28. juli 2022

Færre er blevet optaget – men flere har fået deres førstevalg

Optag 2022

7.161 ansøgere får den 28. juli tilbudt en studieplads på en af Københavns Universitets bacheloruddannelser. Det er et fald på 6 procent i forhold til 2021. Til gengæld bliver lidt flere optaget på deres førsteprioritet.

Studerende til immatrikulationsfest på Frue Plads
Uændret fra 2021 er 39 procent af de optagne studerende mænd, og 61 procent er kvinder. Gennemsnitsalderen er 22,8 år. Foto: Nikolai Linares

Københavns Universitet er det universitet i landet, der optager flest nye studerende.

– Jeg glæder mig meget til at byde velkommen til vores nye studerende, når de starter efter sommerferien. Det er stort at starte på universitetet, hvor en ny verden af viden og fællesskaber åbner sig, siger Kristian Cedervall Lauta, prorektor for uddannelse på Københavns Universitet.

Forventet lavere optag

Københavns Universitet optager i år 491 færre end i 2021. Den primære årsag til det lavere optag er, at KU i år har modtaget 10 procent færre ansøgninger end i 2021. Faldet var forventet, da ansøgertallet de seneste to år har været rekordhøjt som følge af coronapandemien. Den medførte blandt andet dårligere jobmuligheder og udelukkede traditionelle sabbatårsaktiviteter som højskoleophold eller udenlandsrejser. Situationen ser anderledes ud nu, hvor verden igen er åben.

Flere kommer ind på deres førsteprioritet

I år er 81 procent af ansøgerne kommet ind på deres førsteprioritet, hvilket er lidt flere end i 2021, hvor det var 78 procent.
– Det er dejligt at se, at vi i år kan tilbyde en så stor andel af ansøgerne optagelse på deres førsteprioritet. Vi ved, at det betyder rigtig meget for ansøgerne, at vi kan tilbyde dem plads på præcis deres drømmestudie, siger Kristian Cedervall Lauta.

Studerende skal svare inden 2. august

Ansøgere til KU får besked om optagelse via KU's ansøgerportal Mit KU. De har kunnet se beskeden fra midnat, og de skal svare ja eller nej tak til pladsen via portalen. Der er frist 2. august for at bekræfte tilbuddet om studieplads.

Ansøgning om ledige pladser inden 3. august

Ledige pladser annonceres på både ministeriets og KU’s hjemmeside. Der er frist 3. august kl. 12.00 for at søge en ledig studie- eller standbyplads.

Optag 2022 fordelt på KU's fakulteter

Fakulteter Antal optagne 2022    Antal optagne 2021
Det Humanistiske Fakultet​ 1.722 1.942
Det Juridiske Fakultet​ 833 836
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.961 2.142
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.194 1.190
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1.361 1.402
Det Teologiske Fakultet 90 140
Københavns Universitet i alt 7.161 7.652

Emner