4. januar 2010

Cykelvenlige byer på vej

Et nyt forskningsprojekt på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet skal gøre byerne mere cykelvenlige. Målet er at løfte folkesundheden og samtidig fremme bæredygtigheden i byerne. Forskningsprojektet kickstartes nu på onsdag den 6. januar kl. 13 med et cykelløb gennem byen. Det kulminerer i en diplomoverrækkelse på Københavns Bymuseum, hvor man lige nu sætter fokus på cyklisme i kunst, litteratur og musik.

Cyklister. Foto: Cycling Embassy of DenmarkForskningsprojektet "Cykelfremme for bæredygtig transport og folkesundhed", som er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 13 mio. kr., vil med professor Gertrud Jørgensen fra Skov & Landskab ved LIFE i spidsen skabe ny, brugbar viden, der skal bidrage til at skabe bedre forhold for cyklister i byerne:

- Vi vil undersøge, hvad det er, der motiverer folk til at cykle: er det bestemte livsomstændigheder, god infrastruktur, en stærk cykelkultur eller noget helt andet, siger forskningsleder Gertrud Jørgensen og fortsætter: Vi vil også se konkret på, hvordan man i forskellige lokalområder og kvarterer i København kan skabe mere gunstige cykelforhold.

Konkrete forslag til byerne

I samarbejde med hollandske forskere fra Det Tekniske Universitet i Delft vil forskergruppen desuden kortlægge, hvilke tekniske initiativer rundt omkring i byerne, som har øget antallet af cyklister. Resultaterne vil munde ud i en række konkrete forslag til forbedring af cykelinfrastruktur og bydesign, som vil blive afprøvet i et virtuelt modelleringssystem:

- Modelleringssystemet vil kunne give os et realistisk billede af, hvad der fungerer i praksis i byerne, og hvad der sker, når man ændrer på byens rum. Vi håber, at forskningsresultaterne vil kunne skabe mærkbare forbedringer for nuværende og kommende cyklister, siger Gertrud Jørgensen.

Offentliggøres med cykelevent

I forbindelse med offentliggørelsen af projektet vil et særligt cykelløb blive skudt i gang på onsdag kl. 13 fra Frederiksberg Campus på LIFE, Rolighedsvej 23.

Her vil blandt andre videnskabsminister Helge Sander cykle gennem byen sammen med forskningsleder Gertrud Jørgensen, som undervejs kommenterer cykelforholdene. Cykelløbet slutter på Københavns Bymuseum, hvor videnskabsminister Helge Sander vil overrække et diplom til forskningsleder Gertrud Jørgensen. Overrækkelsen vil finde sted ved Bymuseets udstilling "På cykel gennem København". Efter overrækkelsen har tilskuerne får mulighed for at prøve alt fra sparkecykler, væltepetercykler til nutidens specialcykler og bycykler. Samtidig vil der blive mulighed for at høre mere om perspektiverne i forskningsprojektet.