17. december 2010

Coaching hjælper unge idrætstalenter

Coaching for idrætstalenter

For første gang i Norden bliver coachingens effekt dokumenteret i en videnskabelig undersøgelse. Forskningsprojektet har involveret over 75 idrætstalenter i forskellige sportsgrene fra Falkonergårdens Gymnasiums Team Danmark linje. Coachinggruppen modtog 12 timers coaching fordelt over 12 uger og viste efterfølgende højere generelt velbefindende og social tilfredshed end kontrolgruppen. Foto fra de idrætsstuderendes studiestart på Københavns Universitet i 2009

Professor i coachingpsykologi Reinhard Stelter fra Københavns Universitet leder forskningsprojektet og har været en af projektets fire praktiserende coaches. Han mener, at resultaterne viser vejen til idrætstalenters menneskelige og sociale udvikling – et mål, der også forfølges af Team Danmark, som har finansieret forskningsprojektet.

Reinhard Stelter har i denne uge fremlagt undersøgelsens resultater på den 1. Internationale Cochingpsykologi-konference i London.

Sessioner med fokus på læring og udvikling

- Den coaching, vi har gennemført, øger deltagernes sociale tilfredshed og deres generelle velbefindende, siger Reinhard Stelter fra Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt på Københavns Universitet. Coaching-forløbet strakte sig over 8 sessioner á 90 minutter gennem 12 uger og involverede 4-6 deltagere samt en coach.

- Det drejede sig om at udvikle sig med hinanden, lytte til den andens historier og udfordringer - og blive klog på sig selv og hinanden. Det har været en utrolig proces, og de unge Team Danmark-talenter har været utroligt åbne og engagerede. Det var fascinerende at se, hvor seriøst de arbejder med sig selv og deres karriere, siger Reinhard Stelter med stor respekt for sine projektdeltagere fra Falkonergårdens Gymnasium.

Øget generelt velbefindende

Professor Reinhard Stelter og ph.d.-studerende Johan Wikman har stået for undersøgelsen og dataindsamlingen. Deltagerne har besvaret spørgeskemaer, der blandt andet måler generelt velbefindende og sociCoachinggruppen øgede deres generelle velbefindende mere end kontrolgruppen over de 12 uger, studiet varedeal tilfredshed, ved undersøgelsens start, halvvejs igennem og ved undersøgelsens slutning. Ved analysen af de unge talenters svar, fandt forskergruppen ud af, at deltagerne i coachinggruppen kom styrket ud af forløbet sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke deltog i coaching-forløbet.
 
- Øgningen i coaching-deltagernes generelle velbefindende vil have indflydelse ikke kun på talenternes livskvalitet, men også deres glæde ved sporten og deres muligheder for at overvinde forhindringer i forbindelse hermed. Derfor kan et coaching-forløb sandsyligvis øge deltagernes muligheder for, på længere sigt, at udvikle deres evner til toppræstation, samtidigt med at de er glade for deres sport, siger Reinhard Stelter om de gode resultater.

Øget social tilfredshed

Undersøgelsens andet resultat, øget social tilfredshed, er også forventeligt ifølge Reinhard Stelter. Coaching-sessionerne lærer deltagerne at reflektere over sig selv og de relationer, de har med de vigtige personer i deres liv, eksempelvis familie, venner og trænere:

- Igennem coaching-sessionerne lærer de unge talenter at forstå og værdsætte deres sociale relationer og kan herved opnå større tilfredshed med deres sociale netværk. DeDeltagerne i coachinggruppen øgede deres sociale tilfredshed mere end kontrolgruppen over de 12 uger, studiet varedet vil for deres sport betyde, at de bruger mindre energi på at være frustrerede over deres træner og andre vigtige personer i sporten, og kan i stedet bruge energien på at udvikle sig og præstere” siger Reinhard Stelter, der kan anbefale coaching i forbindelse med talentudvikling.

Resultaterne understøttes samtidigt af en dybdegående interviewundersøgelse foretaget af Thomas Behrens og Lene Gilkrog, som har skrevet speciale om projektet. Her støtter deltagernes udtalelser resultaterne, og undersøgelsen viser, at det har haft stor betydning for talenterne at deltage i coaching-forløbet.

Undersøgelsen har kørt det sidste 1½ år.