28. juli 2023

Københavns Universitet siger velkommen til 7.180 nye studerende og en ny uddannelse

Optag 2023

Ved midnat 28. juli tikkede en besked ind til 7.180 ansøgere om, at de har fået plads på en bacheloruddannelse på Københavns Universitet i 2023.

Studerende til immatrikulationsfest på Frue Plads
7.180 nye bachelorstuderende bliver i år budt velkommen på Københavns Universitet. Foto: Nikolai Linares

Når dette års antal optagne på Københavns Universitets bacheloruddannelser sættes under lup, står det klart, at universitetet holder niveauet og optager stort set samme antal som sidste år.

Det var forventet, da ansøgertallet kun var en smule højere end sidste år, og den ekstra søgning i høj grad var til uddannelser, hvor der er flere ansøgere end pladser.

- Som altid ser jeg frem til at byde de nye studerende velkommen. Det er spændende at starte på universitetet, og vi gør os umage for at forberede den bedst mulige start, hvor ny viden og venskaber kommer til at fylde, siger Københavns Universitets prorektor for uddannelse, Kristian Cedervall Lauta. 

Men alligevel er alt ikke som sidste år: Der er færre ledige pladser at søge, hvis du gerne vil starte på et studie i år. Og så har universitetet første optag på en ny uddannelse, der har fået en flyvende start.

Ny uddannelse er populær

I år har Københavns Universitet fået en ny, tværfaglig bacheloruddannelse, der hedder kognitions- og datavidenskab.

Her er højaktuelle emner som big data, chatbots og kunstig intelligens i fokus, når de studerende bliver klogere på datalogi, psykologi, neurovidenskab, filosofi og lingvistik.

Og det er emner, som tydeligt har fanget ansøgernes interesse, da uddannelsen har fået en rigtig god start. Den har nemlig fået 312 ansøgninger. Heraf har 46 ansøgere fået tilbudt en studieplads. Det gør, at adgangskvotienten i kvote 1 lander på 10,0.

Og det glæder Kristian Cedervall Lauta:

- Uddannelsen giver kompetencerne til at løse nogle af samfundets helt store udfordringer gennem indbygget tværfaglighed. Det er fantastisk, når vi på denne måde kan ramme ned i både ansøgernes og aftagernes interesser.

Færre ledige pladser

I løbet af de seneste fire år har Københavns Universitet skåret ned på antallet af udbudte studiepladser. Det skyldes både dimensioneringen af universitetsuddannelser og universitetets eget ønske om at opnå et bedre match mellem antal pladser og antal kvalificerede ansøgere.

I år er der derfor 11 uddannelser, der samlet set udbyder 121 ledige pladser, hvilket står i modsætning til 2022, hvor 28 uddannelser udbød samlet set 364 ledige pladser.

Du kan se uddannelserne, der har ledige pladser, på ministeriets og KU’s hjemmeside. Fristen for at søge en ledig studie- eller standbyplads på KU er den 3. august kl. 12.00.

Husk at svare senest 2. august

De 7.180 ansøgere, som har fået tilbudt en plads på KU, skal huske at svare ja eller nej tak til deres studieplads senest den 2. august.

Svaret skal gives på ansøgerportalen Mit KU. Det var også på den, at beskeden om optagelse tikkede ind den 28. juli.

Emner