4. februar 2022

Kronprinsessen åbner center med opfordring til at søge brede løsninger

Konference

Vi skal udvikle endnu stærkere bånd mellem universitet og omverden, lød det gennemgående budskab, da det nye, tværfakultære Crown Princess Mary Center åbnede den 2. februar ved en konference på Søndre Campus.

Kronprinsesse Mary holder tale
Fotos: Maria Ovesen

Blandt Danmarks styrker – også efter international målestok – er vores evne til at samarbejde på tværs af sektorer, få forskellige synspunkter til at mødes og i sidste ende finde brede løsninger, som nyder stor opbakning. Det kan det nye Crown Princess Mary Center bygge oven på med sit fokus på partnerskaber og løsningsorienteret viden.

Med denne opfordring åbnede HKH Kronprinsesse Mary Københavns Universitets nye center den 2. februar på Søndre Campus, der samlede en bred kreds af deltagere fra dansk erhvervsliv, almennyttige fonde, den politiske verden og ikke mindst forskningen selv.

Crown Princess Mary Center er et samarbejde mellem de samfundsvidenskabelige, humanistiske, juridiske og teologiske fakulteter, der gennem centret vil styrke den anvendelsesorienterede forskning på deres områder. Kronprinsessen sidder – ud over at lægge navn til centret – i dets ’Advisory Committee’.

Også Københavns Universitets rektor, Henrik C. Wegener, fremhævede ved åbningen evnen til at skabe partnerskaber. Faktisk er KU nummer to i EU, når det handler om at samarbejde med virksomheder, men traditionen har været stærkere inden for det natur- og sundhedsvidenskabelige område. Det skal ’Mary-centret’ nu rette op på.

Centrets mange muligheder og udfordringer

På konferencen deltog flere kommende eller potentielle samarbejdspartnere, herunder Jesper Nygård, der er administrerende direktør i Realdania, som bidrager med 25 mio. kr. til centrets kommende arbejde med de fysiske rammers indvirkning på arbejds-, hverdags- og fritidslivet.

Også Simon Kollerup, erhvervsminister, Connie Hedegaard, bestyrelsesformand i CONCITO, Camilla Sylvest, Executive Vice-president i Novo Nordisk, og Ulla Tofte, direktør for Museet for Søfart diskuterede centrets muligheder og udfordringer.

Lektor Martha Sif Karrebæk fra Institut for Nordiske Studier fortalte om centrets støtte til et tværfagligt projekt om sproglige udfordringer blandt udenlandske læger i Danmark.

Endelig gav Anne Sofie Bagger Tranberg og Robert Jensen Buhl som studerende nogle bud på, hvad de samfunds- og humanistiske videnskaber kan bidrage med gennem centret.

Åbningskonferencen var arrangeret af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Crown Princess Mary Center, i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet.

 Du kan læse meget mere om Crown Princess Mary Center her.

Kontakt

Simon Kjær Hansen
Leder af Crown Princess Mary Center
Telefon: 31 38 12 43
Mail: shansen@samf.ku.dk

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationskonsulent
Telefon: 93 56 53 29
Mail: sih@samf.ku.dk 

Emner