19. juni 2023

Ny prodekan på SCIENCE på Københavns Universitet

Navne

Professor Jesper Wengel er både højt profileret forsker, opfinder og virksomhedsejer. Fra 1. september 2023 er han også ny prodekan for Innovation og Samfundsrelationer på SCIENCE - Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

SCIENCE fakultetet
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE. Foto: Bettina Illemann Larsen

Det er en erfaren opfinder, der snart træder ind i rollen som prodekan for Innovation og samfundsrelationer på SCIENCE på KU. Jesper Wengel står enten selv eller sammen med andre bag flere end 20 patenter, og er desuden medstifter af flere firmaer, for eksempel biotekvirksomheden RiboTask ApS og SenseMyDiet ApS, hvis fokus er sund kost og livsstil.

For ham har det i mange år været helt oplagt at tænke forskning og erkendelse sammen med patenter og forretning, og han ser ingen grund til, at det ikke også kommer til at ske på SCIENCE og KU i endnu højere grad end i dag.

”SCIENCE har med den brede forskning i verdensklasse et unikt fundament for innovation, der kan gøre en afgørende forskel for Danmark og verdenen," siger Jesper Wengel.

Der er således allerede skabt et rum for at løfte resultater og innovation til et endnu højere niveau, mener Jesper Wengel, som også håber at kunne bringe sin egen begejstring for innovation og samarbejder ud i forskningsmiljøerne på SCIENCE:

Jesper Wengel er ny prodekan for Innovation og samfundsrelationer på SCIENCE.

”For at lykkes med innovation er det vigtigt, at forskerne oplever, at innovation ikke alene er vigtigt, men også spændende og givtigt at være en del af. Vi skal derfor i organisationen forstå at italesætte mulighederne og gøre det attraktivt at være innovativ.”

Jesper Wengel er uddannet i kemi og biologi på Odense Universitet 1988 og tog også her sin ph.d. i 1992.  Efter fire år på Odense Universitet som adjunkt og lektor med speciale i organisk kemi, blev han allerede som 32-årig i 1996 udnævnt til professor i bioorganisk kemi på Kemisk Institut på Københavns Universitet.

I 2000 vendte Jesper Wengel tilbage til sin fødeø og til Syddansk Universitet, nu som professor i organisk kemi. Her var han med støtte fra Danmarks Grundforskningsfond frem til 2011 leder af en stærk, tværfaglig forskningsenhed, Nucleic Acid Center. Fra 2012 til 2022 har han været leder af Biomolecular Nanoscale Engineering Center med støtte fra blandt andet Villum Fonden og et ERC Advanced Grant.

Tre succeskriterier

Katrine Krogh Andersen, dekan på SCIENCE, ser meget frem til at byde Jesper Wengel velkommen i fakultetets ledelse.

”For KU og for SCIENCE er det vigtigt, at den viden vi har fra forskningen, kan komme ud og virke til gavn for samfundet. Det gælder som opfindelser eller firmaer og i kraft af de mange unge mennesker, som vi uddanner. Derfor er det en stor glæde at kunne byde velkommen til Jesper Wengel som en prodekan, der selv har stor erfaring i netop den udvikling og som en meget stærk rollemodel i at bygge bro mellem universitet og virksomheder. Jeg er sikker på, at hans store erfaring og engagement vil blive en gevinst for SCIENCE, KU og samfundet generelt,” siger Katrine Krogh Andersen.

For Jesper Wengel selv er der helt bestemte faktorer, som vil definere hans succes i jobbet som prodekan.

”Når jeg en gang ser tilbage på min tid som prodekan vil jeg gerne kunne sige, at KU er blevet endnu stærkere på innovative løsninger bredt set. At vi har fået etableret nye, spændende og levedygtige firmaer, der leverer endnu flere bæredygtige løsninger til gavn for samfundet generelt. Og så vil jeg gerne kunne sige, at forskerne har fået en endnu større forståelse for, at samspillet imellem innovation, samfundsrelationer og forskning kan sikre nye forskningsmæssige muligheder,” siger Jesper Wengel.

Kontakt

Professor Jesper Wengel
Email: jwe@ribotask.com
Tlf.: 2084 6872

Kommunikationschef Birgitte Lyhne
Email: blb@science.ku.dk
tlf.: 9356 5864

Emner