Dårligt virkende dopamin øger oplevelsestrang – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2010.2 > Dårligt virkende dopam...

01. februar 2010

Dårligt virkende dopamin øger oplevelsestrang

Vores lyst til action drives af hjernens motivationsstof - dopamin. Når hjernen frisætter det, får vi et belønnings-kick, og stoffet er derfor også indblandet i ludomani og stofmisbrug. Nu har forskere fra Danmark og Japan vist en sammenhæng mellem trang til oplevelser, risiko for afhængighed og hvor godt motivationsstoffet virker i hjernen.

Dopamin styrer oplevelsestrang 

PET scanning af hjerneHvor stor vores trang er til oplevelser, vores behov for at opleve et "sus", er et personlighedstræk, som psykologer har kendt i årevis. Og nu viser det sig ikke overraskende at hænge sammen med biokemi i hjernen. Oplevelsestrangen falder med alderen for begge køn - og det sker samtidig med, at motivatorstoffet dopamin virker dårligere. Hvor godt eller dårligt dopaminet virker, har samtidig indflydelse på risikoen for at udvikle afhængighed af fx spil eller stoffer.

Derfor satte en international forskergruppe med deltagere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og University of Tokyo sig som de første i verden for at vise, at trangen til at søge spændende oplevelser og risikoen for afhængighed er større hos mennesker, hvor dopamin virker dårligere.

Dopamin kortlægning 

Professor Albert Gjedde fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi ved Københavns Universitet, projektleder Jakob Linnet og forskningsleder Arne Møller, CFIN på Aarhus Universitet brugte PET-scannere på Aarhus Universitetshospital til at kortlægge de steder i hjernen, hvor dopamin virker hos raske, frivillige forsøgspersoner.

Brug for stærkere oplevelser 

Eksperimentet viste, at hvis dopamin virker mindre effektivt, har folk brug for stærkere oplevelser, som frisætter mere af stoffet, for at få det samme motivations-kick som folk, hvor dopamin virker normalt. Og fx virker kokain ved helt at oversvømme hjernen i dopamin.

- Rent biologisk set har mennesker med stor oplevelsestrang, og folk, som er i risiko for at udvikle afhængighed af spil og stoffer, færre antenner i hjernen, som kan indfange dopaminet, når det er frisat, forklarer professor i neurobiologi og farmakologi Albert Gjedde fra Københavns Universitet.

Resultaterne er netop offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, som udgives af Videnskabernes Nationale Selskab i USA.