6. februar 2023

Forskningssamarbejde vil styrke den legende relation mellem spædbørn og forældre

LEG OG LÆRING

Psykologer fra Københavns Universitet skal sammen med sundhedsplejersker fra to kommuner udvikle et nyt program til forældre, der skal sætte fokus på og give konkrete ideer til legende interaktioner og deres betydning for barnets sociale og følelsesmæssige udvikling i første leveår. Projektet er støttet af LEGO Fonden.

Far og baby leger. Foto: Pexels/Mart Production
Foto: Pexels/Mart Production

Spædbørn lærer og udvikler sig gennem leg. Det er i og med legen, de udforsker verden og lærer, hvordan de selv og andre begår sig i relationer med hinanden. Men hvordan kan forældre understøtte denne udviklingsproces? Kan en mere legende relation mellem spædbørn og forældre i barnets første år være med til at styrke barnets evne til at regulere sine følelser og på sigt bidrage til at skabe og fastholde sunde sociale relationer gennem livet?

Det skal et nyt forskningsprojekt på Københavns Universitet undersøge i samarbejde med sundhedsplejersker fra to danske kommuner. ”Playful Learning in Infancy”, som projektet hedder, er støttet af LEGO Fonden med 6,7 millioner kroner.

Når barnet er udhvilet og parat, så er legende interaktioner med delt glæde afgørende for det lille barns udvikling og trivsel.

Mette Skovgaard Væver, professor i psykologi og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på KU

Sundhedsplejersker skal for første gang vejlede forældre i legende læring

I spidsen for projektet står Mette Skovgaard Væver, der er professor i psykologi og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet. Hun har i tidligere projekter arbejdet tæt sammen med sundhedsplejersker, blandt andet i implementeringen af det forskningsbaserede værktøj ’ADBB’ til at observere barnets sociale kontakt og vejledning af forældre med indsatsen ’Forstå din baby’.

”Vi ved, at i barnets første leveår udvikler barnet sig primært gennem de sociale og følelsesmæssige interaktioner, de har med deres tætteste omsorgspersoner. Vi ved også, at når barnet er udhvilet og parat, så er legende interaktioner med delt glæde afgørende for det lille barns udvikling og trivsel. Målet er derfor at udvikle et program, hvor sundhedsplejerskerne deler viden, tips og tricks med forældrene om, hvordan de kan indgå i lege med deres helt små børn til fælles glæde, og samtidig styrke det lille barns læring og sociale og følelsesmæssige udvikling,” siger hun om projektet.

I Danmark er sundhedsplejen et tilbud til alle forældre, og langt de fleste forældre får løbende besøg af sundhedsplejersken igennem barnets første leveår. Her kigger sundhedsplejersken på barnets sundhed, trivsel og udvikling og rådgiver forældrene om barnets kost, sovevaner og socioemotionelle udvikling. Med det nye projekt vil forskningsbaseret viden om vigtigheden af læring gennem leg for første gang blive en del af sundhedsplejerskernes vejledning til de nybagte forældre. 

Billund Kommune: Gode erfaringer med læring gennem leg for større børn

I Billund Kommune, som er et af de to steder, hvor projektet skal udrulles, har man gode erfaringer med at bruge legende læring som en del af det pædagogiske arbejde for lidt ældre børn.

”Vi har allerede efteruddannet alle vores pædagoger i leg, kreativitet og læring med gode resultater. Og vi arbejder med Playful Learning i skolerne. Så vi er rigtig glade for, at vi med dette samarbejde nu også kan give vores sundhedsplejersker, og derigennem forældrene, nogle af de samme kompetencer og dermed forhåbentlig skabe gode legende relationer helt fra barnets første år,” siger Maria Sloth, leder af PPS - Pædagogisk Psykologisk og Sundhedsfaglig rådgivning i Billund Kommune.

Hvis resultaterne fra de to kommuner er gode, er håbet at gøre programmet til en fast del af den nationale værktøjskasse for alle sundhedsplejersker i Danmark.

Kontakt

Mette Skovgaard Væver
Professor og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning
Institut for Psykologi
Mail: Mette.vaever@psy.ku.dk 
Telefon: 35 32 49 06

Line Louise Bahner-Zandersen
Presse- og kommunikationsrådgiver
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: liba@samf.ku.dk 
Mobil: 93 56 53 61

Emner

Læs også