28. januar 2022

Memes, alger på Mars, angst og p-pillers påvirkning af stress hos kvinder. Årets Forskerspirer er nu kåret

talent

En anelse forsinket på grund af corona blev Forskerspirerpriserne 2021 uddelt 28. januar til fire talentfulde gymnasieelever. Priserne blev uddelt på Københavns Universitet med deltagelse af forsknings- og uddannelsesminister Jesper Petersen og prorektor Bente Merete Stallknecht, som fik præsenteret de 12 finaleprojekter.

De glade vindere
Vinderne i selskab med uddannelsesminister Jesper Petersen og prorektor Bente Merete Stallknecht

- Forskerspirerne er nysgerrige ildsjæle, der allerede nu engagerer sig i vigtige emner. Samfundet har brug for deres gode idéer, skarpe hjerner og ikke mindst deres kritiske sans. Så kan vi sammen skabe bedre trivsel og arbejde for at redde klimaet, sagde prorektor Bente Merete Stallknecht i sin tale til årets forskerspirer forud for udnævnelsen af vinderprojekterne

 

 Kierkegaard om angst og alger på Mars.

Gymnasieeleverne har i løbet af det seneste år haft mulighed for at arbejde med deres akademiske talent ved at fordybe sig i et emne, de brænder for, og udvikle et forskningsdesign i samarbejde med en forsker. De færdige projekter er blevet bedømt af en videnskabelig jury, der har udvalgt de bedste projekter i hver kategori, som vinder muligheden for at udføre sit projekt.

I den naturvidenskabelige kategori løb Konrad Basse Fisker med prisen for projektet ”Integration af Dsup i Nannochloropsis Oceanica”. Konrad er inspireret af bjørnedyrets evne til at modstå cirka 1.000 gange så meget ioniserende stråling som mennesker ved hjælp af Dsup-proteinet. Han vil derfor undersøge, om man kan genmodificere algen Nannochloropsis Oceanica, så den også bliver tolerant overfor ioniserende stråling. Hvis det lykkes, vil det måske være muligt at udvikle en stabil og næringsrig fødekilde til den første besætning på Mars.

 

 

Søren Kierkegaards begreb angst i det senmoderne samfund er titlen på vinderen af den humanistiske kategori. I projektet vil Emma Due undersøge om Kierkegaards brug af begrebet angst kan bidrage til en forståelse af udviklingen af angstdiagnoser.

- Kierkegaard beskriver angst som en grundtilstand i den menneskelige eksistens, der melder sig, når vi indser, at vi kan påvirke udformningen af vores eget liv gennem de valg, vi tager. Jeg vil undersøge, om man kan bruge Kierkegaards forståelse af angst til at beskrive den mulige sammenhæng mellem den større individuelle frihed, det øgede ansvar og antallet af angstdiagnoser, siger Emma Henriksen Due, der går i 3.g på Odense Katedralskole.

Søren Kierkegaards begreb angst i det senmoderne samfund er titlen på vinderen af den humanistiske kategori. I projektet vil Emma Due undersøge om Kierkegaards brug af begrebet angst kan bidrage til en forståelse af udviklingen af angstdiagnoser.

Stærkt felt med fire vindere

Mere end 130 gymnasieelever fra hele landet har deltaget i forskerspirerprogrammet 2021, som pga. corona har været gennemført som blended learning.
Ud af de 61 forskerspirerprojekter, som var med i konkurrencen, er 12 blevet nomineret til årets forskerspirer – tre i hver af de fire kategorier: Naturvidenskab, Humaniora, Sundhedsvidenskab og Samfundsvidenskab. De fire vindere modtager hver 20.000 kr., som de kan bruge på at gennemføre deres projekt. 

 

Kontakt

Marianne Wilcken Bjerregaard
Specialkonsulent

Københavns Universitet
Uddannelser & Studerende
Optagelse & Kommunikation

Frue Plads 4
1168 København K

DIR 35 33 23 70
MOB 93 56 53 95
mabj@adm.ku.dk

Emner