6. oktober 2010

Kampen om den moderne ære

Socialpsykologi

Vores opfattelse af indvandreres æresbegreb stammer fra 1960'erne. Det er på høje tid, vi nuancerer begrebet, mener socialpsykolog Lotte Kragh, der som den første forsker sammenligner det tyrkiske og danske æresbegreb. Hun forsvarer sin doktorafhandling 'Kampen om anerkendelse, spillet om ære' den 6. oktober.

Ære-kollage

Manden vogter over kvindens ære, så der ikke kastes skam over familien. Den forestilling om indvandreres æresbegreb stammer fra 1960'erne og er stadig udbredt, hvis man spørger socialpsykolog Lotte Kragh. Hun mener, det er på høje tid, vi nuancerer vores opfattelse af ære blandt tyrkiske indvandrergenerationer i Danmark:

- Når vi har et forældet syn på ære, bliver vi blinde for, om der rent faktisk sker en udvikling af æresbegrebet. Hvad sker der for eksempel med æren, når dansk-tyrkere tilpasser sig danske normer og integrerer sig i samfundet? Det har stor værdi for integrationen, at vi kender og forstår denne udvikling, siger Lotte Kragh, har undersøgt æresopfattelse i en tværkulturel analyse mellem danskere og dansk-tyrkere i doktorafhandlingen 'Kampen om anerkendelse, spillet om ære'.

Æresbegreb under udvikling

Lotte Kragh kan især sætte fingeren på ét punkt, hvor æresbegrebet har udviklet sig. I arbejdet med afhandlingen har hun interviewet ældre og yngre dansk-tyrkiske kvinder.

De yngre kvinder har, ifølge Lotte Kragh, held med at påvirke den del af det tyrkiske æresbegreb, der handler om status, udmærkelse og sociale positioner. Og kvinderne vinder kampen lidt efter lidt:

- De unge kvinder er i gang med at redefinere dele af æresbegrebet, så det bliver moderne. Kvinderne forhandler frihedsgrader med deres tyrkiske bagland styk for styk, så de kan gå ud med venner, få en uddannelse og senere et godt job. Det sker uden et åbenlyst generationsopgør mellem unge og ældre, for det er kvinderne ikke interesserede i, fortæller Lotte Kragh.

Blandt kvinderne er der et aktivt, udadvendt kvindeideal, som bakkes op af både kvinder og mænd, unge såvel som ældre, i kvindernes tyrkiske bagland.

Hvor er den danske ære?

Musketerer - billedeLotte Kragh er den første forsker, der sammenligner det tyrkiske og danske æresbegreb og analyserer begreberne i et kulturhistorisk perspektiv. Ifølge Lotte Kragh er vi nødt til at forstå vores eget, danske æresbegreb for at kunne forstå æresbegreber i andre kulturer:

- Det danske æresbegreb er næsten usynligt for os selv, men kulturhistorisk udspringer vores forståelse af konflikten mellem adel og borgerskab. Klassekampen knytter sig til æresbegrebet. Hvis vi skal føre klassekampen frem til nutiden, så handler den i dag om social mobilitet forbundet med adgangen til uddannelse, siger Lotte Kragh.

Tid og sted for disputatsforsvaret

Lotte Kragh forsvarer sin doktordisputats 'Kampen om anerkendelse, spillet om ære' onsdag den 6. oktober 2010 kl. 13 - 19:00 i Alexandersalen, Bispetorvet 1-3, bygning 701, 1167 København K.

Blå bog

Foto af Lotte Kragh

Foto: Christoffer Askman

Lotte Kragh er født i 1966 og cand.psych. fra Københavns Universitet 1996. Ph.d. stipendiat ved Institut for Psykologi, KU, 1998-2001. Underviser i socialpsykologi ved samme institut frem til 2003. Kåret som årets underviser på Institut for Psykologi i 2004. Ekstern lektor ved instituttet fra 2003-2010. I dag ansat som konsulent i det private erhvervsliv.

Doktorafhandlingen 'Kampen om anerkendelse, spillet om ære' koster 250 kr. og kan købes hos Academic Books, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet.