5. oktober 2023

Fængsler i krise: Kan dialog erstatte tremmer?

KONFLIKTMÆGLING

Fængslerne er fyldte til bristepunktet. Medarbejderne flygter og de indsatte kommer tilbage i fængslerne igen og igen. Krisen i Kriminalforsorgen giver anledning til at kigge efter alternative straffemetoder. Det kunne være en mere dialogbaseret tilgang, hvor gerningspersoner ikke sendes bag tremmer, men i stedet mødes med forurettede under trygge forhold og taler om forbrydelsen. Bliv klogere på, hvordan vi kan udvikle vores straffemetoder og hvad en mere dialogbaseret tilgang kan tilbyde vores retssystem. Lyt med fra nedenstående player eller der, hvor du finder dine podcasts.

Fangevogter og indsat i et fængsel

I dette afsnit af Juristeriet taler vi om genoprettende ret, der er et alternativ til den gældende strafferet. Med genoprettende ret er fokus på at genopbygge en skadet relation snarere end fokusere på skyld og straf.

Siden 1990’erne har vi haft flere alternativer til fængselsstraf, fx muligheden for at afsone med fodlænke. Men det har ikke ændret ved, at fængselsstraf stadig er en integreret del af vores retssystem. Et system, hvor vores blik i høj grad er rettet mod gerningspersonen, og hvor vi helt kan glemme også at have et øje på den forurettede. For hvordan hjælper vi bedst den person videre?

Straffemetoder har udviklet sig over tid, og derfor kan det være ganske naturligt at stille sig selv spørgsmålet, om fængselsstraf stadig skal være et bærende element i vores retssystem – eller om det måske er ved at være tid til, at vi kigger efter et mere effektivt alternativ? Hvis det er tilfældet, så er den gode nyhed, at vi måske ikke behøver kigge så langt. I hvert fald er det sådan, at vi siden 2010 har tilbudt alle forurettede og gerningspersoner i straffesager genoprettende ret eller konfliktmægling.

Og umiddelbart er der gode erfaringer. Det ser faktisk ud til, at en mere dialogprægede tilgang kan være med til at hindre tilbagefald til kriminalitet, kan spare skatteyderne for penge og så kan det også være en udstrakt hånd til forurettede, der faktisk kan opleve at blive hjulpet videre i mødet med sin gerningsperson. 

For at blive klogere på genoprettende ret har vi inviteret Ida Helene Asmussen i studiet. Hun er lektor ved Det Juridiske Fakultet og har en bred viden om mægling, konflikter og forebyggelse. 

Lyt til podcasten fra ovenstående player eller der, hvor du finder dine podcasts.

Skrevet af Lene Juhl Friedrichsen

Emner