24. oktober 2023

To genudpegninger og to nye navne i Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelse

Merete Eldrup fortsætter som formand for universitetets bestyrelse, og Jan S. Hesthaven fortsætter som eksternt medlem. Samtidig tiltræder Ulrik Vestergaard Knudsen og Ulla Tofte som nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Ulrik Vestergaard Knudsen og Ulla Tofte
Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær i OECD, og Ulla Tofte, museumsdirektør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, bliver nye eksterne medlemmer af Københavns Universitets bestyrelse.

To nye eksterne medlemmer

Københavns Universitets udpegningsorgan har udpeget Ulrik Vestergaard Knudsen og Ulla Tofte som nye eksterne medlemmer af KU’s bestyrelse for en fireårig periode.

Ulrik Vestergaard Knudsen er vicegeneralsekretær i OECD og har tidligere blandt andet været departementschef i Udenrigsministeriet. Han er cand.polit. fra KU.

Ulla Tofte er museumsdirektør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og har tidligere blandt andet været direktør for M/S Museet for Søfart og for den erhvervsdrivende fond Golden Days. Hun er cand.mag. i historie og dansk fra KU.

De to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen den 1. januar 2024, hvor de erstatter professionelt bestyrelsesmedlem Agnete Raaschou-Nielsen, som træder ud af KU’s bestyrelse pr. 31. december 2023, og tidligere direktør for Statens Museum for Kunst Mikkel Bogh, der udtrådte af bestyrelsen 1. juni 2023, som er blevet ansat som centerleder for nyoprettet Center for Practice-based Art Studies på Københavns Universitet.

Formanden for KU's udpegningsorgan, Christian Grøndahl, glæder sig over udpegningerne:

- Sammensætningen af kompetencer i den samlede bestyrelse har været udpegningsorganets hovedfokus. Fra et usædvanligt stærkt felt af ansøgere har vi valgt markante kandidater, der dækker bredden i KU's alsidige forsknings- og uddannelsesprofil og matcher universitetets styrkeposition i et dansk og internationalt perspektiv.

  

Merete Eldrup

Merete Eldrup har været formand for Københavns Universitets bestyrelse siden 1. januar 2020. Nu er hun blevet genudpeget som formand for perioden frem til udgangen af 2027. Foto: Søren Svendsen.

Merete Eldrup fortsætter som bestyrelsesformand

Udpegningsorganet har samtidig genudpeget Merete Eldrup som formand for universitetets bestyrelse for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027.

Merete Eldrup er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har en lang karriere i centraladministrationen og i den private sektor bag sig. Hun er, udover at være formand for universitetets bestyrelse, bestyrelsesformand i Nykredit og besidder derudover en række bestyrelsesposter.

- Merete Eldrup er en usædvanlig stærk kandidat, og vi er i udpegningsorganet begejstrede for, at hun har valgt at stille sig til rådighed for endnu en periode som bestyrelsesformand, udtaler formanden for KU’s udpegningsorgan, Christian Grøndahl, som er dr.med. samt medstifter og CEO for SNIPR Biome.

- Jeg ser frem til at forsætte arbejdet som bestyrelsesformand på Københavns Universitet. Vi skal fra 2024 implementere KU’s nye strategi, hvor der blandt andet er fokus på innovation, de bedste idéer og livslang læring, udtaler den genudpegede bestyrelsesformand, Merete Eldrup.

Jan S. Hesthaven fortsætter som bestyrelsesmedlem

Udpegningsorganet har samtidig genudpeget bestyrelsesmedlem Jan S. Hesthaven, som er dekan på École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Schweiz.

Emner