19. marts 2024

Københavns Universitet vil optage flere i kvote 2 for at øge mangfoldigheden

Kvote 2

I fremtiden vil Københavns Universitet øge antallet af kvote 2-pladser. Universitetet ønsker at øge mangfoldigheden blandt studerende, og en ny kvote 2-model har den ønskede effekt.

Studerende i auditorium
Københavns Universitets nye kvote 2-model fremmer diversitet blandt de studerende, både når det gælder geografi, alder, køn og type af adgangsgivende eksamen.

Københavns Universitet (KU) har de seneste tre år anvendt en ny model for optag i kvote 2 og kan nu høste flere positive erfaringer fra den.

Den nye model fremmer nemlig diversitet blandt de studerende, både når det gælder geografi, alder, køn og type af adgangsgivende eksamen. Et af KU’s pejlemærker for uddannelse sigter netop mod at optage en bredt sammensat studentergruppe, der har truffet et velovervejet studievalg.

 

 

Desuden er frafaldet efter det første studieår lavere for studerende, der har deltaget i prøve og interview som en del af kvote 2-processen, end for studerende, der ikke har.

Det ser ud til at hænge sammen med, at den nye kvote 2-model både tester ansøgernes aktuelle faglige færdigheder via prøven og hjælper til et mere reflekteret og forventningsafstemt studievalg via interviewet.

Større optag på kvote 2

Traditionelt har KU optaget 10 procent i kvote 2, mens resten er blevet optaget i kvote 1.

Med de positive erfaringer fra de seneste tre års optag med den nye kvote 2-model vil KU arbejde mod, at flere studerende optages i kvote 2.

Det ses allerede i år, hvor den nye uddannelse i medicin, som er placeret i Køge, optager halvdelen af sine nye studerende i kvote 2.

KU vil i 2024 gennemsnitligt besætte 15 procent af studiepladserne gennem kvote 2, og fremadrettet vil det blive endnu flere.

- Vores foreløbige analyser fra de første år med den nye kvote 2-model viser, at vi rammer rigtigt. På KU værdsætter og stiler vi efter et mangfoldigt optag af studerende, der har truffet et forventningsafstemt studievalg. Kvote 2-modellen er med til at fremme det, og derfor lægger vi op til, at flere studerende skal optages i kvote 2 i fremtiden. Vi ønsker at sende et klart budskab om, at KU ikke kun er for én bestemt type studerende, siger prorektor for uddannelse Kristian Cedervall Lauta.

 

Se alle ansøgningstallene

Se kvote 2-ansøgningstallene for alle KU’s uddannelser her.

Kontakt

Pernille Kindtler
Sektionschef

Københavns Universitet
Uddannelser og Studerende
Optagelse & Kommunikation

T: 35 32 28 93
M: 51 20 18 93
E-mail: pki@adm.ku.dk

Emner