13. januar 2022

Når mænd bliver skilt eller bor alene, rammer det deres sundhed – mere end for kvinder

Ulighed

Det er velbeskrevet, at skilsmisser kan føre til dårligt helbred og tidligere død hos mænd, hvilket ikke ses i samme grad for kvinder. Nu kobler et nyt studie fra Københavns Universitet øget risiko for inflammation hos mændene sammen med både partnerbrud og det at bo alene i mange år.

mand
Sammenhængen fandt forskerne også, efter de har taget højde for eksempel alder, uddannelsesniveau, personlighed, sygdom, akut inflammation og store negative livsbegivenheder i barndommen.

Mere end en million danskere bor alene. Tallet har været stigende siden begyndelsen af 1990’erne og formentlig endnu længere tilbage.

Et nyt studie fra Københavns Universitet viser at modsat for kvinder, så er der for mænd en sundhedsrisiko forbundet med at bo alene meget længe eller at have mange partnerbrud.

”At bo alene i mere end 6 år og have to eller flere partnerbrud øger begge risikoen for forhøjet inflammation hos mænd, men ikke hos kvinder. Inflammation henviser her til en kronisk vævsirritation, og ikke noget, der skyldes virus eller bakterier. Og her er mænd særligt sårbare. Man skal overveje, om der skal tilrettelægges særlige indsatser for dem i forbindelse med partnerbrud eller hvis de bor alene over en længere årrække,” forklarer professor Rikke Lund ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, der er studiets hovedforfatter.

I studiet har forskerne fulgt 4835 midaldrende danske mænd og kvinder ved hjælp af registerdata, spørgeskemadata og blodprøvetest for inflammation over en mere end 20-årig periode. Inflammationsniveauet blev målt i 2009-2011, da deltagerne var mellem 50 og 60 år gamle.

”Kronisk vævsirritation i kroppen hænger sammen med en lang række sygdomme, herunder åreforkalkning, demens og højere dødelighed. Vi ved også, at en længerevarende men lille forhøjelse i en markør, der hedder CRP, er associeret med øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Den forhøjelse har de her mænd også,” siger Rikke Lund.

Sammenhængen mellem at være aleneboende eller have mange partnerbrud og så let forhøjet inflammation hos mænd, finder forskerne også, efter de har taget højde for faktorer som alder, uddannelsesniveau, personlighed, sygdom, akut inflammation og store negative livsbegivenheder i barndommen.

Gennemgående mønster hos mænd

Partnerbrud kan forebygges, hvorved noget af den øgede helbredsrisiko kan afbødes men man skal ikke tolke resultaterne, som om man skal blive med sin partner for enhver pris, understreger Rikke Lund, da tidligere forskning tydeligt viser at belastende parhold også skader helbredet.

En stor andel af befolkningerne i højindkomstlande bor alene i mange år, og mange trives fint med dette, da de dyrker sociale kontakter på anden vis. Men der er en øget risiko for at blive ensom hvis man bor alene.

Derfor bør man tænke i hvordan sociale kontakt kan opnås, selv i samfund hvor mange bor alene. I november 2021 præsenterede folketinget Danmarks første nationale strategi mod ensomhed. En indsats, hvor der er afsat 24,3 millioner kroner i perioden 2022-2025.

”Det er godt, at der er fokus på det. Der er desværre ikke knyttet midler til forskning i den nye pulje, og problemet er, at man ikke præcis ved, hvilke tiltag der virker over for ensomhed, som kan blive et resultat af at bo alene,” siger Rikke Lund.

Visse steder tænker man i at lave blandede boligområder, i et forsøg på at modarbejde ensomhed i pensionstilværelsen. Det er områder, hvor der både bor unge og ældre, ligesom man også udvikler seniorbofællesskaber.

”Det er primært ressourcestærke ældre, der flytter ind i seniorbofællesskaber, og her vil man ikke fange de mest sårbare. Så man bør fortsat overveje, hvordan man laver boligformer, hvor man ikke bliver så isoleret, hvis man bor alene,” siger Rikke Lund.

Hun forklarer, at det mest er kvinderne, der opsøger de etablerede seniorfællesskaber.

”For mænd og kvinder i den ældre generation ser vi et gennemgående, men meget forskelligt mønster i forhold til at opsøge social kontakt. Kvinder opsøger det i langt højere grad end mænd. Det er muligvis forklaringen på, at kvinder, der bor alene, alligevel har en masse kontakt, imens mænd, der bor alene, måske er dårligere til at opsøge det,” siger hun.

Læs hele artiklen "Do partnership dissolutions and living alone affect systemic chronic inflammation. A cohort study of Danish Adults" her. 

Kontakt 

Professor Rikke Lund
rilu@sund.ku.dk 
+45 24 66 05 35 

Journalist Søren Thiesen
s.thiesen@sund.ku.dk
+45 28 75 29 34

Emner