26. marts 2024

Affaldsprodukter kan få nyt liv i lægemiddelindustrien

Grøn medicin

Affald fra fødevare- og olieindustrien kan få nyt liv i lægemiddelindustrien. Det understreger vigtigheden af tværfaglig forskning i arbejdet med at løse globale udfordringer.

grøn medicin
Grafik: Søren Thiesen.

Forskere på tværs af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet forsøger at inspirere lægemiddelindustrien til at bevæge sig i en mere bæredygtig retning. Det kræver imidlertid mere end viden at nå det mål. Både innovation og nytænkning er nødvendig for at løse de udfordringer, der kan opstå, når man har med komplekse globale industrier at gøre. 

Det har heldigvis ikke afskrækket en gruppe forskere fra SUND. De arbejder blandt andet med at udvikle nye metoder, der kan være med til at løse udfordringer inden for lægemiddelproduktion, og som har potentiale til at udvikle hvordan lægemidler bliver til. 

Professor Vito Foderà fra Institut for Farmaci arbejder specifikt med at omdanne affald til nye, grønne produkter: 

“Processen med at fremstille materialer til lægemiddelfremføring er ofte kompleks. Afhængigt af hvilke komponenter der er involveret, kan processen have en skadelig virkning på miljøet, ligesom der kan være en toksicitetsrisiko forbundet med forskellige stadier af produktets levetid. Vi har derfor fokus på at udvikle nye, grønne materialer, der kan anvendes både som komponenter og i fremstillingsprocessen. Vi arbejder specifikt med proteiner fra såkaldte sidestrømsprodukter fra industrien, for eksempel sojabønner og kartofler, til fremstilling af biokompatible materialer til lægemiddelfremføring med vand som det eneste opløsningsmiddel,” forklarer han. 

Her leverer forskerne to grønne løsninger på samme problem, og konceptet er både smart og ligetil: For det første består processen i at omdanne affaldsproteiner til nye materialer til effektiv lægemiddelproduktion; for det andet er vand, det eneste opløsningsmiddel, der anvendes. 

“Ved at simplificere tingene og anvende vand som opløsningsmiddel formår vi ikke blot at reducere den miljømæssige påvirkning i fremstillingsprocessen; vi undgår også de toksicitetsrisici, der kan opstå, når materialet kasseres efter brug,” forklarer Vito Foderà. 

Anvendes i nikotinerstatningsprodukter 

En af de største videnskabelige udfordringer, Vito Foderà og hans hold står over for, er, at nogle proteiner er vanskelige at opløse i vand. For at løse det problem har de udviklet nye, bæredygtige metoder, der gør det nemmere at opløse proteiner. Det kombineret med en fremstillingsteknik, der kaldes for ”electrospinning”, har gjort det muligt at fremstille bæredygtige materialer som proteinplastre. 

Vito Foderà og hans hold har for nylig demonstreret de nye materialers anvendelse i nikotinerstatningsprodukter. 

“Mennesker, som forsøger at kvitte cigaretterne, har brug for effektive produkter, der udskiller nikotin hurtigt og i den korrekte dosis, og det er præcis, hvad vores system er i stand til,” siger han og tilføjer: 

”Vi har også lavet et proof of concept-studie, hvor antibiotika integreres i et materiale, der er baseret på mælkeproteiner, uden at det påvirker antibiotikas funktionalitet.” 

Det kræver fremsynethed og nytænkning at gøre lægemiddelindustrien mere bæredygtig. En af de helt store udfordringer er implementering, for det kan være vanskeligt at skabe den infrastruktur, der er nødvendig for at kunne overgå til nye, grønne løsninger. 

Ifølge Vito Fodeà skal forskere såvel som beslutningstagere og industriaktører fra hele verden arbejde sammen, hvis det skal lykkes at skabe en fuldt funktionel ramme for opsamling og anvendelse af affaldsprotein i stor skala. 

Det næste skridt for Vito Foderà og hans hold er at omsætte eksisterende forskningsresultater til produktionsløsninger, der kan anvendes i behandling af bestemte sygdomme. 

 

Kontakt 

Professor Vito Foderà 
+45 35 33 61 31 
vito.fodera@sund.ku.dk 

Emner