Kammeradvokatens redegørelse

Kammeradvokaten har udarbejdet en omfattende redegørelse af KU's administrative og ledelsesmæssige håndtering af hele Penkowa-sagen. Redegørelsen blev behandlet på møder i KU's Bestyrelse 21. og 22. marts.

KU har besluttet i videst muligt omfang at offentliggøre redegørelsen med det formål, at offentligheden i så høj grad som muligt får indsigt i universitetets administrative håndtering af sagen.

Offentliggørelsen er dog undergivet en række begrænsninger i henhold til lovgivningen, herunder reglerne om tavshedspligt. I henhold til personoplysningslovens §§ 7-8 er visse oplysninger anonymiseret. For så vidt angår personoplysninger, der fremgår af redegørelsen, er der foretaget en konkret vurdering af hensynet til de pågældende i forhold til den ovenfor nævnte interesse i at offentliggøre redegørelsen om håndteringen af sagen. Medarbejdere under chefniveau og studerende på KU er endvidere anonymiseret i redegørelsen.
 
Redegørelsen fremstår således med et antal helt eller delvis blanke sider.

Følgende sider er slettet i deres helhed: s. 9, 10, 13, 24-36, 53, 58, 64-113, 117, 293-295, 425-455, 458, 461-464, 466-475, 511, 512, 522-530, 567, 568, 570-585.

På grund af en fejl i forbindelse med Kammeradvokatens samling/trykning af redegørelsen fremstår endvidere s. 477-480 som blanke.

Download Kammeradvokatens redegørelse i pdf

Den samlede rapport på 695 sider (150 MB)

Følgebrev incl. sammenfatning (5 MB)

Kap. 1. Indledning (852 KB)
Kap. 2. Ansættelsesforløb (12,2 MB)
Kap. 3. Første doktordisputats (30,7 MB)
Kap. 4. Anden doktordisputats (8,3 MB)
Kap. 5. Praksisudvalgssag (40,7 MB)
Kap. 6. Eliteforskerpris (2,2 MB)
Kap. 7. Politianmeldelse/suspension (9,2 MB)
Kap. 8. Fondssag (20,1 MB)
Kap. 9. UVVU-sager (25,5 MB)

KU's bestyrelse behandlede Kammeradvokatens redegørelse på møde den 21. - 22. marts, hvorefter den blev afleveret til videnskabsministeren.

Se følgebrevet til videnskabsministeren (1 MB)

KU's opfølgning på Kammeradvokatens kritikpunkter

Se rektor Ralf Hemmingsens fempunktsplan for, hvordan KU skal forhindre at tilsvarende sager opstår igen.