17. december 2021

Nyt internationalt forskningscenter skal udvikle stamcelle-medicin

Stamceller

En bevilling på op til 2,2 mia. kr. fra Novo Nordisk Fonden skal skabe et internationalt forskningscenter for stamceller. Det skal bane vejen for nye eller forbedrede behandlinger baseret på stamceller. Centeret bliver et samarbejde mellem Københavns Universitet, Murdoch Children’s Research Institute i Australien og Leiden University Medical Center i Holland.

Grøn og blå illustration af tyndtarmen
I reNEW skal forskerne arbejde med forskellige vævstyper udviklet fra stamceller. Her ses en 3D rekonstruktion af tyndtarmen baseret på såkaldt konfokal mikroskopi (Kredit: Professor Kim Bak Jensen, KU)

Forskning i stamceller giver mulighed for at udvikle metoder til blandt andet at dyrke celler fra de fleste af menneskets organer i laboratoriet, reparere beskadiget væv både ved at aktivere stamceller i kroppen eller ved at transplantere dyrkede celler. Stamcellemedicin giver derfor håb om nye behandlinger mod uhelbredelige sygdomme.

Dette er målet for det nye Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine, reNEW.

Professor Melissa Little fra Murdoch Children’s Research Institute i Australien er ansat som direktør for hele centret og bliver professor på Københavns Universitet, som leder partnerskabet.

”Jeg er enormt glad for de nye muligheder, som reNEW repræsenterer. Ved at bygge på den eksisterende viden om stamceller i de tre institutioner vil centeret få den viden, som er nødvendig for at kunne oversætte videnskabelige opdagelser til stamcellemedicin,” siger Melissa Little.

”Stamcellemedicin kan virkelig blive en game changer i forhold til at takle nogle af de største sundhedsproblemer, verden står overfor i dag. Med centeret ønsker Novo Nordisk Fonden både at fremme stamcellebaseret forskning og internationalt samarbejde, men også at styrke vejen fra videnskabelig opdagelse til udviklingen af nye løsninger, uanset om det er i form af innovativ medicinsk teknologi eller nye behandlinger til gavn for patienterne,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden.

Potentiale for mange sygdomme

Det eksisterende forskningscenter i stamceller på Københavns Universitet, DanStem, der også var støttet af Novo Nordisk Fonden, har gennem de sidste ti år etableret sig som et internationalt anerkendt centrum for stamcelleforskning. I det nye samarbejde – reNEW – udbygges denne position, ligesom arbejdet med at oversætte de videnskabelige fund til medicin styrkes.

”Jeg er glad for, at Københavns Universitet skal være vært for den administrative og koordinerende del og være en ledende partner i dette samarbejde med fokus på at oversætte grundforskning i topklasse til forhåbentligt stamcelle-baserede behandlinger. Vi bygger videre på mange års excellent stamcelleforskning på KU. Målet er nu at komme tættere på egentlige behandlinger,” siger prorektor ved Københavns Universitet David Dreyer Lassen.

Forskningsaktiviteterne i Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine begynder i januar 2022.

 

Kontakt

Professor og CEO for reNEW Melissa Little
+61 4277 770 386
melissa.little@mcri.edu.au

Professor Kim Bak Jensen
+45 35325682
kim.jensen@bric.ku.dk

Prorektor for Københavns Universitet David Dreyer Lassen
Via vicedirektør Jasper Steen Winkel
+45 28754262
jsw@adm.ku.dk

Senior Communications Manager Nils Eskestad
Novo Nordisk Foundation
+45 30232904
nes@novo.dk