23. februar 2022

Kongeligt besøg sætter fokus på de mindste børns psykiske udvikling

MENTAL SUNDHED

Center for Tidlig Indsats og Familieforskning ved Institut for Psykologi bød velkommen, da den britiske hertuginde af Cambridge besøgte Københavns Universitet for at lære mere om danske erfaringer med at fremme mental sundhed blandt spæd- og småbørn og deres forældre.

Professor Mette Skovgaard Væver, Hertuginden af Cambridge og med ryggen til, sundhedsplejerske Nanna Elberg.
Professor Mette Skovgaard Væver, Hertuginden af Cambridge og med ryggen til, sundhedsplejerske Nanna Elberg. Foto: Den Britiske Ambassade

Hvordan sikrer vi, at alle børn får den bedst mulige start på livet, og hvad kan vi lære af de danske erfaringer med at understøtte de mindste børns psykiske udvikling og trivsel?

Det var nogle af spørgsmålene, der stod i centrum, da Institut for Psykologi på Københavns Universitet tirsdag eftermiddag fik besøg af HKH Catherine, hertuginde af Cambridge og gift med kommende tronfølger Prins William.

Målet for besøget var Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, som ud over at forske i mental sundhedsfremme blandt spæd- og småbørn i alderen 0-6 år også udvikler forebyggende interventioner, typisk i samarbejde med fagprofessionelle som sundhedsplejersker og pædagoger i kommunerne.

”Én af de ting, der virkelig imponerede mig, og som jeg hører igen og igen, er, hvordan videnskaben er blevet omsat til praksis. Alt den spændende forskning, der er derude, her psykologi, er blevet oversat til et håndgribeligt sprog, som forældre bruger i det daglige,” som hertuginden selv sagde i sit eget Instagram-opslag efter besøget på Københavns Universitet.

Det er i de første år, at vi alle får lagt grunden til vores sociale og følelsesmæssige trivsel senere i livet.

Professor Mette Skovgaard Væver

Catherine havde selv havde taget initiativ til besøget, som indgår i et todages ophold i Danmark. Gennem sin og prins Williams almennyttige fond har Storbritanniens kommende dronning etableret The Royal Foundation Centre for Early Childhood, der fremmer viden og større forståelse for betydningen af barnets første fem leveår. Centret udgav i juni 2021 sin første rapport, ’Big Change Starts Small’.

”Det er en titel, jeg gerne selv ville have fundet på, for den siger i virkeligheden det hele. Nemlig, at det er i de første år, at vi alle får lagt grunden til vores sociale og følelsesmæssige trivsel senere i livet,” siger professor Mette Skovgaard Væver, der var vært for besøget på instituttet.

"Kan vi derfor få de yngste børns sociale og følelsesmæssige udvikling sat på dagsordenen og tidligt sætte ind med støtte til udsatte spæd- og småbørn, hjælper vi både barnet og deres familier, men i sidste ende også hele samfundet , fordi vi forebygger senere mentale og sociale problemer.”

To projekter stod i centrum

Under besøget på Københavns Universitet mødte hertuginden ud over Mette Skovgaard Væver også sundhedsplejersker og familier, der har været involveret i to projekter under Center for Tidlig Indsats og Familieforskning:

  • Copenhagen Infant Mental Health Project, der er udført i samarbejde med Københavns Kommune med støtte fra TrygFonden, og som har haft fokus på tidlig opsporing af sociale og følelsesmæssige vanskeligheder hos barn og/eller mor i løbet af barnets første leveår.

Projektet inddrager observationsredskabet ’Alarm Distress Baby Scale’ (ADBB), som indgår i sundhedsplejerskernes arbejde. ADBB er i dag bredt ud til 79 kommuner. Desuden omfatter det programmet Tryghedscirklen, hvor forældre i grupper får støtte til forældreskabet.

  • Desuden stiftede hertuginden bekendtskab med projektet Forstå Din Baby, der er en videreudvikling af ADBB-observationsmetoden og bl.a. omfatter et samtalekort og et videotek målrettet førstegangsforældre. Projektet sætter kort fortalt det lille barns sociale og følelsesmæssige udvikling på dagsordenen, når sundhedsplejersken er på hjemmebesøg.

’Forstå Din Baby’ er med støtte fra Nordea-fonden etableret i samarbejde med 10 kommuner, herunder Frederiksberg Kommune. Af samme grund var mødet med sundhedsplejersker og familier fra dette projekt flyttet fra centrets lokaler på Institut for Psykologi til Børnemuseet på Frederiksberg.

Cathrine, Hertuginde af Cambridge, ved rektors modtagelse på Institut for Psykologi

Catherine, Hertuginde af Cambridge, ved rektors modtagelse på Institut for Psykologi. Foto: Maria Ovesen

Vigtig støtte til indsatsen for udsatte børn

Det er en ære, at hun har lyst til at komme her og høre om, hvad vi gør, og hvordan vi sætter fokus på spædbørns sociale udvikling i Danmark.

Martina Krogstad Andersen, sundhedsplejerske

For Martina Krogstad Andersen, der arbejder som sundhedsplejerske i Københavns Kommune, var det en stor oplevelse at møde hertuginden.

”Det er en ære, at hun har lyst til at komme her og høre om, hvad vi gør, og hvordan vi sætter fokus på spædbørns sociale udvikling i Danmark. Hun var godt forberedt og var oprigtigt interesseret og havde rigtigt mange spørgsmål til vores arbejde,” siger Martina Krogstad Andersen.

”Vi fortalte selv lidt om fordelene ved at bruge observationsredskabet ADBB, og hvordan det hjælper os med at vejlede forældre i spædbørns sociale kontakt, men også hvordan vi sætter fokus på, at det ikke kun handler om at veje og måle børnene. Nu har vi også fokus på deres sociale udvikling.”

Alt for mange børn udvikler psykiske vanskeligheder, og desværre har børns mentale vanskeligheder ofte en social slagside. Kan Kates besøg rette lidt op på det, er det et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Professor Mette Skovgaard Væver

For Mette Skovgaard Væver ser hertugindens interesse for den danske forskning og indsats på området som et stort rygklap. Men frem for alt håber hun, at besøget kan være med til at skabe mere opmærksomhed om betydningen af at fremme mental sundhed i de første leveår – både hos børnene selv og deres familier.

”Vi lever i en tid, hvor bl.a. nye teknologier og samfundsforventninger sætter rigtig mange familier og børn under psykologisk pres. Alt for mange udvikler psykiske vanskeligheder, og desværre har børns mentale vanskeligheder ofte en social slagside. Kan Kates besøg rette lidt op på det, er det et vigtigt skridt i den rigtige retning."

Kontakt

Professor Mette Skovgaard Væver
Institut for Psykologi
Center for Tidlig Indsats og Familieforskning
E-mail: mette.vaever@psy.ku.dk
Mobil: +45 28 74 19 66

Emner

Læs også