penkowa til politiet. Det sker efter at universitetets administration er blevet opmærksom på, at der er mistanke om, at den pågældende forsker har begået bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med sin forskning. Denne nye viden er tilvejebragt bl.a. på baggrund af en undersøgelse via en spansk advokat og efter oplysninger fra Weekendavisen, som i morgen bringer en omtale af sagen.  Læs mere

Bestyrelsen: Fuld tillid til rektor (19. januar 2011)
Københavns Universitets bestyrelse har i dag på et møde givet sin fulde opbakning til rektor Ralf Hemmingsen. Bestyrelsen og KU's ledelse ser meget alvorligt på anklagerne mod Milena Penkowa herunder på en henvendelse fra 58 forskere, men bestyrelsen har fortsat fuld tillid til KU's forvaltning af sagen og rektors habilitet.  Læs mere

KU afviser endnu en Penkowa-undersøgelse (22. december 2010)
Københavns Universitets bestyrelse har i dag modtaget et åbent brev om Milena Penkowa-sagen underskrevet af 58 ansatte ved KU og andre universiteter. I brevet kræves en uvildig komité til at vende alle sagsforhold, aktuelle såvel som historiske.  Læs mere

Milena Penkowa fratræder sin stilling (10. december 2010)
Som følge af den seneste tids uro, er Københavns Universitet og Milena Penkowa blevet enige om at afslutte samarbejdet dags dato.  Læs mere