07. januar 2010

Dansk forsker finder astma-gen

Mere end hver 20. dansker lider af astma, der med anfald af hvæsende vejrtrækning, hoste og åndenød fører til dårlig livskvalitet, dårlig opfattelse af eget helbred og hyppigere helbredsbetinget jobskift eller-ophør, samt større sygefravær. Forskerne ved, at arvelige forhold spiller en afgørende rolle, men vi kender endnu ikke alle de ansvarlige gener. Nu har professor Hans Bisgaard fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og hans forskergruppe opsporet et nyt astma-gen.

Blandt børn findes astma, som er en kronisk og uhelbredelig sygdom, hos hver 10. og trods mange års forskning, ved vi stadig meget lidt om de faktiske årsager, og mulighederne for at forebygge og behandle lidelsen.

 - Det nye gen vil hjælpe os til bedre at forstå årsagerne til astma, fortæller professor Hans Bisgaard. 

Kortlægning af genomet giver nye muligheder 

Det humane genom. Grafik: WebridgeDe senere år har den genetiske forskning gennemgået så store teknologiske gennembrud, at det i dag er muligt i detaljer at beskrive hele menneskets DNA - en såkaldt genom-scanning. For to år siden blev denne metode første gang anvendt i større målestok og det førte til opdagelsen af et nyt astma-gen.

Og nu har professor Hans Bisgaard fra Københavns Universitet, som leder Dansk BørneAstma Center, fundet endnu et gen, som spiller en rolle i astma. Han og kollegerne foretog en genom-scanning af en stor gruppe på 3377 børn med astma fra både Europa og USA, og fandt på den måde et hidtil ukendt astma-gen som har navnet DENN1B.

Genet er aktivt i celler, som deltager i kroppens immunforsvar. Præcist hvordan DENN1B medvirker til, at en patient udvikler astma er endnu ukendt, men det spiller en rolle hos både europæiske og afrikanske børn.

- Nu har vi fundet dette gen, og det skal naturligvis undersøges yderligere i fremtidige studier. Vi håber, at det vil føre til bedre diagnostik, forebyggelse og behandling af astma hos børn, siger professor Hans Bisgaard. 

Opdagelsen er netop blevet offentliggjort i det anerkendte amerikanske "New England Journal of Medicine."