30. november 2010

Dansk forskning har brug for flere kvinder

Hjernespild

Københavns Universitets plan for at få flere kvinder i forskning kønsdiskriminerer – det konkluderer videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Men det er en forhastet og forkert konklusion. Københavns Universitet ansætter både kvinder og mænd på deres faglighed og kompetencer. Universitetets kvindehandlingplan skal forebygge hjernespild.

Der kommer flere kvindelige professorer på Københavns Universitet - med udviklingen sker ikke af sig selv.Der har de seneste to år jævnligt været skrevet om Københavns Universitets handlingsplan for at få flere kvinder i forskning og ledelse. Senest udtaler videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen i Berlingske Tidende den 24. november, at hun 'ingenlunde [er, red.] fan af den kønsdiskriminering, der sker her'. Københavns Universitet må tilbagevise, at mandlige forskere bliver diskrimineret. Universitetet ønsker at tiltrække og fastholde de bedste forskere. Af begge køn.

Ubalance i kønsfordelingen

Omdrejningspunktet for Københavns Universitets kvindehandlingsplan er at øge antallet af kvalificerede kvindelige ansøgere til forsker- og lederstillinger for at undgå hjernespild ved overvejende at ansætte mænd i lektor- og professorstillinger.

Da Københavns Universitets bestyrelse i marts 2008 vedtog handlingsplanen, havde universitetet kun ca. 30 procent kvindelige lektorer og kun ca. 15 procent kvindelige professorer. Ubalancen i kønsfordelingen bliver understreget af, at der uddannes flere kvinder end mænd på universitetets kandidat- og ph.d.-uddannelser. I 2008 var 63 procent af de færdiguddannede kandidater og 49 procent af de færdiguddannede ph.d.ere kvinder. I 2009 var 57 procent af de færdigudannede kandidater og 57 procent af de færdiguddannede ph.d.ere kvinder. 

- Der er mange gode grunde til at sikre, at universiteterne i Danmark er attraktive for både mænd og kvinder. I en globaliseret verden med international konkurrence skal Danmark kunne konkurrere på at have et højt uddannelses- og vidensniveau. Det kan vi kun, hvis vi får alle talenterne i spil, siger rektor Ralf Hemmingsen og uddyber:

- Ud fra en overbevisning om at mænd og kvinder er lige begavede og egnede til akademiske topstillinger, betyder underrepræsentationen af kvindelige forskere, at vi taber for mange talenter. Hvis vi kun er i stand til at tiltrække og fastholde de bedste fra det ene køn, vil vi uvægerligt gå glip af mange kvalificerede forskere. Det vil ikke kun skade forskningen og Københavns Universitet, men også samfundet, siger rektor Ralf Hemmingsen og understreger, at han er meget tilfreds med resultaterne af kvindehandlingsplanen.

Københavns Universitet har på to år fordoblet andelen af kvinder blandt nyansatte professorer fra cirka 15 procent til knap 30 procent. Der ansættes altså stadig syv mandlige professorer hver gang, der ansættes tre kvindelige. 

Skævdeling løser ikke sig selv

Københavns Universitet og Danmark ligger i bunden af Europa med hensyn til kvinders andel af professorer. Da universitetets bestyrelse vedtog kvindehandlingsplanen, var der intet, der tydede på, at skævdelingen ville løse sig selv. Statistikker viser, at kvindernes andel af professorbestanden er nogenlunde konstant på trods af, at kvinderne er i overtal blandt studerende og kandidater. Københavns Universitet oplevede blandt andet et fald i antallet af kvindelige professorer fra 2005 til 2007.

Kvindehandlingsplanen skal sikre, at universitetet i fremtiden kan tiltrække de bedste talenter fra begge køn. Der er eksempelvis iværksat mentorprogrammer for kvindelige forskere, førlederkurser for kvindelige forskerlederspirer, talentprogrammer samt initiativer til at styrke yngre forskeres internationale netværk og erfaringer.

Misforstået kritik

Kvindehandlingsplanen favoriserer ikke kvinder, der søger lektorstillinger og professorater. Der er ingen forskerstillinger, der kun kan besættes af kvinder, og der er ikke vedtaget kvoter med kvindelige ansættelser. Rektor Ralf Hemmingsen kan derfor kun beklage den misforståede kritik.

- Det ligger implicit i kritikken, at vores kvindehandlingsplan skulle betyde, at kvinder ansættes, fordi de er kvinder og ikke ansættes på deres faglighed og kompetencer. Det er ikke blot forkert, det er også en helt urimelig kritik af de fagligt dygtige kvindelige forskere, der er ansat efter, at planen blev vedtaget. Med ministerens udmelding er der risiko for, at ministeren svigter dygtige, fremadstormende kvinder på universitetet og tager dem som gidsler i et internt magtspil mellem medlemmer af VK-regeringen, understreger rektor Ralf Hemmingsen.

Kontakt

Vicedirektør for HR & Organisation Niels Balslev Wendelboe 
Mobil: 28 75 20 12 
Mail:
nbwe@adm.ku.dk