20. januar 2022

KU booster iværksætteri med millioninvestering

iværksætteri

Investeringsselskabet UCPH Ventures skal medinvestere i nye virksomheder, der vokser ud af KU’s egne forskningsmiljøer. Rektor Henrik C. Wegener håber, at KU’s tro på egne forskeres innovative ideer vil smitte af på andre investorer.

forsker i laboratorie

UCPH Ventures er navnet på det nye aktieselskab, som Københavns Universitet netop har stiftet. Selskabets formål er at investere i virksomheder, der er vokset ud af universitetets forskningsaktiviteter – såkaldte spin-outs. Det er første gang, at et dansk universitet etablerer et selskab med det formål.

UCPH Ventures skal give universitetets forskere bedre mulighed for at komme igennem den første fase af deres iværksætteri, hvor mange spin-outs møder udfordringer.

- Spin-out virksomheder er én vej til at overføre universitetets viden til samfundet. Men især i den tidlige fase af et spin-outs liv er det svært at finde investorer, som både har tålmodigheden og risikovilligheden til at engagere sig. På KU tror vi så meget på vores innovative forskere, at vi ønsker at bidrage til de investeringer, der skal ruste dem til at blive robuste og levedygtige. Forhåbentlig kan den tro smitte af på andre investorer, forklarer rektor Henrik C. Wegener. 

Arbejder i fællesskab med ny stor venturefond

Behovet for samarbejdet med private investorer aftegner sig også i konstruktionen bag UCPH Ventures.
UCPH Ventures er stiftet som en sidefond til venturefonden, Eir Ventures, der bl.a. har finansiering fra European Investment Fond, Vækstfonden, Novo Holdings A/S, den svenske kapitalfond SamInvest og seks svenske universiteter, samt en række private investorer. Investeringsteamet hos Eir Ventures består af erfarne profiler, der har rejst € 122.3 millioner (ca. 915 millioner DKK) til fonden. Eir Ventures kommer til at investere i en bred vifte af selskaber inden for sundhedsområdet, primært med fokus på nye lægemidler.

UCPH Ventures stiftes med et kapitaltilsagn på 15 millioner kroner. Og firmaet vil udelukkede investere i spin-outs, der er etableret på baggrund af KU-ansatte forskeres opfindelser, hvor rettighederne ejes af Københavns Universitet. Grundlaget for samarbejdet med Eir Ventures er en saminvesteringsaftale. Eir Ventures er ansvarlig for at vurdere investeringspotentiale, og i selskaber baseret på KU-opfindelser vil UCPH Ventures have mulighed for at medinvestere.

Samarbejdet er afgørende for succes

Rektor Henrik C. Wegener siger om samarbejdet med Eir Ventures og dets investorer:
- Samarbejdet er en stor fordel for KU. Både fordi det giver denne mulighed for at etablere et investeringsselskab til at støtte vores forskere, men også fordi det giver os adgang til den store investeringsmæssige ekspertise, som Eir Ventures har samlet. De vil kunne gå med ind og geare KU’s investeringer i vores egne spin-outs, hvilket er lige præcis, hvad der er behov for, hvis de skal lykkedes.

Et unikt initiativ for Norden

Stephan Christgau, en af de fire stiftere af Eir Ventures udtaler:
- UCPH Ventures er et unikt initiativ. Det er første gang, at et nordisk universitet etablerer et samarbejde med en venturefond på denne måde. Norden har en lang tradition for lægemiddel udvikling og sundhedsinnovation. Den begrænsende faktor på vejen mod produkter til gavn for patienter er ofte mangel på professionel kapital. Det var rationalet for, at vi stiftede Eir Ventures, og det er også rationalet for, at UCPH Ventures er etableret. Vi glæder os meget til at arbejde sammen med et af de bedst rangerede europæiske universiteter inden for medicinsk forskning og investere i nye virksomheder med innovation fra KU.

 

Bestyrelsen i UCPH Ventures vil bestå af Kim Brinckmann, vicedirektør for Forskning og Innovation på KU og bestyrelsesformand; Susanne Kure, der har en fortid i Vækstfonden og som bestrider en række bestyrelsesposter i private fonde og selskaber; Alexander Schrøder fra Private Equity Administrators (PEA), der vil varetage administrationen og den daglige ledelse af selskabet.

UCPH Ventures forventes at foretage de første investeringer i løbet af primo 2022.

Kontakt

Københavns Universitet
Kim Brinckmann
Vicedirektør, Forskning & Innovation
Mobil: +45 2913 2610
Dir: +45 3533 2610
Mail: kim.brinckmann@adm.ku.dk

Eir Ventures
Stephan Christgau
Partner
Tlf: +45 30 67 47 90
Mail: stephan.christgau@eirventures.eu

Emner