29. august 2022

Bente Kiens er forskeren, der oprigtigt ser det som et privilegium at undervise

undervisningspris

Professor Bente Kiens modtager Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris 2022 og hædres for sit ekstraordinære bidrag til at udvikle nytænkende undervisning, der gennem mange år har skabt stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Bente Kiens. Fotograf: Søren Kjeldgaard
Bente Kiens. Fotograf: Søren Kjeldgaard

En god underviser kan gøre en forskel for sine studerende resten af deres liv og karriere. For at anerkende den store betydning, som engagerende og nytænkende undervisere har for de studerende, stiftede Uddannelses- og Forskningsmisteriet derfor Undervisningsprisen i 2020, som hvert år uddeles til de fremmeste undervisere på syv af landets uddannelsesinstitutioner. I år er professor Bente Kiens blandt prismodtagerne.

Et trygt og udbytterigt læringsmiljø – med et himmelsøgende højt niveau

Professor Bente Kiens er drevet af formidlingen af det faglige stof og af passionen for at udvikle de studerendes evne til at anvende videnskabelig tankegang og stille kritiske spørgsmål. Ingen studerende er kommet igennem Bente Kiens’ kurser uden at forholde sig til, hvor godt de præsenterede videnskabelige data er kontrollerede, og hvor meget (eller lidt), der kan uddrages heraf.

Professor og institutleder Nikolai Nordsborg ser Bente som et forbillede for underviserne på Københavns Universitet. Hun er internationalt anerkendt topforsker, og samtidig ser hun det som et oprigtigt privilegium at undervise:

”Bentes ukuelige entusiasme og inderlige interesse for at undervise er smittende. Hun sætter rammerne for de faglige diskussioner på en måde, hvor alle tør at byde ind, og hvor læringsmiljøet er trygt og udbytterigt. Det sker dog aldrig på bekostning af det himmelsøgende høje faglige niveau, Bente har som mærkesag,” siger institutleder og professor Nikolai Nordsborg om sin kollega.

En studenteraktiverende undervisningsform

Professor Bente Kiens har været blandt pionererne til at udvikle og forankre den studenteraktiverende, problembaserede undervisning. Hos Bente Kiens har de kandidatstuderende blandt andet et kursus, hvor de får til opgave at læse en række videnskabelige artikler derhjemme og derudfra sætte viden fra forskellige kilder i forhold til hinanden. Målet er at finde et kvalificeret svar på en konkret udfordring fra virkelighedens verden. Øvelsen skal dog ikke munde ud i et præcist facit, men i stedet at udvikle den kritisk tænkende studerende:

“Mit mål med undervisningen er, at udvikle selvstændige og kritisk tænkende studerende. Det handler om at få dem til at reflektere: Hvad er baggrunden for den viden, som præsenteres? Er der viden på området, som peger i en anden retning? Hvad kan der samlet set udledes? Og i sidste ende: Hvad kan den viden bruges til? Jeg kræver af dem, at de skal ned i stoffet, så de i sidste ende kan oversætte det til noget, der kan være brugbart i samfundet, eller som kan bringe forskningen videre,” siger professor Bente Kiens.

Et didaktisk fyrtårn

For Institut for Idræt og Ernæring har det været en gave at have en så dygtig og engeret underviser, fortæller institutleder Nikolai Nordsborg: 

”Bente er et didaktisk fyrtårn, som gør en forskel for undervisningen i hele institutionen. Hun har som mangeårig studieleder arbejdet for at løfte undervisningsniveauet på instituttet. Bente er også unik i forhold til at oplære og inddrage yngre forskere som medundervisere - altid med kompetent supervision før og efter undervisningen. Det har udviklet nye undervisere på højeste niveau. Derfor synes jeg på alle tænkelige måder, at det er fortjent, at hun hædres med Undervisningsprisen 2022.”  

Prisen - som er på 500.000 kr - er uddelt af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary og Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen ved et arrangement på Nationalmuseet mandag den 29. august 2022.

Link til portrætartikel om Bente Kiens på Uddannelses- og Forskningsministeriets website.

Videoportræt af Bente Kiens

Link til nyhed om prisen og de seks andre modtagere.

Om prisen

Undervisningsprisen bliver uddelt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Syv inspirerende og engagerende undervisere på de videregående uddannelser modtager prisen, som skal være med til at gøre det mere prestigefyldt at være en god underviser.

Formålet med Undervisningsprisen er at anerkende den store betydning, som inspirerende, inddragende og nytænkende undervisere har for de studerende og for måden, man lærer på.

Undervisningsprisen skal skabe øget opmærksomhed om underviserrollen og inspirere til fremragende undervisning på de videregående uddannelser. 

Undervisningsprisen er på 500.000 kroner. 200.000 kroner er en personlig hæderspris, og 300.000 kroner går til udviklingsaktiviteter, der understøtter et godt og engagerende undervisningsmiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Emner